Đôi lúc lòng muốn yêu anh thật những Mà em tin đó trả lại từng nào Đời em là cả ước ao ước tương lai Còn tôi chỉ tay trắng song tay làm thế nào chung đường chung bước ??? Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì Đời người lừng khừng hãy tra cứu quên đi Từ khi em lỡ cất bước ra đi Lòng tôi đau giây phú phân ly Ước mơ còn mong mơ gì? ĐK: bên cạnh trời đổ mưa như mưa trong tâm địa Mưa rơi ướt trong thâm tâm hồn tình thân vỗ cánh cất cánh đi mang lại trả lại trăng sao. Yêu thương nhau đừng làm cho nhau buồn lòng Tình như dòng lá rơi rụng bên sông Hỏi em em bao gồm biết hay là không Mà sao em để tôi nhớ tôi hy vọng Cách phân tách nào chẳng đau lòng...

Bạn đang xem: Xót xa


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 6 Mẫu Table Bàn Vi Tính T Ble, Bán Bàn Vi Tính [email protected] Tại Hồ Chí Minh

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.