Bài Tập Rút Ngắn Thời Gian Thực Hiện Dự Án Có Đáp Án

BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁNBài 01: Một dự án có các vận động (công việc) dự con kiến sau đây:

+ chuyển động A: San lấp mặt phẳng điạ điểm, thực hiện 1 tháng, tức thì từ đầu

+ hoạt động B: kết thúc hợp đồng đáp ứng mmóc - tbị, thực hiện 1 tháng, tức thì từ đầu

+ chuyển động C: xây dừng nhà xưởng, tiến hành 6 tháng, thực hiện sau hoạt động A+ chuyển động D: Chở máy móc thiết bị về, tiến hành 6 tháng, thực hiện sau hoạt động B+ Hoat hễ E: đính maý móc thiết bị, triển khai 4 tháng, tiến hành sau vận động C cùng D+ vận động F: Mắc điện-nước cùng nghiệm thu, thực hiện 1 tháng, tiến hành sau hoạt động E.

Bạn đang xem: Bài tập rút ngắn thời gian thực hiện dự án có đáp án

Yêu cầu:

a/ Lập bảng so sánh của dự án b/ Vẽ sơ trang bị GANTT

c/ Tổng thời hạn thực hiện dự án là bao lâu?Bài 02: Một dự án có bảng phân tích các bước như sau:

Tt Tên công việc Ký hiệu CV thời hạn (tháng) Thời điểm

1 Tuyển nhân công A 2 ngay từ đầu

2 Làm giấy tờ thủ tục xin cung cấp đất B 1 “

3 kiếm tìm hãng cung cấp mmtb C 3 “


(2)

5 chuẩn bị xây dựng E 8 Sau B

6 xây nhà ở xưởng F 9 Sau E

7 đưa mmtb về G 12 Sau D

8 lắp đặt sơ bộ mmtb H 3 Sau A,F,G

9 ngóng ch-gia đ-chỉnh trang bị I 1 Sau H

10 Chạy thử, ng-thu, h-động J 2 Sau I

Yêu mong vẽ sơ thiết bị GANTT cho dự án? Tổng thời gian thực hiện dự án công trình là bao lâu?Bài 03: Vẽ sơ thứ Pert cho bài xích 1

Bài 04: Vẽ sơ vật Pert cho bài bác 2

Bài 05: Vẽ sơ đồ gia dụng Pert và tính những yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau:

CV Trình tự thời gian thực hiện (ngày)

A từ đầu 3B từ đầu 4C từ đầu 4D Sau A 5G Sau D 5H Sau A 9F Sau B,G 7I Sau C 6K Sau F 3L Sau F 10M Sau F, I 9N Sau H, K 7P Sau L,M,N 12

Bài 06: Vẽ sơ vật dụng Pert với tính các yếu tố thời gian, những lọai dự trữ và khẳng định đường găng. Số liệu như sau:


(3)

A từ trên đầu 3B từ đầu 2C Sau A 4d Sau A 2G Sau C 3H Sau B, D, G 6F Sau C 9I Sau H 5K Sau I 6L Sau I 5M Sau F,K,L 7N Sau F,K 10

Bài 07: Vẽ sơ thiết bị Pert và tính các yếu tố thời gian, những lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau:

CV Trình tự thời hạn thực hiện (ngày)

A từ đầu 2B từ trên đầu 6C Sau A 3d Sau B,C 4G Sau A 5H Sau D,G 5F Sau D 4I Sau B,C 7K Sau H,F 6L Sau I 6

Bài 08: Vẽ sơ vật Pert với tính các yếu tố thời gian, những lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau:

CV Trình tự thời hạn thực hiện nay (ngày)

A từ trên đầu 2B Sau A 0,5C từ đầu 0,5D Sau B,C 0,5G từ đầu 3H Sau D,G 3F từ đầu 2


(4)

I Sau H,F 2Bài 09: Một dự án có các thông số sau đây (đvtg: ngày):

+ hoạt động A, thực hiện ngay trường đoản cú đầu, có thời gian sáng sủa là 10, thường gặp mặt 12, ảm đạm 14

+ vận động B, triển khai sau A, bao gồm thời gian lạc quan là 2, thường gặp 3, bi thương 4+ vận động C, thực hiện sau B, bao gồm thời gian sáng sủa là 5.5, thường gặp gỡ 6, ai oán 6.5+ hoạt động D, thực hiện ngay tự đầu, bao gồm thời gian sáng sủa là 15, thường gặp 18, ảm đạm 21

+ chuyển động E, tiến hành sau C cùng D, có thời gian lạc quan là 4, thường chạm mặt 7, bi đát 10.

