ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN LOTTE CINEMA

Điều 2: Định Nghĩa

Công Ty Con” nghĩa là tổ chức mà công ty hoặc tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc) (i) nắm giữ trên 1/2 vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông, (ii) có ảnh hưởng đến chế độ tài chính hoặc vận động theo những quy định đã thống nhất, (iii) tất cả quyền trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ định hoặc miễn nhiệm phần lớn thành viên hội đồng quản trị, người có quyền lực cao hoặc tổng giám đốc, hoặc (iv) có quyền ra quyết định sửa thay đổi hoặc bổ sung điều lệ, được thành lập và vận động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam.“Công Ty Liên Kết” nghĩa là tổ chức triển khai mà chịu đựng sự kiểm soát và điều hành trực tiếp hoặc gián tiếp của chúng ta hoặc tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc) được ra đời và chuyển động hợp pháp theo lao lý Việt Nam.“Công Ty Đối Tác” nghĩa là các công ty chiến lược có thỏa thuận hợp tác với tập đoàn lớn LOTTE hoặc Công ty, công ty Con với Công Ty link về việc triển khai Chương Trình L.POINT.“Công Ty Thành Viên” bao gồm nghĩa là bất kỳ Công Ty Con, Công Ty links hoặc doanh nghiệp Đối Tác tham gia Chương Trình.“Điểm Khả Dụng” nghĩa là Điểm Tích Luỹ cùng Điểm Thưởng (nếu có) cùng dồn sau khi trừ số điểm vẫn sử dụng, đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn do Công ty đặt ra để Thành viên gồm thể buôn bán các sản phẩm, áp dụng dịch vụ, đổi kim cương tặng, v.v… từ công ty hoặc những Công Ty Thành Viên.“Điểm Thưởng” nghĩa là vấn đề được tặng ngay cho Thành viên lúc Thành viên vừa lòng điều kiện của những chương trình khuyến mãi, lịch trình marketing của bạn hoặc các Công Ty Thành Viên. “Thành viên” là người tiêu dùng đã gật đầu đồng ý Điều Kiện và Điều Khoản này, đã đăng ký hợp lệ tham gia lịch trình L.POINT, sở hữu tài khoản định danh (sau đây điện thoại tư vấn tắt là “Tài Khoản”) có hiệu lực thực thi và/hoặc tải thẻ thành viên L.POINT (sau đây gọi tắt là “Thẻ Thành viên”). “Thay thay đổi Chương trình” nghĩa là Chương trình sẽ tiến hành thay đổi, cập nhật tùy theo đk và chính sách của doanh nghiệp theo từng thời điểm (Chi tiết xem thêm Điều 11 của Điều Kiện cùng Điều Khoản này). Sau khoản thời gian thay đổi, member vẫn rất có thể tiếp tục tham gia vào lịch trình nếu đáp ứng đủ điều kiện để bảo trì tư giải pháp Thành viên.

Bạn đang xem: Đăng ký thành viên lotte cinema

Điều 3: công tác

Công ty hỗ trợ cho cácThành viên một hoặc nhiều nội dung của chương trình như sau (chi máu được nêu tại Phụ Lục 1 (tham khảotại trang web www.lpoint.com.vn) của ĐiềuKiện và Điều Khoản này):

Chươngtrình tích luỹ và thực hiện điểm: Thành viên hoàn toàn có thể tích lũy và thực hiện điểm đượctích luỹ thông qua việc bán buôn các sản phẩm, sử dụng thương mại dịch vụ từ công ty hoặccác công ty Thành Viên theo các tiêu chuẩn mà Công ty đề ra tại Điều khiếu nại vàĐiều Khoản này và có thể chuyển đổi tùy từng thời điểm.Chươngtrình ưu đãi: Thành viên có thể tham gia những chương trình khuyến mãi, giảm giáhoặc nhận tặng ngay phẩm do công ty hoặc những Công Ty thành viên cung cấp.CácChương trình khác: Công ty rất có thể phát triển thêm hồ hết chương trình khác nhằm phụcvụ Thành viên.

