Hàm if right trong excel

Bài viết này, sẽ giới thiệu đến chúng ta hướng dẫn cách áp dụng hàm Vlookup kết phù hợp với hàm If, Left, Right vào Excel. Hàm Vlookup, được sử dụng khi mong mỏi tìm kiếm một quý hiếm trong cột ngoại trừ cùng bên trái của bảng, và trả về một cực hiếm trong cùng một hàng xuất phát điểm từ 1 cột khác mà chúng ta chỉ định. Đôi khi, hàm Vlookup phải kết hợp với các hàm khác ví như If, Left, Right để xử lý triệt nhằm bảng tính và gửi ra hiệu quả mà bạn ý muốn muốn. Hãy cùng cửa hàng chúng tôi tìm đọc nội dung bài viết sau đây, thông qua các ví dụ cầm thể.

Bạn đang xem: Hàm if right trong excel


Nội dung chính


Hướng dẫn cách áp dụng hàm Vlookup kết hợp hàm IF, Left, RightI.Cấu trúc của hàm VlookupII.Hàm Vlookup kết phù hợp với các hàm khác

Hướng dẫn cách thực hiện hàm Vlookup phối kết hợp hàm IF, Left, Right

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối hợp hàm IF, Left, Right

I.Cấu trúc của hàm Vlookup

1.Định nghĩa

Hàm VLOOKUP hay còn gọi là hàm tra cứu vớt dọc, có tính năng tìm tìm một quý giá trong cột ngoài cùng bên trái của bảng tính, kế tiếp trả về một giá trị trong cùng một hàng từ 1 cột khác mà bạn chỉ định.


2.Cú pháp:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table, Col_index_num, )

Trong đó:

Lookup_value – giá bán trị buộc phải tìm trong cột thứ nhất của bảng.Table – Bảng để truy xuất một giá chỉ trị.Col_index – Cột vào bảng để truy xuất một giá chỉ trị.range_lookup – TRUE = đối sánh tương quan gần đúng (mặc định). FALSE = tương quan chính xác

Xem lấy ví dụ tại đây:Hàm VLOOKUP trong excel cách sử dụng và ví dụ nỗ lực thể

II.Hàm Vlookup kết hợp với các hàm khác

1.Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm Right

Hàm Right, là hàm lấy ký tự bên phải một chuỗi bất kỳ, khi phối kết hợp Hlookup cùng Right cũng tương tự như Hlookup phối kết hợp Left giúp cho việc dò tìm kết quả nhanh và chính xác.

Cú pháp hàm Right: =Right(text,n)

text: là chuỗi văn phiên bản các bạn muốn trích xuất những ký tự.num_chars: con số ký tự nhưng các bạn có nhu cầu trích xuất.

Chúng ta có bài bác tập như hình, yêu mong của bài xích là tính ĐIỂM ƯU TIÊN như sau:

*
cách áp dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Biết rằng: ĐIỂM ƯU TIÊN: căn cứ vào cam kết tự cuối của MÃ SỐ NGÀNH-ƯU TIÊN, tra vào bảng ĐIỂM ƯU TIÊN.

Tại ô H3 bọn họ nhập bí quyết như sau:

=VLOOKUP(VALUE(RIGHT(C3,1)),$G$9:$H$12,2,0)

*
cách áp dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

C3 là mã số ngành ưu tiên tại cột C, mặt hàng 3.RIGHT(C3,1) là giá trị dùng để làm dò tìm, tương ứng một chữ số bên nên của Mã ưu tiên, cực hiếm dò tìm nằm ở vị trí hàng 2, bảng $G$9:$H$12( các bạn nhấn F4 nhằm khóa bảng tính).Do cột Điểm ưu tiên bọn họ muốn rước là số, bởi vì vậy nhưng các bạn cần phải thêm VALUE vào trước hàm Right, tác dụng của hàm VALUE là gửi từ dạng text thanh lịch dạng số.

Sau đó, các bạn kéo công thức cho các ô còn lại.