Yêu cầu: áp dụng phương pháp sơ thiết bị Pert tính các chỉ số thời hạn của dự án?Bài 10: căn cứ ví dụ 7 chương II, tính:

+ Xác suất hoàn thành dự án sớm rộng 5 tuần+ Xác suất ngừng dự án trễ mất 5 tuần

Bài 11: địa thế căn cứ bài 2/, cho biết thêm giá cả thực hiện tại các công việc như sau (đvt: 1000đ)

CV Chi phí thực hiệnA 10000B 25000C 30000D 44000E 16000F 450000G 60000H 30000I 5000


(5)

Yêu cầu:

a) Lập bảng ngân sách chi tiêu thực hiện nay công việc

b) Lập bảng tính thời hạn dự trữ cho những các công việc

c) Lập bảng kế họach quy trình tiến độ của DAd) Lập bảng NS theo thời gian ban đầu

sớm nhất

e) Lập bảng NS theo thời gian bắt đầu muộn nhất

f) Vẽ đồ gia dụng thị tổng ngân sách

g) cho thấy tháng 6 ngân quỹ có tác dụng xảy ra bao nhiêu?

Bài 12: Xác định chi phí thấp nhất nhằm rút ngắn hạn hòan thành dự án bớt đi 3 đvtg theo số liệu sau:Phí tổn bởi làm nước rút CV TG kiến thiết TG hoàn toàn có thể rút ngắn4000000 1-2 6 25000000 1-3 7 23000000 2-5 7 16000000 3-4 6 22000000 4-5 9 1


(6)

Bài 13: công ty xây dựng X vừa ký kết một đúng theo đồng xây dựng một dự án công trình Y với giá trị hợp đồng 12.300 $ cùng với thời hạn đúng theo đồng là 10 tháng. Sau khi nghiên cứu và phân tích tính tóan, doanh nghiệp X đã lập được bảng số liệu sau:CV Tg lạc quan(tháng)Tg hay gặp(tháng)Tg bi quan(tháng)Trình tựA 1 2 3 ngay lập tức từ đầuB 0,5 1 1,5 tức thì từ đầuC 4 5 6 ngay lập tức từ đầuD 1 2 3 Sau A, BG 5 6 7 Sau AE 2 3 4 Sau AF 3 4 5 Sau C, GYêu cầu:

a) Tính Tei cùng vẽ sơ trang bị Pert

b) Những quá trình nào là trọng tâm cần tập trung chỉ đạo?

c) Tính thời gian xuất hiện sớm của những sự kiện

d) Tính thời gian xuất hiện muộn của những sự kiện

e) Tính thời hạn dự trữ của những sự kiện

f) Tính thời gian dự trữ của từng công việc.

g) Hỏi công ty có tác dụng hòan thành phù hợp đồng trong 10 tháng tốt không?


(7)

h) Gỉa sử nhằm hòan thành hợp đồng 10 tháng, công ty X sẽ phân tích được những số liệu miêu tả ở bảng sau:

CV khả năng rút được(tháng)CPBình thườngCP khi rútA 1 1000 1300B 0 800C 2 600 700D 0 1000G 1,5 5000 5600E 1 1800 2200F 1 800 1000Σ 11000

+ Hỏi nhằm hòan thành 10 tháng theo hòa hợp đồng, doanh nghiệp X đề xuất bỏ thêm giá thành là từng nào là tối ưu?

+ Tính lãi lỗ đến DA.

i) Vẽ sơ vật dụng Pert theo phần trăm & theo phương nằm ngang với trục thời gian. Chúng ta có nhấn xét gì ?

Bài 14: Có dự án cải tạo khu nhà hiệu bộ của một trường học tập như sau:

CV CV

ngay trước đó

Thời gian ý muốn đợi (ngày)

Thời gian rút còn lại (ngày)CP xúc tiến (đ/ngày)A 3 2 500000B A 4 2 1000000C A 6 4 2000000D A 4 4E B 5 2 4000000F C 3 2 800000G D 7 3 1200000H F,G 3 3I E,H 2 2


(8)

Biết rằng Hiệu trưởng chỉ duyệt chi tối đa là 4000000 đ nhằm rút ngắn thời hạn cải sinh sản khu bên hiệu bộ. Hỏi trưởng chống quản trị dự án phải rút ngắn thời hạn dự án xuống còn từng nào ngày & chi tiêu sẽ là bao nhiêu?