Điều 4: gật đầu Tư cách Thành viên

Mọicông dân nước ta có CMND hoặc Căn cước công dân hoặc người nước ngoài có hộchiếu hợp lệ (Passport) từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc tất cả sự chấp nhận của fan giámhộ nếu không đủ 18 tuổi đều phải sở hữu quyền đk trở thành Thành viên với tham giaChương Trình.Kháchhàng gồm đủ đk nêu tại Điều 4.1 ước muốn trở thành Thành viên có thể đăngký Thành viên bằng phương pháp điền những thông tin yêu cầu trong “Phiếu đk Thành viên L.POINT” và ký tên chấp nhận với những Điều Kiệnvà Điều Khoản; hoặc đăng ký thông qua các kênh trực tuyến của chúng ta hoặc cácCông Ty Thành Viên.Sau khi cảm nhận yêu cầu đk Thành viên từ bỏ kháchhàng, công ty sẽ xem xét cấp Thẻ Thành viên. Côngty gồm quyền từ chối yêu cầu đăng ký Thành viên của bạn khi dìm thấykhách hàng chưa thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh riêng của Công ty.

Điều 5: áp dụng và quản lí lí Thẻ Thành viên

Thành viên nên xuất trình Thẻ member khi tham gia Chươngtrình. Công ty và những Công Ty Thành Viên gồm quyền đề xuất Thành viên cung cấpthông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng điểmvà/hoặc được nhận các ưu đãi trong một vài trường hòa hợp trong quá trình tham giaChương Trình.Thành viên hiểu, cam kết và bảo đảm an toàn là chủ tải hợppháp với duy duy nhất của Thẻ Thành viên, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ member vàbảo mật tin tức Tài Khoản của mình. Thẻ thành viên chỉ được thực hiện bởi chínhThành viên đó với không được mang đến mượn, chuyển nhượng bàn giao hay uỷ quyền cho những người khác sửdụng hoặc có tác dụng tài sản bảo đảm an toàn mà không tồn tại sự gật đầu đồng ý trước của Công ty. Công tysẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào vào trường hòa hợp Thànhviên vi phạm luật quy định trên Điều này hay bởi vì Thành viên thiếu cẩn trọng trong câu hỏi bảo quảnThẻ thành viên của mình.Nếu Thẻ thành viên bị lỗi hại, bị mất hoặc bị trộm, Thànhviên kia phải gồm trách nhiệm thông tin ngay mang đến Công ty. Khi nhận thấy thông báoCông ty sẽ tiến hành các biện pháp quan trọng như tiến hành xác thực, kiểm tra,thay thay đổi trạng thái thực hiện Thẻ thành viên của Thành viên đó (nếu cần). Công tysẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kể thiệt sợ hãi nào xảy ra trước khi Thànhviên đó thực hiện việc thông tin như nội dung công cụ tại Điều này hoặc trongquá trình Công ty tiến hành các biện pháp cần thiết như trên.

Điều 6: Rút và các loại tư cách Thành viên

Điều 7: cách xử trí điểm khi rút hoặc hủy tứ cáchThành viên

Saukhi rút hoặc bỏ tư giải pháp Thành viên như phép tắc tại Điều 6, Thành viên gồm thểđã không sử dụng hết số Điểm Khả Dụng vào ngày xử lý rút hoặc bỏ tư cách Thànhviên. Việc xử lý điểm sau khi rút hoặc bỏ tư bí quyết thành viên sẽ tiến hành xử lý nhưsau:

i) Trường thích hợp rút tư biện pháp thành viên doThành viên dữ thế chủ động yêu mong theo Điều 6.1: Khi cách xử lý rút tư giải pháp Thành viên thìmọi số Điểm Khả Dụng mà Thành viên này đang thiết lập sẽ tự động hóa hết hạn. NếuThành viên kia tái đăng ký trong vòng chín mươi (90) ngày tính từ lúc ngày cách xử trí rúttư bí quyết Thành viên thì số Điểm Khả Dụng của Thành viên đó sẽ tự động hóa được khôiphục.

