Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi - Kon Tum
Hỗ trợ trực tuyến
 
 

Thống kê
Số người online: 30

Số người truy cập: 6611263
Thăm dò ý kiến
Thăm dò ý kiến

Văn phòng >>
Kế hoạch chiến lược phát triển trường Tiểu học Nguyễn Huệ giai đoạn 2010-2011
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thành lập từ năm 1991 thuộc Phòng Giáo dục huyện Ngọc hồi. Trường đổi tên thành trường Nguyễn huệ vào năm 2005, từ trường tiểu học Sa Loong trước đây. Năm học 2009-2010 trường tách ra thành lập thêm trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn xã Sa Loong, vậy trường chỉ còn quản lí học sinh 02 thôn (Đắk Wang và Giăng Lố 1).

Trường đóng trên địa bàn xã Sa Loong là một xã biên giới thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh kon tum. Từ những ngày đầu thành lập công tác dạy và học còn gặp rất nhiều khó khăn, do thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế của địa phương và đời sống của nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số chưa phát triển; quy mô trường lớp chưa đảm bảo, đội ngũ giáo viên không đồng bộ về trình độ chuyên môn, yếu về nghiệp vụ công tác, do chịu sự ảnh hưởng từ trình độ đào tạo không chính quy, cấp tốc, công đoạn…Trong những năm gần đây, đặc biệt từ năm học 2004-2005 đến nay chất lượng giáo dục, giảng dạy của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp được xây dựng và củng cố, đội ngũ giáo viên được tăng cường đủ về số lượng, trẻ hoá về độ tuổi, cơ bản đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ. Các hình thức dạy học 1 buổi, 2 buổi/ ngày được mở rộng.

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015 là nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường tiểu học Nguyễn Huệ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, thực hiện đúng những quyết sách của ngành, của xã trong việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng trường trên vùng dân tộc thiểu số. Góp phần xây dựng ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG:

1. Điểm mạnh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 20 trong đó: BGH: 2, GV: 16, nhân viên: 02 ( 1 kế toán, 1 văn thư)- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 72 % trên chuẩn(4 đ/c đại học, 9 đ/c cao đẳng).

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Có kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:  nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

* Chất lượng học sinh:                              

- Năm 2007-2008  

+ Tổng số học sinh: 542 với 22 lớp.              

+ Xếp loại học lực năm học : Giỏi 29 = 5,35 %; Khá 140= 25,8%; TB 246 = 45,4%; Yếu 127=23,4%        

+ Xếp loại hạnh kiểm: 94 % Thực hiện đầy đủ.                 

+ Thi giao lưu học sinh giỏi huyện năm 2007- 2008 đạt 02 giải khuyến khích.

- Năm 2008 – 2009    

+ Tổng số học sinh 573 với 24 lớp.                  

+ Xếp loai học lực: Giỏi 55 =9,6%; Khá 173 = 30,2%; TB 262= 45,7%; Yếu 83 = 14,5 %.              

+ Tham gia thi giao lưu học sinh giỏi cấp huyện: đạt 01 giải khuyến khích.                                           

- Năm 2009- 2010                 

+ Tổng số học sinh 299 với 13 lớp              

+ Xếp loại học lực: Giỏi 26 =8,7 %; Khá 56 = 18,7 %; TB. 184 =69,6 %; Yếu 33= 11,0%             

+ Tham gia thi giao lưu học sinh giỏi cấp huyện: đạt 01 giải khuyến khích.   

* Chất lượng phổ cập:

+ Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học năm học hàng năm đều đạt: từ 98% trở lên.           

* Cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 14. Trong những năm gần đây đều được sữa chữa, tu tạo và cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay.

+ Trường có máy tính, mạng Internet phục vụ cho BGH, các bộ phận làm việc và truy cập, tìm các thông tin…Có máy chiếu phục vụ cho việc tổ chức dạy học sử dụng CNTT.

- Thành tích chính:  Đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục, được học sinh và phụ huynh học sinh tin cậy.

* Năm học 2006-2007; 2007-2008 đều được UBND huyện tặng giấy khen “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Năm học 2009-2010 đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”. 

2. Điểm hạn chế.

