Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi - Kon Tum
Hỗ trợ trực tuyến
 
 

Thống kê
Số người online: 188

Số người truy cập: 6745550
Thăm dò ý kiến
Thăm dò ý kiến

VEMIS_Những nội dung thay đổi của phân hệ Thư viện và Thiết bị 1.3.0 ngày 22/04/2013
Có một số nội dung thay đổi của phân hệ Thư viện và Thiết bị 1.3.0 ngày 22/04/2013 so với phiên bản VEMIS trước. Các đơn vị tham khảo có hướng điều chỉnh, bổ sung giúp cho việc quản lý, sử dụng phân hệ Thư viện và Thiết bị của nhà trường hiệu quả hơn.

 

NHỮNG NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA PHÂN HỆ THƯ VIỆN VÀ THIẾT BỊ PHIÊN PHIÊN BẢN 1.3.0 NGÀY 22.4.2013

5

THƯ VIỆN PHIÊN BẢN 1.3.0

  STT

Menu

  Đạt

 

Những nội dung thay đổi của phiên bản

5.2

Menu Hệ thống

 

 

 

5.2.1

Thiết lập thông tin đơn vị sử dụng

Đ

 

 

5.2.2

Kết nối mấy chủ CSDL

Đ

 

 

5.2.3

Khai báo tham số mượn ấm phẩm

Đ

 

Có thể khai báo ấn phẩm mượn về nhà lên đến 150 quyển ( trước khống chế 50 quyển)

5.2.4

Khai báo các kỳ ghỉ, ngày lễ nghỉ phục vụ

Đ

 

 

5.2.5

Xóa sách dữ liệu hiện thời

Đ

 

 

5.2.6

Thoát

  Đ

 

 

5.3

Menu Danh mục

 

 

 

5.3.1

Danh mục dùng riêng cho thư viện

Đ

 

 

5.3.1.1

Danh mục kho sách

Đ

 

 Không cho phép nhập trùng tân kho. Kho chỉ nhập được tối đa 3 ký tự và ký tự không dấu

5.3.2

Danh mục hệ thống

Đ

 

 

5.4

Menu Bạn đọc

 

 

 

5.4.1

Nhận danh sách giáo viên từ PMIS

Đ

 

Chỉ nhận danh sách giáo viên đúng mã đơn vị đã tạo tại phân hệ quản trị hệ thống. (trước bên PEMIS có bao nhiêu dữ liệu thì nhận bấy nhiêu).

5.4.2

Nhận danh sách học sinh từ VEMIS_student.

Đ

 

 

5.4.3

Nhận dữ liệu thẻ đọc từ file Excel

Đ

 

 

5.4.4

Danh sách thẻ đọc

Đ

Đã sửa được lỗi: Xóa danh sách thẻ đọc luôn bỏ 1 bản ghi, hoặc nếu chọn 1 thẻ đọc thì ko xóa được.

5.4.5

Phạt độc giả do vi phạm

 

Chưa sửa được: Lần đầu tiên sau khi update hoặc cài đặt  thực hiện luôn báo lỗi. Các lần sau thì ko sao.

5.4.6

Gia hạn thẻ đọc

Đ

 

Gia hạn tốt cho 1 người và nhiều người

5.4.7

Xóa thẻ đọc, thay đổi trạng thái, rút hạn thẻ

Đ

 

Đã sửa được lỗi : Thay đổi trạng thái thẻ chưa đạt

5.5

Menu Biên mục

 

 

 

5.5.1

Nhập mới ấn phẩm

Đ

 

- Khắc phục được: Những ấn phẩm sau khi biên mục và tạo mã cá biệt xong nếu như sửa lại nhan đề tại giao diện nhập mới thì ngay tức khắc sẽ mất hết các trường thông tin trong biên mục. Người dùng lại phải biên mục lại.

- Thêm: In phiếu nhập kho bổ sung thêm côt tổng cộng số lượng sách nhập

5.5.2

Nhận dữ liệu ấn phẩm nhập kho từ Excel

Đ

 

 

5.5.3

Tra cứu & in phích ấn phẩm

Đ

 

- Khắc phục được: Chọn điều kiện lọc danh sách ấn phẩm trong phần in phích không thực hiện được

- Thêm: Phích tả theo tác giả đã in được  thêm 2 trường thông tin: Người biên dịch và tóm tắt nội dung ( phụ trú).