ii) Trường đúng theo hủy tư biện pháp Thành viên do qua đời(Điều 6.2) hoặc vì Công ty quyết định hủy tư giải pháp Thành viên (Điều 6.3): khi xửlý bỏ tư biện pháp Thành viên thì hồ hết số Điểm Khả Dụng cơ mà Thành viên này vẫn sở hữusẽ tự động hết hạn. Nếu Công ty đưa ra quyết định khôi phục tư giải pháp Thành viên trongvòng chín mươi (90) ngày tính từ lúc ngày cách xử trí hủy tư phương pháp Thành viên thì số Điểm KhảDụng của Thành viên kia sẽ tự động hóa được khôi phục.

iii) Tư cách thành viên và hầu hết số Điểm Khả Dụngsẽ ko được phục sinh sau chín mươi (90) ngày tính từ lúc ngày giải pháp xử lý rút hoặc hủytư bí quyết trong bất cứ tình huống nào.

Điều 8: các loại điểm và thời hạn áp dụng điểm

Khi Thành viên mua sắm chọn lựa hoá hay được dùng dịch vụ do Côngty hoặc những Công Ty Thành Viên cung cấp sẽ được cấp cho điểm theo cách làm tínhtại Điều 8.2 với Phụ Lục 1 (tham khảo trên website www.lpoint.com.vn) . Thànhviên bắt buộc tự phụ trách cho ngẫu nhiên và tất cả các bỏ ra phí, thuế, phí, khiếunại hoặc nợ buộc phải trả (nếu có) phạt sinh từ những việc Thành viên được hưởng các lợiích tự Chương Trình.Điểm Tích Luỹ = (Giá mua sắm chọn lựa hoá hoặc sử dụng thương mại dịch vụ –Khoản được giao dịch thanh toán bằng Điểm Khả Dụng – Khoản giảm giá) x phần trăm tích luỹ điểmđược công bố.Tỷ lệ quy đổi điểm khi sử dụng: 1 điều = 1 VNĐ và bao gồm thểthay đổi theo quy định của doanh nghiệp tùy từng thời điểm.Thành viên có thể sử dụng Điểm Khả Dụng theo tiêu chuẩnvà phương thức mà công ty quy định. Điểm Tích Luỹ tất cả thời hạn sử dụng là nhị mươi tứ (24)tháng kể từ ngày tích lũy, thời hạn áp dụng Điểm Thưởng sẽ tiến hành quy định tùytheo từng chương trình, trừ trường hợp hình thức tại Điều 7 với Điều 12 của ĐiềuKiện với Điều Khoản này. Điểm Khả Dụng sẽ bị hủy lâu dài và không thể thu hồisau thời hạn thực hiện điểm. Công ty không có trách nhiệm giải quyết so với mọikhiếu vật nài (nếu có) liên quan đến vụ việc điểm bị hủy vì chưng hết hạn sử dụng, bao gồmcả trường thích hợp Thành viên bởi những lý do quang minh chính đại mà không gọi được thông tin hếthạn điểm của Công ty.

Điều 9: update thông tin Thành viên

Thànhviên rất có thể tự truy cập thông tin cá nhân của mình thông qua Tài Khoản trênTrang Web, vận dụng L.POINT Việt Nam của người sử dụng hoặc website, áp dụng mà cácCông Ty Thành Viên thống trị vận hành và khai thác, hoặc một bề ngoài khác theoquy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.

