Tổng Hợp Toán Nâng Cao Lớp 1 Có Lời Giải

Bài 1.

Bạn đang xem: Tổng hợp toán nâng cao lớp 1 có lời giải

Bé đi học lúc 7 giờ. Khi bé đi học về kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Hỏi bé học trong mấy giờ ?

Bài giải

Kim dài chỉ số 12 và kim ngắn chỉ số 10 là 10 giờ. Như vậy, thời gian bé đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ ba số: 3;6;9, hãy lập tất cả các phép tính đúng trong phạm vi 10.

Bài giải

Ta có các phép toán có thể lập từ ba số 3;6;9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Bài 3.Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6.

Bài giải

Sơ đồ:

*

Ta làm ngược bài này từ kết quả đi lên.

Một số trừ đi 2 thì bằng 6, vậy số đó bằng: 6 + 2 = 8

Số cần tìm cộng với 3 thì bằng 8. Vậy số cần tìm bằng”

8 – 3 = 5.

Vậy số phải tìm là 5.

Thử lại:

5+ 3 = 8

8 – 2 = 6.

Thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Đáp số: Số 5

Bài 4.Mai có 6 quyển truyện. Mẹ mua cho Mai thêm 3 quyển truyện nữa. Sau đó Mai đem tặng chị Hoài 2 quyển. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển truyện ?

Bài giải

Mai có 6 quyển truyện, mẹ mua cho Mai thêm 3 quyển nữa, khi đó Mai có số quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (quyển)

Mai tặng chị Hoài 2 quyển, lúc đó số quyển truyện của Mai còn lại là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Hương và Lan cộng lại, An nhiều tuổi hơn Lan. Hỏi Ba nhiều hơn hay ít tuổi hơn Hương ?

Bài giải

Ta có thể viết các yếu tố của đề bài như sau:

Tuổi của An + tuổi của Ba = tuổi của Hương + tuổi của Lan

Tuổi của An > Tuổi của Lan.

Vậy hãy so sánh tuổi của Ba và Hương.

Nếu tuổi của Ba lớn hơn tuổi của Hương, thì ta có: Tuổi của An cộng tuổi của Ba phải lớn hơn tuổi của Hương cộng tuổi của Lan, như vậy không thỏa mãn điều kiện bài cho là tổng tuổi của An và Ba bằng tổng tuổi của Hương và Lan. Như vậy tuổi của Ba phải ít hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An có ít hơn Bình 3 hòn bi, Bình có ít hơn Sơn 4 hòn bi. Hỏi Sơn có mấy hòn bi, biết rằng An có 3 hòn bi?

Bài giải

An có 3 hòn bi, An có ít hơn Bình 3 hòn bi, vậy số bi của Bình là:

3 + 3 = 6 (hòn bi)

Bình có ít hơn Sơn 4 hòn bi, vậy số bi của Sơn là:

6 + 4 = 10 (hòn bi)

Vậy Sơn có 10 hòn bi.

Đáp số: 10 hòn bi.

Bài 7.Hiên có ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, Hoài ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh. Hỏi Hiên có mấy quyển truyện tranh, biết rằng Liên có 9 quyển truyện tranh?

Bài giải

Liên có 9 quyển truyện tranh, Hoài có ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài có 7 quyển truyện tranh, Hiên ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên có 4 quyển truyện tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Bài 8.Con gà mái nhà bạn An sau một tuần 3 ngày đẻ được một số trứng. Bạn An tính rằng cứ hai ngày nó đẻ được một quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Một tuần 7 ngày. Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà mái nhà bạn An cứ hai ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày gà nhà bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh nghĩ một số nào đó từ 1 đến 7. Anh đem cộng số đó với 3, được bao nhiêu đem trừ đi 1, rồi lại trừ tiếp đi số đã nghĩ. Kết quả cuối cùng bằng 2. Hỏi số Anh đã nghĩ có đúng không?

Bài giải

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để xem kết quả có chính xác hay không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa thì mình có số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hỏi năm nay bạn Nam bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là số 9

Ba năm nữa thì Nam có số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số, nên hiện nay số tuổi của bạn Nam là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện nay bạn Nam được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị mình bảo Tết này thì tuổi chị mình bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hà nói: “Còn anh mình thì lại bảo, Tết này anh còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số tuổi nhỏ nhất có hai chữ số”. Chị của Hải và anh của Hà, ai nhiều tuổi hơn?

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là số 9. Vậy tết này chị của Hải được 9 tuổi.

Số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10. Anh của Hà còn thiếu một tuổi nữa thì bằng 10 tuổi. Vậy Tết này tuổi của anh của Hà là:

10 – 1 = 9 (tuổi).

Như vậy, chị của Hải và anh của Hà đều được 9 tuổi vào Tết này nên hai người bằng tuổi nhau.

Đáp số: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về lúc 7 giờ sáng, bố đi làm về lúc 10 giờ trưa. Hỏi bố với mẹ ai về nhà sớm hơn, và sớm hơn người kia mấy giờ?