2.Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm Left

Hàm Left, là hàm lấy ký kết tự phía trái một chuỗi bất kỳ, khi phối hợp Vlookup và Left hỗ trợ cho việc dò tìm hiệu quả nhanh và chủ yếu xác.

Cú pháp hàm Left: =Left(text,n)

Text: đoạn văn bản cần tách ký tựNum_chars: số ký tự muốn tách tích từ mặt trái. Nếu như không nhập thì đã tự nhận cực hiếm là 1

Chúng ta gồm bảng báo cáo bán hàng như sau.

*
cách sử dụng hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right

Yêu cầu: đem tên MẶT HÀNG địa thế căn cứ vào MÃ MH, tra cứu giúp ở bảng ĐƠN GIÁ.

Tại ô B3, bọn họ sẽ gồm công thức như sau:

=VLOOKUP(LEFT(A3,2), $A$15:$D$21,2,0)

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

LEFT(A3,1) là giá bán trị dùng làm dò tìm, tương ứng hai chữ đầu tiên trên trái của mã số MH, giá trị dò tìm nằm ở vị trí dọc, bảng $A$15:$D$21 (các chúng ta nhấn F4 để khóa bảng). Kết quả trả về vẫn xếp đúng tên phương diện hàng.2 là cột thứ 20 ở đấy là tùy chọn đối sánh chính xác.

Sau đó, chúng ta kéo công thức cho những ô còn lại.

3.Hàm Vlookup kết phù hợp với hàm IF

Hàm IF là hàm logic, có thể chấp nhận được bạn đánh giá một điều kiện nhất định với trả về quý giá mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE với trả về một quý hiếm khác nếu đk là FALSE.

Cú pháp hàm IF: =IF(Điều gì đấy là True, thì có tác dụng gì, còn nếu như không thì làm gì khác)

Tiếp tục với ví dụ trên, họ sẽ tính cột ĐƠN GIÁ mang lại bảng báo cáo bán hàng.

Yêu cầu: Tính ĐƠN GIÁ: địa thế căn cứ vào MÃ MH, tra cứu ở bảng ĐƠN GIÁ.

Tại ô C3, bọn họ sẽ gồm công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A3,2),$A$15:$D$21,IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0)

Trong cách làm này, chúng ta kết vừa lòng giữa các hàm Left, Right và If để lấy đơn giá đến từng khía cạnh hàng.

*
cách áp dụng hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

LEFT(A3,1) là giá chỉ trị dùng để dò tìm, khớp ứng hai chữ đầu tiên trên trái của mã số MH, cực hiếm dò tìm nằm tại vị trí hàng dọc, bảng $A$15:$D$21 (các bạn nhấn F4 nhằm khóa bảng).IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0): nếu như mặt hàng có ký tự đầu tiên bên phải = 1, thì nó sẽ trả về hiệu quả đơn giá chỉ ở cột số 3(cột C). Ngược lại, ví như như mặt hàng có ký kết tự trước tiên bên nên = một số trong những khác, mà không phải là 2 thì nó sẽ trả về tác dụng ở cột 4,IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0): 0 ở đấy là tùy chọn tương quan chính xác.

4.Bài tập phối hợp Vlookup với If, Left và Right

Thêm 1 lấy một ví dụ về hàm Vlookup kết hợp với các hàm Left, Right, If cho bài xích tập sau đây:

Chúng ta, có 1 bảng tính BÁO CÁO BÁN HÀNG THÉP XÂY DỰNG như hình bên dưới.

Xem thêm: Nơi Bán Thay Màn Hình Iphone 6 Plus Giá Màn Hình 6 Plus Giá Bao Nhiêu Tiền ?

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Yêu cầu:

1- tên hàng: phụ thuộc vào 4 ký kết tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1.

2- Mã QG: dựa vào 4 cam kết tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1.

3- Trị giá = số lượng * Đơn giá. Biết rằng: Đơn giá: nhờ vào 4 ký kết tự đầu của Mã hàng, tra vào BẢNG 1, kết hợp với Loại hàng để mang giá trị thích hợp lý.