NếuThành viên thấy bất kể lỗi nào về thông tin cá thể của bản thân hoặc trường hợpthông tin của member (điện thoại/ email/ địa chỉ, v.v…) có đổi khác so vớithông tin đã đk với Chương Trình, thành viên có nghĩa vụ trực tiếp cập nhậtthông tin đổi khác qua các kênh như Trang Web, vận dụng L.POINT nước ta củaCông ty hoặc thông tin cho doanh nghiệp về vấn đề yêu cầu cập nhật thông tin thông quatổng đài, email, hoặc những kênh địa chỉ khác của Chương Trình. Sau khi xem xétvà xác thực, Công ty rất có thể tiến hành sửa đổi, cập nhật thông tin theo yêu thương cầucủa member hoặc không đồng ý sửa đổi, cập nhật nếu nhận biết có dấu hiệu gian lận,vi phạm Điều Kiện cùng Điều Khoản. Công ty không chịu đựng trách nhiệm đối với các saisót, mất non và các thiệt hại gây ra từ hoặc liên quan đến câu hỏi thông tinThành viên ko được update kịp thời theo biện pháp tại Điều khoản này vày lỗicủa Thành viên.

Điều 10: Ủy nhiệm xử trí thông tin

Thành Viên tại đây gật đầu Công ty và các Công Ty Thành Viên có thể thực hiện các chuyển động liên quan tới sự việc xử lý và thống trị các thông tin cá thể thu thập được từ member hoặc ủy nhiệm cho bên thứ cha để tiến hành toàn bộ hay một trong những phần việc xử lý và thống trị thông tin cá nhân nếu quan trọng theo thỏa thuận tại Phụ Lục 2 (tham khảo trên website www.lpoint.com.vn) của Điều Kiện cùng Điều Khoản này.

Điều 11: biến hóa Chương trình

Nếu nội dung cụ thể của chương trình được sửa đổi, cập nhật như hình thức tại Điều 11.1, thì member phải triển khai theo chương trình được cầm đổi, cập nhật.

Điều 12: xong xuôi Chương Trình

Công ty bao gồm quyền hoàn thành Chương Trình tại gần như thời điểmnào nhưng yêu cầu gửi thông tin cho member (sau đây gọi tắt là “Thông báo”) trước tối thiểu mười lăm (15)ngày tính từ lúc ngày mà doanh nghiệp dự định sẽ hoàn thành Chương Trình bằng phương pháp sử dụng mộthoặc những phương thức sau:Thông báo bởi văn bạn dạng trên trang web của Công ty;Thông báo tại các siêu thị của các Công Ty Thành Viên;Thôngbáo bằng email;Thôngbáo bởi tin nhắn điện thoại;Thông báo qua Tổng đài.Các Thành viên sẽ không được tham gia chương trình saungày xong Chương Trình và hoàn toàn có thể sử dụng số Điểm Khả Dụng và/hoặc phần lớn ưuđãi/ tặng ngay cho mang đến ngày hoàn thành Chương Trình. Bất cứ Điểm Khả Dụng và/hoặcnhững ưu đãi/ tặng kèm nào không được sử dụng cho đến ngày hoàn thành Chương Trìnhsẽ bị không còn hạn và Công ty không có trách nhiệm phải bồi hoàn trả cho Thành viênbằng bất kỳ hình thức nào.

Điều 13: Sửa thay đổi Điều Kiện cùng Điều Khoản

Tại từngthời điểm, doanh nghiệp có toàn quyền sửa đổi, cập nhật Điều Kiện với Điều Khoản này.Điều Kiện cùng Điều Khoản sửa đổi sẽ có được hiệu lực tính từ lúc thời điểm được thông báo côngkhai trên trang web của Công ty. Bất cứ Thành viên nào phản nghịch đối việc sửa đổi Điềukhoản rất có thể xin rút tư bí quyết Thành viên của bản thân mình theo biện pháp tại Điều 7.1 củaĐiều Kiện và Điều Khoản này. Sau khi Công ty đang thông báo công khai trên TrangWeb của Công ty, trường hợp Thành viên không có yêu cầu xin rút tư giải pháp Thành viên vàtiếp tục mua hàng hóa, thực hiện dịch vụ, triển khai truy cập, thanh toán giao dịch trên TrangWeb, ứng dụng, giỏi tại cửa hàng của công ty và các Công Ty Thành Viên, Thànhviên được đọc là đã gật đầu với văn bản và đồng ý việc sửa đổi, vấp ngã sung,và/hoặc update đó.

