Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi - Kon Tum
Hỗ trợ trực tuyến
 
 

Thống kê
Số người online: 167

Số người truy cập: 6732887
Thăm dò ý kiến
Thăm dò ý kiến

Giới thiệu >> Các kỹ năng nên biết
Kỹ năng lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ/nhóm chuyên môn
 
1. Quy trình chung xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn:
 
Bước 1 :   Lập dự thảo sinh hoạt chuyên môn.
Bước 2 :  Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể.
Bước 3 : Điểu chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch.
Bước 4:  Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt.
Bước 5:  Công bố và thực hiện.
 
 
 
2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch năm học của tổ/nhóm chuyên môn
 
2.1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch năm học của tổ nhóm chuyên môn.
 
- Các Nghị quyết của Đảng các cấp.
- Các chỉ thị của Nhà nước, của chính quyền các cấp.
- Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học của ngành.
- Nghị quyết Chi bộ, kế hoạch thực nhiệm vụ năm học của nhà trường.
 
 
 
Lưu ý: Khi đưa vào phần mở đầu của kế hoạch, chỉ chọn những cơ sở pháp lý gần nhất với nhà trường để làm điểm tựa pháp lý trực tiếp cho việc đề xuất các nội dung của tổ chuyên môn.
 
2.2. Nội dung chính.
 
- Đặc điểm tình hình.
- Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản.
- Các biện pháp thực hiện từng nhiệm vụ.
- Xác định lịch trình thực hiện và các thức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện.
- Những đề xuất của tổ chuyên môn.
 
2.3. Hình thức trình bày
 
a) Theo hình thức mang tính truyền thống và phổ biến:
 
Phần 1: Thể thức hành chính, bao gồm : a)Tên chủ thể của kế hoạch (Trường và tổ chuyên môn); b) Quốc hiệu; c) Thời gian; d)Tên văn bản.
Phần 2: Nội dung chính : Bao gồm 5 nội dung (như trên)
Phần 3: Chủ thể lập kế hoạch ký tên và Hiệu trưởng phê duyệt .
 
b) Giới thiệu hình thức trình bày của một bản kế hoạch tổ chuyên môn
 
* Gợi ý một số nhiệm vụ chủ yếu được TTCM quan tâm khi xây dựng kế hoạch năm học của TCM
 
- Nhiệm vụ bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo (gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành);
- Nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục: tổ chức dạy và học theo chương trình, kế hoạch, theo chuẩn KT-KN; tổ chức hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh…;
- Nhiệm vụ bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm của GV: (qua hoạt động nghề nghiệp thực tiễn, qua hoạt động học tập…) ;
- Các nhiệm vụ khác: chủ nhiệm lớp, hoạt động của Đoàn, Đội…
- Chương trình hoạt động áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh;
- Chương trình hoạt động dạy giá trị sống, kỹ năng sống…
- Chương trình hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học;
- Chương trình hoạt động của TCM theo các chuyên đề phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển chuyên môn của tổ;
- Các chương trình hoạt động khác …
 
2.4. Chu trình quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của tổ trưởng chuyên môn
  
- Xây dựng kế hoạch
- Tổ chức, triển khai việc thực hiện kế hoạch
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch
- Đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch.
 
 
 
Nội dung kế hoạch cá nhân của tổ viên
 
- Phân tích tình hình (của cá nhân trong năm học: Nhiệm vụ, thuận lợi, khó khăn; phân tích các đặc điểm của HS lớp phụ trách…)
- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ  cá nhân thực hiện trong năm học:
+ Nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống;
+ Nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ;
+ Nhiệm vụ   học tập;
+ Nhiệm vụ chủ nhiệm.
 
Các nhiệm vụ khác... và xác định yêu cầu, chỉ tiêu thực hiện của mỗi nhiệm vụ, trong đó mục tiêu phát triển năng lực nghề nghiệp của nhà giáo là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.
 
- Chỉ rõ các hoạt động trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong năm học.
- Chỉ rõ các điều kiện cần có để cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
- Xác định lịch trình các hoạt động chính của cá nhân trong năm học.
- Đề xuất yêu cầu với tổ chuyên môn và với Ban Giám hiệu nhà trường.

 

Số lượt xem: 544
Đăng nhập


Tìm kiếm
Video Clip
Liên kết
Hình ảnh hoạt động
Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi
Điạ chỉ: Số 15, đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum.
Điện thoại: 0603.823.137 Email: pgdngochoi.kontum@moet.edu.vn
thuong mai dien tu-rao vat-dich vu-dien may-my pham-noi that-thoi trang-nha dat