Bài 15: cho một sơ đồ gia dụng mạng với các chỉ tiêu sau:

CV tbt tgh Cbt Cgh1-2 3 1 200 3201-3 5 2 300 4201-4 4 2 500 6002-5 4 1 200 2903-6 3 1 400 4404-7 8 5 600 6305-7 5 2 100 1756-7 4 1 200 350Yêu cầu:

a) Áp dụng pp bằng tay hãy tính thời hạn dự án có khả năng rút xuống từng nào ngày

b) Lập bảng biến hóa thiên ngân sách chi tiêu trực tiếp theo sau thời gian

c) Vẽ đồ gia dụng thị giá thành trực tiếp

d) Áp dụng phương thức tính ngay gần đúng, hãy tính lại câu a/

Bài 16: Một dự án có bảng phân tích các bước như sau:

Tt ký hiệu CV thời gian tei Thời điểm

1 A 10 ngay lập tức từ đầu

2 B 6 “


(9)

4 D 4 ngay sau C

5 E 6 ngay lập tức sau A

6 F 8 ngay lập tức sau D,E

Giám đốc ý muốn rút ngắn thời hạn thực hiện dự án dựa vào các tin tức sau:

Tt ký hiệu CV thời gian tn Ctt

1 A 6 5002 B 3 3003 C 24 D 2 4005 E 4 8006 F 5 1000

Nếu bạn là quản trị gia dự án, hãy giúp giám đốc xử lý vấn đề này?

Bài 17: địa thế căn cứ ví dụ phần VII “bài tóan giá thành rẻ nhất” của chương IV, sinh viên làm cho tiếp với các kế họach :

a) T = 26 ngàyb) T = 25 ngàyc) T = 24 ngàyd) T = 23 ngàye) T = 22 ngày

Bài 18: Dùng phương thức sơ đồ GANTT để chất mua nguồn lực tiến hành các chuyển động của dự án ở bài 1. Biết rằng, để xong xuôi các chuyển động nêu trên cần thực hiện 2 đơn vị nguồn lực/ngày


(10)

Bài 19: Dùng cách thức sơ thứ GANTT để chất cài đặt nguồn lực thực hiện các vận động của dự án ở bài 2. Biết rằng, để dứt các chuyển động nêu bên trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày

Bài 20: Dùng phương thức sơ thiết bị Pert đổi mới để chất tải nguồn lực triển khai các hoạt động của dự án ở bài 1. Biết rằng, để kết thúc các vận động nêu trên cần thực hiện 2 đơn vị nguồn lực/ngày

Bài 21: Dùng cách thức sơ thứ Pert cải tiến để chất thiết lập nguồn lực triển khai các hoạt động của dự án công trình ở bài 2. Biết rằng, để xong xuôi các vận động nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày


Read more

Figure

Updating...


References

Updating...

Xem thêm: Cách Dùng Dfx Audio Enhancer Trên Máy Tính Nghe Nhạc Hay Hơn


download (PDF - 10 Page - 90.34KB)
Related subjects :

Related documents


*

Bài tập bảo hiểm và Đáp án


- công ty tàu B mua bảo đảm vật chất thân tàu ngang giá trị, theo đk bảo hiểm mọi khủng hoảng rủi ro và bảo hiểm nhiệm vụ dân sự của công ty tàu với mức trách nhiệm 3/4 ở công ty


16 0 15

*

Bài tập và thực tập các phương thức phổ Tác giả: Nguyễn Đình Triệu


TRÍCH ĐOẠN BÀI TẬP VÀ THỰC TẬP CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ.. WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON


71 0 4

*

Bài tập giờ đồng hồ anh 7 bao gồm đáp án - Mai Lan Hương


mang đến dạng hoặc thì phù hợp của các động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh đoạn văn... M agazines, new spapers, dictionaries, pictures,


178 0 3

*

Quản Lý Dự Án sản xuất Website bán sản phẩm Máy Tính


Nếu người dùng không khắc ghi vào giao dịch nào cùng nhấn những nút chức năng, khối hệ thống sẽ đưa ra thông tin yêu cầu chọn giao dịch cần xử lý..