Điều 14: những nội dung ko được quy địnhtrong Điều Kiện cùng Điều Khoản này

Các nộidung ko được giải pháp trong Điều Kiện và Điều Khoản này và việc diễn giải,điều chỉnh nội dung những Điều Kiện với Điều khoản này sẽ tiến hành hiểu theo những quy địnhpháp chính sách có tương quan và tập quán kinh doanh thương mại của Việt Nam.

Điều 15: trách nhiệm khi vi phạm Điều khoản

Bên viphạm Điều Kiện cùng Điều Khoản này có trách nhiệm bồi hoàn cho bên còn sót lại về cácthiệt sợ phát sinh từ các việc vi phạm này theo công cụ của lao lý Việt Nam.

Điều 16: Thẩm quyền xử lý tranh chấp

Nếu cótranh chấp nào phát sinh liên quan đến Điều Kiện cùng Điều Khoản này, các bênliên quan mang đến tranh chấp tất cả trách nhiệm nỗ lực giải quyết bằng cách thương lượngvà hòa giải. Nếu các bên liên quan không thể xử lý tranh chấp trong khoảng bamươi (30) ngày tính từ lúc ngày tranh chấp xảy ra thì tranh chấp sẽ được bất kỳ bênnào đưa ra giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo mức sử dụng pháp luật.

PHỤ LỤC 1: bỏ ra TIẾT CHƯƠNG TRÌNH L.POINT

1. Reviews chung

ChươngTrình L.POINT là chương trình quý khách thân thiết có thể chấp nhận được Thành viên tíchlũy điểm lúc mua sắm, sử dụng dịch vụ thương mại tại các địa điểm giao dịch nằm trong hệ sinhthái LOTTE, bao hàm LOTTE Mart, LOTTERIA, Angel-in-Us Coffee, LOTTE Cinema,LOTTE.vn, LOTTE Department Store, LOTTE Hotels & Resorts, LOTTE ObservationDeck và những Công Ty Thành Viên không giống (sau đây call tắt là “Địa Điểm Giao Dịch”).

Bên cạnhđó, Thành viên hoàn toàn có thể sử dụng Điểm Tích Lũy để tiếp tục mua sắm và thanh toánthay cho một phần hoặc tổng thể giá trị hóa đối kháng của đối với deals tiếp theo tạicác Địa Điểm Giao Dịch.

Ngoàira, thành viên còn thừa kế ưu đãi giảm giá, tặng kèm dành riêng cho kháchhàng thân thiết tại các Địa Điểm Giao Dịch tùy theo thời điểm.

Kháiquát các thông tin về Chương Trình:

Ứng dụng: L.POINT Việt NamTên điểm: Lpoint Chức năng chính: Tích lũy với sử dụng, bớt giá, khuyến mãiGiá trị điểm quy đổi: 1.000 Lpoint = 1.000 VNĐ

2. Hình thứcđăng ký

Đăng ký trực tiếp:Tại các cửa hàng, trụ sở LOTTE Cinema, LOTTERIA, Angel-in-us Coffee, LOTTEDepartment Store hoặc các địa điểm đăng cam kết khác theo biện pháp của Chương Trìnhtùy từng thời điểm.

Đăng ký trực tuyến: Qua kênh đk trên ứng dụng hoặc website chủ yếu thứccủa công ty và những Công Ty Thành Viên.

Linkđăng ký tham khảo:

Để hiểu biết thêm thông tin, Thành viên rất có thể xem chi tiết Hướng dẫn đk tại đây.

