Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi - Kon Tum
Hỗ trợ trực tuyến
 
 

Thống kê
Số người online: 203

Số người truy cập: 6745691
Thăm dò ý kiến
Thăm dò ý kiến

Hiệu trưởng nhà trường được chủ động tổ chức ra đề và kiểm tra cuối năm học và bàn giao học sinh lên lớp trên

Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi vừa ban hành hướng dẫn các trường tiểu học trực thuộc tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2016-2017 đối với lớp 1; 2; 3; 4; 5 và bàn giao học sinh  lên lớp trên của cấp tiểu học.

 
Theo đó, thời gian tổ chức kiểm tra cuối năm sẽ được thực hiện theo phân phối chương trình của cấp học, riêng đối với môn Toán và môn tiếng Việt lớp 5 sẽ tổ chức trong 01 ngày (16/5/2017 - buổi sáng, kiểm tra môn tiếng Việt và buổi chiều, kiểm tra môn Toán).
 
Công tác tổ chức ra đề và kiểm tra cho tất cả các khối lớp (trừ môn Toán và tiếng Việt lớp 5 sẽ do Tổ ra đề của Phòng chịu trách nhiệm) được Phòng Giáo dục và Đào tạo giao cho Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm với yêu cầu phải bám sát theo phân phối chương trình; bên cạnh đó việc ra đề và duyệt đề kiểm tra phải thực hiện đúng theo Thông tư 22 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn đã ban hành của ngành.
 
Nội dung đề kiểm tra định kỳ cuối năm học cũng được Phòng Giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể và yêu cầu các trường triển khai thực hiện ra đề kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đề kiểm tra đảm bảo theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng khối lớp. Chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh. Bám sát hướng dẫn giảm tải, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, lồng ghép kiến thức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ môi trường, kiến thức giáo dục địa phương và được xây dựng dưới dạng phiếu bài tập, học sinh sẽ làm bài trực tiếp vào phiếu. Phân công ra đề kiểm tra đảm bảo có ít nhất 2 bộ đề/khối/môn để lựa chọn. Việc sửa đề, duyệt đề kiểm tra do Hiệu trưởng thực hiện sau khi bộ phận chuyên môn duyệt xong, tránh không để tình trạng sửa đề khi đã được duyệt. Thực hiện quy trình in, sao và công tác bảo mật đề kiểm tra một cách  nghiêm túc, đúng quy định.
 
Bên cạnh đó, công tác tổ chức coi kiểm tra cũng được Phòng Giáo dục và Đào tạo lưu ý, theo đó Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tổ chức kiểm tra theo phân phối chương trình và kiểm tra bằng đề chung của nhà trường; giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra tại lớp mình phụ trách; đối với môn Toán và tiếng Việt lớp 5 hiệu trưởng các trường tổ chức kiểm tra chung một ngày theo lịch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, có sự giám sát của giáo viên THCS; sau khi thu bài, giáo viên coi kiểm tra thực hiện việc niêm phong bài làm, phiếu chấm phần đọc thành tiếng của học sinh và nộp về nhà trường để tổ chức chấm bài; lập biên bản giữa giáo viên coi kiểm tra, giáo viên THCS giám sát và trường tiểu học; sau khi kiểm tra xong sẽ tổ chức chấm điểm tập trung tại trường. Trường hợp học sinh vắng không tham gia làm bài kiểm tra thì phải tổ chức cho HS làm bài bổ sung ngay buổi hoặc ngày hôm sau.
 
 
Đối với công tác xét hoàn thành chương trình lớp học và nghiệm thu, bàn giao chất chất lượng giáo dục học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 Phòng chỉ đạo các đơn vị trường học phải đảm bảo tính khách quan của kết quả đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học hoặc cuối cấp học. Đảm bảo trách nhiệm của giáo viên dạy lớp năm học trước và giáo viên nhận lớp ở năm học sau; giúp giáo viên nhận lớp trong năm học tiếp theo có đủ thông tin cần thiết về quá trình rèn luyện, kết quả học tập, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả.
 
Trường hợp các em học sinh lớp 5 chưa đủ điều kiện Hoàn thành chương trình tiểu học, hiệu trưởng giao trách nhiệm cho giáo viên phụ đạo trong hè và tổ chức kiểm tra lại cho số học sinh này vào cuối hè( tháng 08/2017), có sự tham gia giám sát của trường THCS và bàn giao bổ sung danh sách những học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lần 2 cho trường THCS để tuyển sinh bổ sung.
 
Để công tác tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học của cấp tiểu học diễn ra nhẹ nhàng, đúng quy định, Phòng Giáo dục và đào tạo đã tuyên truyền, quán triệt tinh thần chung để các nhà trường nắm rõ được công tác kiểm tra cuối năm học đối với những môn học có kiểm tra định kỳ ở các lớp tiểu học nói chung và lớp 5 nói riêng là việc làm bình thường. Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học và giáo viên không tạo áp lực cho phụ huynh và học sinh trước khi kiểm tra. Trong khi kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra tại lớp mình phụ trách và giáo viên trường THCS giám sát, tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra nhẹ nhàng không gây căng thẳng; tuy nhiên yêu cầu giáo viên coi kiểm tra và giáo viên giám sát phải nghiêm túc, khách quan. Việc chấm bài phải chính xác, đúng đáp án, công bằng, khách quan để đánh giá được kết quả thực chất của học sinh.
 
Minh Tuấn (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).
Số lượt xem: 693
Đăng nhập


Tìm kiếm
Video Clip
Liên kết
Hình ảnh hoạt động
Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi
Điạ chỉ: Số 15, đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum.
Điện thoại: 0603.823.137 Email: pgdngochoi.kontum@moet.edu.vn
thuong mai dien tu-rao vat-dich vu-dien may-my pham-noi that-thoi trang-nha dat