5.5.4

In các nhãn theo mã đăng ky cá biệt

Đ

 

- Khắc phục được: Tra cứu tên nhan đề theo chủ biên báo lỗi.
- Thêm: Đã in nhãn ĐKCB theo đúng mẫu giấy Tomy 105.
- Thêm: Đã in nhãn gáy theo đúng mẫu giấy Tomy 105

5.5.5

Dự toán mua ấn phẩm

Đ

 

Khắc phục được: Không lỗi khi kết chuyển sang phần nhập mới.

5.5.6

Thanh lý ấn phẩm

Đ

 

Khắc phục được: các chức năng tìm kiếm này: Mã cá biệt, Mã ấn phẩm, nhan đề, tác giả đã hoạt động tốt

 

5.5.7

Kiểm kê thư viện

Đ

 

- Chương trình cho phép thực hiện kiểm kê nhiều lần

- Tất cả các báo cáo của kiểm kê đúng và tốt.

5.5.8

Hồi cố trạng thái ấn phẩm

Đ

 

 

5.5.9

Kiểm soát số đăng ky cá biệt

Đ

 

 

5.6

Menu Lưu Thông

 

 

 

 

Đăng ký vào phòng đọc mở

Đ

 

Khắc phục được:

-  Độc giả có thể vào được phòng đọc mở nhiều ngày/ lần.

-  Nếu NSD thực hiện thao tác chọn lần 2 đối với 1 đối tượng bạn đọc cần có cảnh báo là bạn đọc này đang trong phòng đọc.

 

Mượn ấn phẩm đọc tại chỗ

Đ

 

 

 

Mượn – trả ấn phẩm về nhà

Đ

 

 

 

Thuê ấn phẩm

Đ

 Thêm: Phần in phiếu thuê ẩn phẩm bổ sung cột tổng công: Số sách, số ấn phẩm thuê, số tiền ban đầu, số tiền thuê...

 

Mất ấn phẩm

Đ

 

 

5.7

Menu Báo cáo

 

 

 

5.7.1

Sổ sách thư viện

 

 

 

5.7.1.1

Sổ ĐKTQ

 

 

 

5.7.1.2

Sổ ĐKCB

Đ

 

 

5.7.1.3

Sổ sách lưu thông: Sổ giáo viên, sổ học sinh, sổ phòng đọc mở, sổ thuê ấn phẩm

Đ

 

 

5.7.2

Báo cáo thư viện

 

 

 

5.7.2.1

Mẫu chi tiết

Đ

 

 

 

Bảng kê ấn phẩm đang mượn mẫu 2B

Đ

 

Thêm: Hiện tại mẫu này chỉ in kết quả của những ấn phẩm  đang mượn về nhà. Vậy trong mẫu thống kê này đã tách ra làm 3 báo cáo:

-  Bảng kê ấn phẩm đang mượn

- Bảng kê ấn phẩm mượn về nhà

- Bảng kê ấn phẩm mượn tại chỗ

5.7.3

Thống kế ẩn phẩm

Đ

 

5 mẫu thống kê ấn phẩm trong phiên bản cấp trường, sẽ phát triển 5 mẫu này tại phiên bản cấp phòng, sở của thư viện. và kèm theo 1 số mẫu khác.

5.8

Menu Tìm kiếm

Đ

 

 

 

5.8.1

Tra cứu ấn phẩm

Đ

 

Thêm:

- Trong phần tìm kiếm hiện rất nhiều thông tin : Nhan đề, tác giả, môn loại, kho sách, năm xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản, giá tiền, số trang, khổ sách. Tại giao diện này đã bổ sung thêm chức năng in.

- Bổ sung thêm nội dung tìm kiếm ấn phẩm theo : kho ấn phẩm, môn loại.

- Khi tìm kiếm xong hiện thị tổng số sách đã tìm được.