97 0 0

*

Phương Pháp Sơ Đồ màng lưới (PERT) _ Quantri


Dự Án Cộng Đồng của: TỔ HỢP GIÁO DỤC EDUVIET VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH MBA 78 Thông Tây Hội Phường 10 Quận Gò Vấp Tp.HCM


5 0 2

Bài tập phệ ngắn mạch


Sơ đồ thứ tự thuận với thứ tự nghịch bao gồm sơ đồ sửa chữa giống nhau chỉ khác nhau ở giá chỉ trị những suất điện động trong sản phẩm tự nghịch bởi 0 và một trong những giá trị điện


16 0 0

Hướng Dẫn Tạo một vài Hoạt Động trên ActivInspire


Ở trong mục (3) những chủ vấn đề nguyên tìm chọn đến các thư mục cất nội dung bạn thích chèn  đã xuât hiện những hình ảnh bên dưới.. Mong muốn chọn làm nên nào chỉ


30 0 0

Bài đàm luận Các phương thức nghiên cứu, đối chiếu carbohydrate, lipit và nucle...


với những phương thức thí nghiệm không giống nhau các phòng xem sét của Marshall Warren Nirenberg (1927 - ), Har Gobind Khorana (1922 - ) và Ochoa đã xác định được


18 0 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẬT LÝ VÀ HÓA LÝ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP - NGUYỄN ĐÌNH TRIỆ...


m.. Hãy xác minh công thức câu tạo nên của đúng theo chất bao gồm thànli phần phâĩi tích nguyên.. Hãy xác minh công thức cấn tạo nên của đúng theo chất bao gồm thành phần pliân tích


493 0 3

Bài giảng quản lý an toàn thực phẩm - Phạm Ngọc Khái


+ Đối với tác nhân sinh học gồm xác định các vi sinh đồ hoặc những độc tố của chúng.. - Đánh giá nguy cơ phải dễ điều chỉnh để update thêm những thông tin khi nên


428 0 3

HN_BDS_315Chủ bên Dự Án Xuân Mai.xlsx


CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG CĂN HỘ DỰ ÁN PARKSTATE ĐƠN NGUYÊN A.. 11


73 0 0

31- Giao Trinh_MD37_Tien CNC teo Ban


Về thực chất, đó là một quá trình auto điều khiển các buổi giao lưu của máy (như các máy cắt kim loại, quá trình tự động hóa điều khiển các hoạt động của máy (như


231 0 0

Related documents


Phân lập promoter Oshox24 hoạt động chạm màn hình stress ngơi nghỉ lúa


10 0 0

Báo cáo ĐTM dự án đường đường cao tốc Bến Lức - Long Thành


449 0 1

Bài tập quản lý chất số lượng sản phẩm - LÊ NGỌC MAI- 533168


18 0 5

Đề Tài Dự Án sale Rau không bẩn - Luận Văn, Đồ Án, Đề Tài giỏi Nghiệp


34 0 35

Bài Tập Tổng hòa hợp Dược Động Học- mô hình DĐH Cơ Bản


16 0 45

Bài Tập Tổng hợp Excel tự Cơ bạn dạng Đến cải thiện (Có Đáp Án)


135 0 39

Trắc nghiệm quản trị dự án


7 0 4

Bài tập hệ điều hành


10 0 28

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA KIM LOẠI - PHẠM ĐỨC BÌNH


299 0 1

Bài tập bảo đảm và Đáp án


16 0 15

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ Tác giả: Nguyễn Đình Triệu


71 0 4

Bài tập tiếng anh 7 có đáp án - Mai Lan Hương


178 0 3

Quản Lý Dự Án phát hành Website bán sản phẩm Máy Tính


97 0 0

Phương Pháp Sơ Đồ mạng lưới (PERT) _ Quantri


5 0 2

Bài tập lớn ngắn mạch


16 0 0

Hướng Dẫn Tạo một số Hoạt Động bên trên ActivInspire


30 0 0

Bài bàn luận Các cách thức nghiên cứu, đối chiếu carbohydrate, lipit với nucle...


18 0 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẬT LÝ VÀ HÓA LÝ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP - NGUYỄN ĐÌNH TRIỆ...


493 0 3

Bài giảng quản ngại lý an toàn thực phẩm - Phạm Ngọc Khái


428 0 3

HN_BDS_315Chủ đơn vị Dự Án Xuân Mai.xlsx


73 0 0

31- Giao Trinh_MD37_Tien CNC teo Ban


231 0 0

GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH BÀI TẬP VỚI ĐÁP ÁN (2011) - MAI LAN HƯƠNG (TRÍCH Đ...


89 0 1

Bảng Tra Lập và Phân Tích Dự Án


12 0 0
Show more
Service Guest Post
About us
Policy
Terms of use
liên hệ us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Post engagement facebook là gì

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Phước tám ngón (kỳ cuối): án tử hình lần thứ hai và ngôi mộ linh của tướng cướp

 • Đơn vị của áp suất

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.