Bài giải

Mẹ đi chợ về tới nhà lúc 7 giờ sáng, còn bố thì về đến nhà lúc 1o giờ trưa nên bố về sau mẹ:

10 – 7 = 3 ( giờ )

Bố về nhà sau mẹ 3 giờ hay mẹ về trước bố 3 giờ.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Mái Trường Hay Nhất, Những Ca Khúc Quen Thuộc Về Mái Trường

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Trên xe lúc đầu có 10 hành khách, đến bến xe chỉ còn 3 hành khách. Hỏi có bao nhiều hành khách xuống xe giữa đường?

Bài giải

Số khách xuống xe giữa đường bằng hiệu của số khách lên xe lúc ban đầu từ đi số khách xuống ở bến xe. Vậy ta có:

10 – 3 = 7 (hành khách)

Vậy có 7 hành khách xuống xe giữa đường.

Đáp số: 7 hành khách.

Bài 14. Mẹ chia bánh cho hai anh em. Em được 5 cái, anh ít hơn em 1 cái. hỏi anh được mấy cái bánh ?

Bài giải

Số bánh của anh là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 cái bánh.

Bài 15.Toàn có một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hỏi Toàn có bao nhiêu bi xanh ? Bao nhiêu bi đỏ?

Bài giải

Toàn có một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7.

Như vậy có một số trường hợp có thể xảy ra:

Nếu Toàn có 1 viên bi màu xanh, thì số bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (viên bi)

Vậy số bi của Toàn là:

1 + 8 = 9 ( viên bi )

Lại có: 9 Bài 16.Nếu mẹ cho Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh cho Dũng 2 viên thì Dũng có tất cả 10 viên kẹo. Hỏi ban đầu Dũng có tất cả bao nhiêu viên kẹo

Bài giải

Nếu mẹ cho Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh cho Dũng 2 viên, thì Dũng có tất cả 10 viên kẹo.

Số kẹo của Dũng được cho là:

3 + 2 = 5 (viên kẹo)

Số kẹo Dũng có ban đầu là:

10 – 5 = 5 (viên kẹo)

Như vậy, ban đầu Dũng có 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 viên kẹo

Bài 17.Một nhóm học sinh đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa hai bạn, bạn đi sau đi sau hai bạn.Hỏi nhóm bạn đó có bao nhiêu người ?

Bài giải

Một nhóm học sinh đến trường. Bạn đi đầu đi trước hai bạn: có 1 bạn đi đầu, theo sau là 2 bạn.

Bạn đi giữa đi giữa hai bạn: Nghĩa là phía trước có 1 bạn và phía sau còn 1 bạn.

Bạn đi sau: đi sau 2 bạn: Nghĩa là có một bạn đi sau cùng, phía trước có 2 bạn.

Nhóm này có tất cả 3 bạn đi nối tiếp nhau đến trường.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm hai số, biết rằng tổng của chúng là số lớn nhất có một chữ số, hiệu của chúng cũng là số lớn nhất có một chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Ta thấy có cặp số sau:

9 + 0 = 9

9 – 0 = 0

Vậy hai số phải tìm là 0 và 9.

Đáp số: 0 và 9

Bài 19.Tìm hai số, biết rằng tổng của chúng bằng số tự nhiên lớn nhất có một chữ số trừ đi 4, hiệu của chúng bằng 1.

Bài giải

Ta có: 9 – 4 = 5

Cặp số:

3 + 2 = 5

3 – 2 = 1

Vậy hai số cần tìm là 3 và 2.

Đáp số: 3 và 2

Bài 20.Hùng có nhiều hơn Dũng 5 viên bi, biết rằng tổng số bi của hai bạn bằng số lớn nhất có một chữ số. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

Ta thấy có các cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số:Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Bài 21.Tìm hai số, biết rằng tổng của chúng là số lớn nhất có một chữ số, hiệu của chúng là số liền nhau của số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy có cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy hai số phải tìm là 5 và 4.

Đáp số: 5 và 4

Bài 22.An thấy có một đàn chim sẻ gồm 8 con đậu trên dây điện, bỗng 3 con chim bay đi, một lát sau lại có 5 con chim khác bay tới đậu lên dây điện. Hỏi tổng số chim đậu trên dây điện bây giờ là bao nhiêu con?

Bài giải

Cách 1.

Sau khi 3 con chim bay đi, đàn chim còn lại có số con là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi 5 còn khác bay tới nhập vào đàn, thì đàn chim lại có số con là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Các em có thể làm tắt phép tính như sau:

Tổng số chim trên dây điện là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 con chim.

Bài 23.Chi có 7 cái kẹo, sau khi được Mai cho thêm một số kẹo, thì số kẹo của Chi bây giờ là số tròn chục nhỏ nhất. Biết rằng lúc đầu Mai có nhiều hơn Chi 2 cái kẹo. Hỏi:

a) Mai đã cho Chi bao nhiêu cái kẹo ?

b) Lúc đầu Mai có bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai cho Chi là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) Lúc đầu Mai có số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số:a) 3 cái kẹo

b) 9 cái kẹo.

Bài 24.An và Bình có tổng số bút chì màu là 10 bút chì, biết rằng nếu An cho Bình 5 cây bút chì thì An không còn cây bút chì nào. Hỏi lúc đầu An và Bình mỗi bạn có bao nhiêu cây bút chì?

Bài giải

Nếu An cho Bình 5 cây bút chì màu thì An không còn cây bút chì nào, có nghĩa là lúc đầu An chỉ có 5 cây bút chì. Vậy lúc đầu Bình có số bút chì là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.