- Đặc biệt là khi tìm kiếm ấn phẩm đó xong và NSD bấm chuột vào xem chi tiết ấn phẩm  thì chương trình sẽ hiện thị rõ là ấn phẩm đó người nào đang mượn. Việc này rất tốt cho việc quản lý sách của thủ thư.

5.8.2

Tra cứu mượn ấn phẩm

Đ

 

 

5.8.3

Tra cứu trả ấn phẩm

Đ

 

 

5.9

Trợ giúp

 

 

6

THIẾT BỊ

 

 

 

6.1

Menu Hệ thống

 

 

 

6.1.1

Thiết lập tham số hệ thống

Đ

 

 

6.1.2

Kết nối máy chủ CSDL

Đ

 

 

6.1.3

Xóa sạch cơ sở dữ liệu

Đ

 

 

6.1.4

Thoát

Đ

 

 

6.2

Menu Khai báo

 

 

 

Đổi tên menu nhỏ: “Cập nhật danh sách giáo viên” sửa thành “Sửa/xóa, phân công tổ bộ môn cho giáo viên”.

6.2.1

Danh mục dùng chung

- Dùng riêng cho quản ly thiết bị.

- Hệ thống

 

 

 

 

6.2.2

Danh mục thiết bị dạy học của trường.

Đ

 

 

6.2.3

Nhận danh sách giáo viên từ excel

Đ

 

 

6.2.4

Nhận danh sách giáo viên từ PMIS

Đ

 

Thêm:

- Tít dưới thêm tổng cộng số giáo viên nhận từ PMIS.

6.2.5

Sửa/ Xóa, phân công tổ bộ môn cho giáo viên

Đ

 

Khắc phục được:  Những giáo viên đang mượn thiết bị thì không được phép xóa giáo viên đó.

 

6.3

Menus thiết bị

 

 

 

6.3.1

Nhập tăng thiết bị dạy học

Đ

 

Thêm: Nhập tăng thiết bị hoặc nhập tăng vào phòng học chức năng: đối với một loại thiết bị mà nhập số lượng >= 1000 thì phần mềm cho phép thực hiện đăng ký mã cá biệt.

6.3.2

Nhập tăng thiết bị dạy học theo phòng chức năng

Đ

 

 

6.3.3

Nhập tăng thiết bị từ Excel

Đ

 

Thêm: có cảnh báo rõ ràng khi nạp thiết bị không thành công, nguyên nhân vì đâu.

6.3.4

Theo dõi sử dụng, điều chuyển thiết bị

 

 

 

6.3.5

Ghi nhận thiết bị dạy học hỏng

Đ

 

 

6.3.6

Báo mất thiết bị dạy học hỏng

Đ

 

 

6.3.7

Báo mất thiết bị dạy học

Đ

 

 

6.3.8

Đề nghị -Dự toán:

 

 

 

 

Lập phiếu đề nghị trang cấp thiết bị

Đ

 

 

 

Lập phiếu đề nghị sửa chữa

Đ

 

 

 

Lập phiếu đề nghị thanh l‎y

Đ

 

 

6.3.9

Sữa chữa thiết bị dạy học

Đ

 

 

6.3.10

Thanh ly thiết bị dạy học

Đ

 

 

6.5

Mượn trả

 

 

 

6.5.1

Lịch mượn phòng học chức năng

 

 

 

6.5.2

Giáo viên mượn trả thiết bị dạy học

Đ

 

- Thực hiện chức năng “hủy do mượn nhầm” thiết bị đã về kho

6.5.3

Xem nhật ky mượn trả thiết bị dạy học

Đ

 

 

6.6

Báo cáo

 

 

 

6.6.1

Sổ theo dõi sử dụng thiết bị

Đ

 

Thêm: Đã có báo cáo

 Người tổng hợp: Buithuy@srem.com.vn

 

Số lượt xem: 2836
Đăng nhập


Tìm kiếm
Video Clip
Liên kết
Hình ảnh hoạt động
Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi
Điạ chỉ: Số 15, đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum.
Điện thoại: 0603.823.137 Email: pgdngochoi.kontum@moet.edu.vn
thuong mai dien tu-rao vat-dich vu-dien may-my pham-noi that-thoi trang-nha dat