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu:

+ Cán bộ quản lí có đ/c mới bổ nhiệm kinh nghiệm quản lí còn hạn chế, công tác tham mưu cho hiệu trưởng và các cấp để tuyển chọn cán bộ giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ và những người có tinh thần trách nhiệm cao đôi lúc chưa thường xuyên.

+ Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ còn hạn chế.

+ Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên nhiều khi còn  mang tính động viên.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên:

Một bộ phận giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh, có giáo viên ý thức tự học chưa cao, bảo thủ, sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp và nhân dân còn thấp.

- Chất lượng học sinh: 

Là vùng dân tộc thiểu số nên điều kiện, hoàn cảnh  kinh tế còn nhiều khó khăn còn một bộ phận dân cư thiếu sự quan tâm đến giáo dục nhất là việc học tập của con em mìnhh nên có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chung của từng lớp và nhà trường. Số học sinh có học lực trung bình và yếu còn chiếm tỉ lệ cao, còn có một số học sinh chưa tự giác và ý thức học tập, rèn luyện còn hạn chế.

 - Cơ sở vật chất:

Chưa đồng bộ, hiện đại. Các phòng học đều cấp bốn và nhất là các phòng học ở điểm lẻ đã và đang xuống cấp, bàn ghế học sinh đa phần là chưa đúng chuẩn, chưa có các phòng chức năng như: phòng thư viện, phòng hội đồng, phòng học các môn năng khiếu, khu hiệu bộ, nhà đa năng....

3. Thời cơ

- Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng tình hình kinh tế - xã hội của xã đã có những bước phát triển ổn định, đời sống người dân đã có những cải thiện đáng kể, nhân dân ngày càng tin tưởng sâu sắc hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.  

- Công tác xã hội hoá giáo dục, đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là những năm gần đây, cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Gia đình - Xã hội đã nêu cao cộng đồng trách nhiệm trong công tác giáo dục con, em mình.

- Nhà trường luôn được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh trong khu vực.

- Được đưa vào lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1 của huyện giai đoạn 2010 - 2015.

4. Thách thức:

- Là xã biên giới với tổng dân số 3.600 người, thuộc 9 dân tộc anh em cùng chung sống trên 6 thôn, làng, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 95%, số còn lại chủ yếu là di cư tự nhiên, đến làm ăn buôn bán. Đời sống của người dân còn nghèo, chủ yếu làm nương rẫy quanh năm nên phần nào còn thiếu sự quan tâm đến việc học của con cái.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, tiếng dân tộc, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục để đáp ứng nhu cầu trước sự phát triển của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

Xây dựng văn hóa nhà trường gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2010-2015:

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

- Đổi mới công tác quản lý, áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường.

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

1. Tầm nhìn.

Là một trường học thân thiện, đạt chuẩn quốc gia để mỗi học sinh có cơ hội phát triển tài năng, có khả năng thích ứng mạnh mẽ để trở thành những công dân tốt, có thể chất khỏe mạnh, tâm hồn trong sáng phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

2. Sứ mệnh.

Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương và có chất lượng. Giáo dục học sinh tính năng động, sáng tạo, tự chủ, sống biết chia sẻ và hòa nhập tốt trong cộng đồng, có khả năng giải quyết vấn đề để vượt qua rào cản tâm lí và sự hạn chế về phương diện kinh tế, lối sống còn lạc hậu của gia đình và của địa phương.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Sự hợp tác, đoàn kết, sáng tạo.                                                                                         

- Tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, tận lực.                                           

- Tự trọng, có lòng nhân ái, bao dung độ lượn.

- Khát vọng vươn lên

4. Phương châm hành động:

“Chất lượng giáo dục là uy tín và danh dự của nhà trường

Tư duy giáo dục luôn thay đổi theo nhu cầu xã hội”

III. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ.

1. Mục tiêu chung.

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, từng bước tiếp cận với  mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. Là địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh khi gửi con vào học tập.

2. Chỉ  tiêu cụ thể.

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 70%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường trên 40%, cấp huyện trên 20%, cấp tỉnh trên 10% tỷ lệ giáo viên đứng lớp.

- Giáo viên sử dụng thành thạo máy tính.

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 40% .

- Có trên 80% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ Đại học, Cao đẳng.

- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 5%, Chiến sĩ thi đua cấp 10%, Lao động tiên tiến 20%.

