Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi - Kon Tum
Hỗ trợ trực tuyến
 
 

Thống kê
Số người online: 188

Số người truy cập: 6733082
Thăm dò ý kiến
Thăm dò ý kiến

Văn phòng >> Thi đua khen thưởng
Danh sách cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2010-2011

(Kèm theo Quyết định  số: 280/QĐ-CT ngày 06 tháng 7 năm 2011 của UBND huyện Ngọc Hồi)

 
TT
 
Họ và Tên
 
Chức vụ, đơn vị công tác
 
Các hình thức
 
đã được khen thưởng
 
Tóm tắt
 
thành tích nổi bật
 
Ghi chú
1
Lương Văn Trường
Phó HT, trường THCS Lý Tự Trọng
Danh hiệu CSTĐCS năm học 2008-2009 (Số 321 ngày 1/7/2009).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải A
2
Ngô Thị Nguyên
Phó HT, trường TH Số 2 Thị trấn
Danh hiệu CSTĐCS năm học 2007-2008 (Số 243 ngày 29/10/2008); Danh hiệu CSTĐCS năm học 2008-2009 (Số 321 ngày 1/7/2009).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải C
3
Nguyễn Thị Kim Huệ
GV, trường THCS Lý Tự Trọng
Giấy khen của UBND huyện năm học 2009-2010 (Số 221 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải C
4
Nguyễn Thị Tâm
GV, trường THCS Lý Tự Trọng
Danh hiệu CSTĐCS năm học 2009-2010 (Số 223 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải A
5
Hoàng Thị Đào
Giáo viên, trường MN Hoa Hồng
Danh hiệu LĐTT năm học 2008-2009 (Số 319 ngày 1/7/2009); Danh hiệu CSTĐCS năm học 2009-2010 (Số 223 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải C
6
Nguyễn Thị Nguyệt
Giáo viên, trường MN Hoa Hồng
Danh hiệu CSTĐCS năm học 2008-2009 (Số 321 ngày 1/7/2009); Danh hiệu CSTĐCS năm học 2009-2010 (Số 223 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
7
Nguyễn Thị Kim Ánh
Giáo viên, trường MN Sơn Ca
Danh hiệu CSTĐCS năm học 2008-2009 (Số 321 ngày 1/7/2009).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
8
Ngô Thị Phượng
Giáo viên, trường MN Sơn Ca
Danh hiệu CSTĐCS năm học 2008-2009 (Số 321 ngày 1/7/2009); Danh hiệu CSTĐCS năm học 2009-2010 (Số 223 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
9
Lê Thị Thúy
Giáo viên, trường TH Võ Thị Sáu
Giấy khen của UBND huyện năm học 2009-2010 (Số 221 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
10
Hoàng Thị Mai
Giáo viên, trường TH Võ Thị Sáu
Danh hiệu LĐTT năm học 2008-2009 (Số 319 ngày 1/7/2009); Giáo viên giỏi năm học 2010-2011 ( Số 137 ngày 29/11/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
11
Nguyễn Thị Thanh
Giáo viên, trường TH Võ Thị Sáu
Giấy khen của UBND huyện năm học 2008-2009 (Số 320 ngày 1/7/2009); Danh hiệu LĐTT năm học 2009-2010 (Số 221 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
12
Đinh Thị Liễu
Giáo viên, trường TH Võ Thị Sáu
Giấy khen của UBND huyện năm học 2008-2009 (Số 320 ngày 1/7/2009); Giấy khen của UBND huyện năm học 2009-2010 (Số 221 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải C
13
Trần Thị Lân
Giáo viên, trường TH Bế Văn Đàn
Giấy khen của UBND huyện năm học 2008-2009 (Số 320 ngày 1/7/2009); Danh hiệu LĐTT năm học 2009-2010 (Số 222 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải C
14
Nguyễn Thị Chuyên
Giáo viên, trường THCS Thị trấn
Danh hiệu CSTĐCS năm học 2008-2009 (Số 321 ngày 1/7/2009); Danh hiệu CSTĐCS năm học 2009-2010 (Số 223 ngày 23/8/2010); Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2009-2010 (Số 386 ngày 12/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải A
15
Lê Văn Anh
Giáo viên, trường THCS Thị trấn
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011.
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
16
Nguyễn Thị Xuyến
GV, trường TH Nguyễn Bá Ngọc
Danh hiệu LĐTT năm học 2009-2010 (Số 222 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
17
Nguyễn Đình Kế
GV, trường TH Nguyễn Bá Ngọc
Danh hiệu LĐTT năm học 2009-2010 (Số 223 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
18
Đinh Văn Án
GV, trường TH Nguyễn Bá Ngọc
Danh hiệu LĐTT năm học 2009-2010 (Số 222 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải A
19
Phạm Thị Thắm
GV, trường TH Đăk Xú
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011.
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải A
20
Lê Thị Phượng
GV, trường TH Đăk Xú
Giấy khen của UBND huyện năm học 2008-2009 (Số 320 ngày 1/7/2009); Danh hiệu LĐTT năm học 2009-2010 (Số 222 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
21
Bùi Thị Thanh Hương
Giáo viên, trường TH Số 1 Thị trấn
Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2008-2009 (Số 333 ngày 28/8/2009); Danh hiệu CSTĐCS năm học 2009-2010 (Số 223 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
22
Đặng Thị Xoan
Giáo viên, trường TH Số 1 Thị trấn
Danh hiệu CSTĐCS năm học 2008-2009 (Số 321 ngày 1/7/2009); Danh hiệu CSTĐCS năm học 2009-2010 (Số 223 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải B
23
Lê Thị Phương Thảo
GV, trường THCS Đăk Dục
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011.
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải A
24
Lê Ích Chiến
GV, trường THCS Đăk Nông
Danh hiệu CSTĐCS năm học 2009-2010 (Số 223 ngày 23/8/2010).
Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2010-2011
SKKN đạt giải A
Danh sách trên gồm có 24 người.
 
Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi.
Số lượt xem: 5896
Đăng nhập


Tìm kiếm
Liên kết
Hình ảnh hoạt động
Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi
Điạ chỉ: Số 15, đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum.
Điện thoại: 0603.823.137 Email: pgdngochoi.kontum@moet.edu.vn
thuong mai dien tu-rao vat-dich vu-dien may-my pham-noi that-thoi trang-nha dat