3. Tíchlũy điểm

Thànhviên sẽ tiến hành tích lũy điểm Lpoint mang lại giá trị thanh toán sau cùng của từng đơnhàng tải tại những Địa Điểm Giao Dịch. Xác suất tích lũy gồm thể chuyển đổi theo từngthời điểm tốt nhất định dựa vào vào Chương Trình mặc dù sẽ được cập nhật cụ thểcho Thành viên trải qua Trang Web.Tỷ lệ tích lũy điểm hiện tại tại:

0,2%Lpointtại LOTTE.vn.1%Lpoint tại LOTTE Cinema, LOTTERIA, Angel-in-us Coffee, LOTTE Observation Deck,LOTTE Department Store, các nhà hàng quán ăn thuộc khối hệ thống LOTTE hotel and Resort Hà Nội.3-5%Lpoint Cinema point trên LOTTE Cinema.

Giao dịch được tích lũyđiểm bao hàm các thanh toán giao dịch trực tiếp trên quầy hoặc giao dịch thanh toán trực tuyến đường trênphiên bản PC (máy tính, laptop) và phiên phiên bản điện thoại (mobile web với ứng dụngdi động) tại những Địa Điểm Giao Dịch.

Xem thêm: Xem Phim Yêu Anh Lần Nữa Full 50/50 Vietsub + Thuyết Minh, Yêu Anh Lần Nữa Tập 1 Full (2015)

Điểm Tích Lũy mang lại đơnhàng sẽ được cộng vào tài khoản của thành viên sau tối đa mười lăm (15) ngày làmviệc tính từ lúc thời điểm Thành viên buôn bán hàng hóa hoặc thực hiện dịch vụ. Khi xảyra ngôi trường hợp bao test đổi mới hàng thì Điểm tích trữ được đang được điều chỉnh tương ứngvới giá bán trị đổi khác của giao dịch (trừ đi hoặc cộng thêm).

Không số lượng giới hạn số Điểm TíchLũy về tối đa trên một giao dịch. Điểm tích điểm được địa thế căn cứ vào số chi phí thanh toánvà loại hình hàng hóa, thương mại & dịch vụ sử dụng, không địa thế căn cứ vào hình thức thanh toán.

Đơn hàng được xem đểtích lũy L.POINT là thanh toán giao dịch mua/sửa dụng (hàng hóa/dịch vụ) tại những Địa ĐiểmGiao Dịch, không bao hàm thuế và phí xử trí (nếu có), giá tiền vận chuyển, sau thời điểm đãtrừ đi điều chỉnh tín dụng.

Công ty và các Công TyThành Viên có quyền không đồng ý cấp Điểm Tích Lũy khi Thành viên có hành vi vi phạmquy định của Điều Kiện với Điều Khoản. Thành viên hoàn toàn có thể tham khảo lý lẽ tạiĐiều 8 của Điều Kiện với Điều Khoản.

4. Sử dụngđiểm

Thành viên hoàn toàn có thể sử dụngĐiểm Khả Dụng để thanh toán giao dịch cho một phần hoặc toàn cục giao dịch tại những Địa ĐiểmGiao Dịch. Đơn vị về tối thiểu khi thực hiện điểm bao gồm thể chuyển đổi tùy theo Địa ĐiểmGiao Dịch.

Đơn hàng thực hiện Lpointlà thanh toán mua/sử dụng (hàng hóa/dịch vụ) tại các Công Ty Thành Viên, đang baogồm thuế và phí cách xử trí (nếu có), giá thành vận chuyển, sau khi đã trừ đi điều chỉnhtín dụng.

Điểm Khả Dụng ko cógiá trị quy thay đổi ra tiền khía cạnh trong mọi trường hợp.

5. Giảmgiá với Khuyến mãi

Địa điểm gật đầu đồng ý giảmgiá, xác suất giảm giá, thành phầm được tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá có thể biến hóa tùy theo từng thờiđiểm, chương trình hoặc từng mẫu thẻ.

Công ty và công ty ThànhViên đang thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi để tạo điều kiện choThành Viên rất có thể tích lũy điểm Lpoint những hơn cũng giống như tận hưởng trọn được nhiềuưu đãi hơn. Điều khiếu nại và điều khoản cho chương trình khuyến mãi ngay sẽ được công bốtại thời điểm diễn ra chương trình.