2.2. Học sinh

- Qui mô: Lớp - học sinh/ năm học

NH 2010 – 2011

NH 2011 – 2012

NH 2012 – 2013

NH 2013 – 2014

NH 2014 – 2015

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

13

286

14

293

14

276

14

282

14

285

- Chất lượng học tập:

+ Trên 30% học lực khá, giỏi (10% học lực giỏi)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 5% không có học sinh kém.

+ Thi giao lưu học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh lớp 5: hàng năm đều có giải.

+ Xét HTCTTH đạt trên 98% hàng năm

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

+ Chất lượng đạo đức: có trên 95% hạnh kiểm đạt.

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng giao tiếp và kĩ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện. Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Đạt các tiêu chuẩn về quy định trường chuẩn gia mức độ 1.

- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

Nhiệm vụ:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức , giáo dục văn hoá.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.

- Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Giải pháp:

- Mở các hội nghị, các lớp bồi dưỡng cấp trường về các chuyên đề như : Ứng dụng CNTT trong dạy học, Dạy học các môn học văn hoá tích hợp với giáo dục đạo đức, Đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực; giáo dục bảo vệ môi trường.... Định hướng đổi mới phương pháp dạy học... 

- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào lớn của ngành, địa phương gắn với chủ đề của từng năm học.

- Tăng cường công tác chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực và các hoạt động giáo dục khác.

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp để vừa nâng cao hiệu quả giáo dục nề nếp, đạo đức cho học sinh vừa nhằm thu hút học sinh đến trường.

* Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, các đoàn th.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

Nhiệm vụ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản hoặc (tiếng dân tộc), có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết với nghề, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Giải pháp:

- Tăng cường công tác tham mưu đảm bảo đủ định biên theo quy định, thực hiện công tác bồi dưỡng gắn với tự bồi dưỡng của từng CB,GV một cách hiệu quả.

- GV chủ động vận dụng các PPDH một các linh hoạt theo hướng tích cực hoá hoạt động của HS. Sử dụng bài giảng điện tử, ứng dụng CNTT trong dạy học một cách hợp lí và hiệu quả. Đầu tư thời gian, động viên khích lệ giáo viên cả về vật chất và tinh thần để GV tham gia dự thi các hội thi chuyên môn có hiệu quả.

- Các tổ chuyên môn thực hiện thường xuyên việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm cho các thành viên, đặc biệt là các giáo viên trẻ...

- Sử dụng thường xuyên, có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học tạo thói quen sử dụng trong giáo viên, từ đó có kinh nghiệm trong dạy học và nâng cao hiệu quả tiết dạy.

- Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch một khoa học có tầm nhìn dài hạn.

* Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Phấn đấu trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2015.

Giải pháp:

- Tham mưu với UBND xã, Phòng GD-ĐT T đầu tư cơ sở vật chất,  trang thiết bị cho nhà trường như: Các phòng học bộ môn (tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc), nhà đa năng, Thư viện, phòng truyền thống, khu hiệu bộ.....

- Huy động các nguồn đóng góp của các bậc phụ huynh, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để thực hiện các sửa chữa nhỏ, xây dựng môi trường xanh- sạch - đẹp. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học, phân loại các đồ dùng hư hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa bổ sung.

* Người phụ trách: Ban giám hiệu, kế toán, nhân viên thiết bị - thư viện, giáo viên.

4. Xây dựng văn hóa nhà trường:

Nhiệm vụ:

- Nhà trường văn hoá: Khung cảnh đẹp - Nề nếp tốt - Chất lượng cao.

- Nhà giáo mẫu mực: Phẩm chất tốt - Chuyên môn giỏi - Phong cách đẹp.

- Học sinh tích cực: Đạo đức tốt - Học tập giỏi - Lối sống đẹp.

Giải pháp:

- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai mức độ 1, có biện pháp giữ gìn, bảo quản tốt cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Xây dựng cảnh quan sư phạm đảm bảo xanh, sạch, đẹp; môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa, an toàn.

- Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo nề nếp làm việc, học tập, hội họp khoa học có hiệu quả.

- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ.

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị - đạo đức tốt, có tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cao, gương mẫu, tận tụy với nghề. Luôn nêu cao ý thức tự học tự rèn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nề nếp làm việc khoa học, lối sống lành mạnh, ứng xử giao tiếp văn hóa, được học sinh và phụ huynh tin tưởng.

- Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh đáp ứng yêu đào tạo con người mới:

+ Có ý thức phấn đấu tu dưỡng, động cơ học tập đúng đắn. Có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, công tác. Có phương pháp học tập khoa học, tinh thần tự học, không ngừng nâng cao năng lực toàn diện.

+ Luôn nêu cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng; nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ, thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường. Có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ của công. Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện không lành mạnh và phòng chống các tệ nạn xã hội, phong tục lạc hậu...

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban đại diện CMHS, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, giáo viên,

5. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ:

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.

Giải pháp:

- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc chuyên môn của mình.

- Thi giáo án điện tử cấp trường và động viên giáo viên đăng ký dự thi cấp huyện, cấp tỉnh.

- Khai thác triệt để Website của trường và động viên CBGV,NV tích cực truy cập Website của phòng GD và các trang điện tử báo mạng khác để khai thác thông tin bổ ích.

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Nhóm công nghệ thông tin.

6. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

Nhiệm vụ:

Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV. Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, từng bước nâng cao cộng đồng trách nhiệm giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch giáo dục hàng năm.

Giải pháp:

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Về nguồn lực tài chính:

+ Ngân sách Nhà nước.

+ Ngoài ngân sách “ Từ xã hội, PHHS…”

- Nguồn lực vật chất:

+ Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

+ Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy- học.

- Nguồn lực tinh thần: Sự quan tâm của phụ huynh, các tổ chức xã hội trong việc quản lý giờ giấc học bài của con em mình; tuyên truyền các chủ trương của Đảng về giáo dục gắn với chính sách phát triển kinh tế - chính trị của địa phương.

* Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Ban ĐDCMHS.

7. Xây dựng, quảng bá thương hiệu:

Nhiệm vụ:

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường bằng cách tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân địa phương những thành tích mà nhà trường đã đạt được thông qua các cuộc họp, tiếp xúc với phụ huynh hoặc các cuộc họp với Đảng, chính quyền xã về các vấn đề có liên quan đến giáo dục.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.

Giải pháp:

Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường, bằng các hình thức:

- Thành lập trang web của nhà trường giúp cho việc tuyên truyền các kế hoạch, kết quả công việc của nhà trường được rộng rãi mọi người biết đến và cũng nhận được ý kiến tham gia của nhiều người.

- Yêu cầu mỗi thành viên trong nhà trường đều nêu cao tinh thần làm chủ, chủ động nắm bắt và tuyên truyền những tin tức tích cực nhất nhằm xây dựng thương hiệu cho nhà trường trong nhân dân, trên Website của ngành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, phụ huynh học sinh, phòng GD&ĐT, cấp ủy, chính quyền đại phương và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2010 – 2011:

+ Triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2012 -  2013:

Tham mưu và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Giai đoạn 3: Từ năm 2014 – 2015:

Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, NV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

8. Đối với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.

VI. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ :

Trong giai đoạn 2010 - 2015, trường tiểu học Nguyễn Huệ có nhiều cơ hội khi đứng trước những điều kiện thuận lợi về chủ trương của Đảng ủy, chính quyền đối với công tác giáo dục của xã nhà nói chung và sự quan tâm đối với trường nói riêng, bên cạnh đó phía huyện và ngành cũng từng bước có những sự đầu tư trong xây dựng cơ bản, bổ sung nguồn lực và tài chính. Song không ít những khó khăn và thách thức phía trước về chất lượng học sinh, điều kiện về CSVC... Hội đồng trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 - 2015 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 - 2015 là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và cá nhân trong trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung của nhà trường.

Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT quan tâm đầu tư kinh phí hơn nữa cho xây dựng cơ sở vật chất, nhất là các phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ... Các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập đầy đủ về thời gian, nội dung bài học, môn học. Hàng năm Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí  giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng, góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2015, xây dựng trường có chất lượng, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

Phan Đăng Việt.                        

                                                                     

Số lượt xem: 1107
Đăng nhập


Tìm kiếm
Liên kết
Hình ảnh hoạt động
Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi
Điạ chỉ: Số 15, đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum.
Điện thoại: 0603.823.137 Email: pgdngochoi.kontum@moet.edu.vn
thuong mai dien tu-rao vat-dich vu-dien may-my pham-noi that-thoi trang-nha dat