Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (102.28 KB, 5 trang )


Giải bài xích tập Tin học tập 11: bài xích tập và thực hành thực tế 51. Mục đích, yêu thương cầu

Làm quen với việc tìm và đào bới kiếm, thay thế sửa chữa và thay đổi xâu.

Bạn đang xem: Bài thực hành 5 tin học 11

2. Nội dung

Bài 1 (trang 73 sgk Tin 11): Nhập vào từ keyboard một xâu. Chất vấn xâuđó liệu có phải là xâu đối xứng hay khơng. Xâu đối xứng tất cả tính chất: phát âm nó tự phảisang trái cũng thu được tác dụng giống như gọi từ trái sang yêu cầu (còn được điện thoại tư vấn làxâu palindrome).

a) Hãy demo chương trình sau:

program vd2;uses crt;var

i,x:byte;a,p:string;begin

clrscr;

write("nhap xau:");readln(a);

x:=length(a);p:="";

for i:=x downto 1 do
p:=p+a;

if a=p then

write("xau la palindrome")else

write("xau khong phai la palindrome");readkey;


(2)

b) Hãy viết lại chương trình tên, trong số đó khơng dùng phát triển thành xâu p.

Do xâu hòn đảo ngược cũng đó là xâu viết xi nên

Xau<1>=XauXau<2>=Xau…..

Vậy ta rất có thể làm theo cách sau:

Sử dụng đổi mới I nhằm đếm xuôi rồi so sánh với xau nếu không giống nhau thìkết luận ln khơng yêu cầu là palindrome. Lặp đến khi nào i> length(xau)-I +1(Vìduyệt tiếp chỉ là sự việc lặp lại)

program vd2;uses crt;var

a:string;i:integer;p:boolean;begin

clrscr;

write("nhap xau:");readln(a);

i:=1;p:=true;

while (ibegin

if aa thenbegin

break;end;i:=i+1;end;if pthen

writeln("xau la palindrome")else

writeln("xau khong phai la palindrome");readkey;

end.


(3)

Bài 2 (trang 73 sgk Tin 11): Viết chương tình nhập từ keyboard một xâu kítự S cùng thơng báo ra screen số lần xuất hiện của mỗi vần âm tiêng Anh trongS (không riêng biệt chữ hoa xuất xắc chữ thường).

Xem thêm: Đánh Giá Note 10 Plus - Đánh Giá Galaxy Note 10 Plus Sau 2 Năm Ra Mắt

Trả lời:

Phân tích:

Ta sẽ tạo nên một mảng gồm 26 kí trường đoản cú để tàng trữ số lần xuất hiện của những chữ cáitrong bảng chữ cái tiếng Anh. Phần từ đầu tiên sẽ giữ số lần xuất hiện thêm của kí tự"A" (do đề bài bác yêu ước không biệt lập chữ hay với chữ hoa). Để lấy vị trímảng của một kí từ nào đó ta cần sử dụng câu lệnh:

ord(upcase(a))-ord("A")

ord vẫn lấy giá chỉ trị tương ứng của kí tự trong bảng mã ASCII sau đó trừ đi giá bán trịcủa "A" trong bảng ASCII .

Ví dụ:

Mã ASCII của "A" là 65 thì địa điểm trong mảng của chính nó là 65-65 =0

Mã ASCII của "A" là 66 thì địa chỉ trong mảng của chính nó là 66-65 =1

program vd2;uses crt;var

a:string;


gt:array<0..26> of integer;i:integer;

begin

clrscr;


(4)

for i:=0 to 25 dogt:=0;

for i:=1 to lớn length(a) dobegin

gt))-ord("A")>:=gt))-ord("A")>+1;end;

for i:=0 to lớn 25 doif gt>0 then

writeln(chr(ord("A")+i),":",gt);readkey;

end.

Kết quả:

Bài 3 (trang 73 sgk Tin 11): Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cảcác cụm kí trường đoản cú "anh" bằng cụm kí tự "em".

Trả lời:

Ta vẫn tìm vị trí cơ mà từ "anh" xuất hiện trước tiên bằng hàm pos tiếp đến xóa trường đoản cú "anh"đi rồi chèn từ "em" vào.

Đến lúc nào xâu thuở đầu khơng cịn tự "anh" nữa thì dừng.

program vd2;uses crt;var

a:string;vt:integer;begin

clrscr;

write("nhap xau:");readln(a);

while pos("anh",a)>0 dobegin

vt:=pos("anh",a);delete(a,vt,3);insert("em",a,vt);end;


(5)

readkey;end.


Tài liệu liên quan


*
GA tin hoc 11 bai tap chuong 1 2 755 1
*
Giải bài tập Tin học 11 29 14 155
*
tư liệu Chương IV - Tin học 11 34 503 0
*
tư liệu Giải bài xích Tập Tin học tập 11 16 22 315
*
tư liệu Nhập môn tin học tập và bài bác tập có lời giải doc 120 2 12
*
Tài liệu yêu cầu tin học công ty vừa và bé dại doc 12 353 0
*
tư liệu Giải bài bác tập tin học tập 11 doc 6 6 đôi mươi
*
Giải bài bác tập tin học 11 potx 5 2 9
*
giải bài bác tập sách giáo khoa tin học tập 11 29 3 0
*
định hướng và bài bác tập thực hành có lời giải bồi chăm sóc học sinh xuất sắc tin học 11 cực chuẩn năm 2014 44 2 25
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(44.54 KB - 5 trang) - download Giải bài bác tập Tin học 11: bài tập và thực hành thực tế 5 - bài tập và thực hành thực tế 5
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×