VD: “Nhân song điểm tíchlũy Lpoint khi mua hàng tại LOTTE.vn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng,…”

Thành viên phấn kích kiểmtra điều kiện và lao lý áp dụng trước lúc tham gia lịch trình khuyến mãi.

Thành viên phải cung cấpvà bảo trì một địa chỉ cửa hàng liên lạc hợp lệ để dấn được thông tin khuyến mãi. Điềukiện tặng kèm có thể đổi khác mà không cần thông báo với Thành viên.

Đối với tặng đặcbiệt bao gồm yêu mong kèm theo như: Đăng ký kết tham gia trong khoản thời hạn nhất địnhhoặc tại siêu thị nhất định, cung cấp thông tin cá nhân lúc đăng nhập/ đăng ký,tích lũy đủ số lượng điểm v.v..Thành viên cần thực hiện theo đúng yêu cầu để cóđủ đk hưởng ưu đãi.

6. Những loạithẻ L.POINT

Thẻ L.POINT có hai hìnhthức là Thẻ thứ lý (Thẻ cứng) với Thẻ trực đường (Bar code thẻ Thành viên).

(a) Thẻ cứng L.POINT baogồm:

L.POINT Standard,L.POINT Family, L.POINT Cinema U1222, L.POINT Cinema VIP, L.POINT DepartmentStore VIP, L.POINT Department Store MVG, L.POINT LOTTE Finance Visa Standard,L.POINT LOTTE Finance Visa Platinum, L.POINT UOB Co-branded Payment Card,L.POINT Woori ngân hàng Co-branded payment card.

Công ty rất có thể phát hànhthêm những dòng thẻ mới hoặc dứt cung cấp những dòng thẻ nêu trên tùy từng thờiđiểm.

Để biết thêm chi tiết, Thành viên rất có thể tham khảo chi tiết về những dòng thẻ và tác dụng tương ứng tại đây.

(b)Thẻ trực tuyến là dãy Bar code trong Trang Web, ứng dụngL.POINT Việt Nam của người sử dụng hoặc website, vận dụng do các Công Ty Thành Viênquản lý quản lý và vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo quy định của ChươngTrình tùy từng thời điểm.

7. Nguyêntắc đăng ký và sử dụng Thẻ Thành viên

Thành viên nên cung cấpchính xác thông tin cá nhân của mình lúc đăng ký. Mỗi Thành viên hoàn toàn có thể sở hữucùng lúc các dòng thẻ và/hoặc hình thức thẻ L.POINT không giống nhau. Về nguyên tắckhi thông tin đồng nhất, tất cả các vẻ ngoài thẻ và mẫu thẻ sẽ tiến hành thống nhấtthành một thông tin tài khoản với một quỹ điểm L.POINT duy nhất. Vì đó, khi tất cả sự sai lệchthông tin trong quá trình đăng ký sẽ dẫn mang lại trường hợp Thành viên có tương đối nhiều tàikhoản và các quỹ điểm khác nhau, Thành viên rất có thể gửi yêu mong đến Công tythông qua tổng đài, e-mail CSKH, hoặc những kênh liên tưởng khác để thống duy nhất tàikhoản.

Thành viên nên xuấttrình Thẻ Thành viên trên thời điểm giao dịch để được tích lũy và sử dụng điểm.Chi tiết biện pháp tại Điều 5 của Điều Kiện và Điều Khoản.

Khi có sự biến đổi vềthông tin cá nhân, Thành viên nên nhanh chóng cập nhật để bảo vệ quyền lợi vàgóp phần cung cấp xác minh danh tính trong ngôi trường hợp xảy ra tranh chấp. Chi tiếtquy định trên Điều 13 của Điều Kiện với Điều Khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Post engagement facebook là gì

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Phước tám ngón (kỳ cuối): án tử hình lần thứ hai và ngôi mộ linh của tướng cướp

 • Đơn vị của áp suất

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.