4- tầm giá vận chuyển = số lượng * giá chỉ vận chuyển. Biết rằng: giá vận chuyển: nhờ vào Mã QG, tra trong BẢNG 2. 5- Thành chi phí = Trị giá + phí tổn vận chuyển. Nếu xuất kho trong mon 5 thì sút 5% Thành tiền.

Chúng ta thực hiện như sau.

Câu 1: Để rước Tên hàng, các bạn đặt phương pháp tại ô B4

=VLOOKUP(LEFT(A4,4),$A$12:$F$16,2,0)

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

 Trong đó:

LEFT(A4,4) là giá chỉ trị dùng làm dò tìm, tương ứng với tứ chữ đầu bên trên trái của mã hàng, quý hiếm dò tìm nằm ở hàng dọc, bảng $A$12:$F$16(các chúng ta nhấn F4 nhằm khóa bảng).2 tức là cột thứ hai của bảng 10 ở đấy là tùy chọn đối sánh chính xác.

Sau đó, chúng ta kéo công thức cho các ô còn lại.

Câu 2: Tính Mã QG

Tại ô C3, họ sẽ gồm công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A4,4),$A$12:$F$16,4,0)

Tương từ như cách giải thích ở trên, mà lại ở đây chúng ta lấy mã QG sinh sống cột số 4, nên các bạn phải lựa chọn 4.

Sau đó, chúng ta kéo công thức cho những ô còn lại.

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Câu 3: Tính cột Trị giá:

Trị giá = con số * Đơn giá. Biết rằng: Đơn giá: dựa vào 4 ký tự đầu của Mã hàng, tra vào BẢNG 1, kết phù hợp với Loại hàng để đưa giá trị hòa hợp lý.

Tại ô F4, họ đặt công thức.

=D4*VLOOKUP(LEFT(A4,4),$A$12:$F$16, IF(RIGHT(A4,1)=”C”,5,6),0)

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

D4 là số lượngLEFT(A4,4) là giá chỉ trị dùng để dò tìm, tương xứng bốn chữ đầu trên trái của mã hàng, quý giá dò tìm nằm tại hàng dọc, bảng $A$12:$F$16 (các chúng ta nhấn F4 nhằm khóa bảng).IF(RIGHT(A4,1)=”C”,5,6),0): nếu như như món đồ có ký tự thứ nhất bên phải là “C”, thì nó vẫn trả về hiệu quả đơn giá chỉ ở cột số 5(cột E). Ngược lại, giả dụ như mặt hàng có cam kết tự thứ nhất bên nên = một vần âm khác, mà chưa phải là “C” thì nó vẫn trả về tác dụng ở cột 6,IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0): 0 ở đó là tùy chọn đối sánh chính xác.

Sau đó, các bạn kéo công thức cho các ô còn lại.

Câu 4: Tính tổn phí vận chuyển

Phí vận chuyển = con số * giá chỉ vận chuyển. Biết rằng: Giá vận chuyển: phụ thuộc vào Mã QG, tra trong BẢNG

Tại ô G4, chúng ta đặt công thức

=D4*VLOOKUP(C4,$H$13:$J$15,3,0)

*
cách thực hiện hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

D4 là số lượngVLOOKUP(C4,$H$13:$J$15,3,0) là giá trị dùng để làm dò tra cứu mã QG, cực hiếm dò tìm nằm tại hàng dọc, bảng $H$13:$J$15 (các các bạn nhấn F4 để khóa bảng), 3 ở đây là giá trị đề nghị lấy nằm ở vị trí cột số 3.0 là tùy chọn đối sánh chính xác.

Câu 5: Tính cột thành tiền, hiểu được : Thành tiền = Trị giá + tổn phí vận chuyển. Nếu xuất kho trong tháng 5 thì bớt 5% Thành tiền.

Tại ô H4, họ đặt công thức

=IF(MONTH(E4)=5,(F4+G4)*5%,F4+G4)

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

IF(MONTH(E4)=5,(F4+G4)*5%,F4+G4): giả dụ E4 =5, thì (trị giá + mức giá vận chuyển)*5%, ngượi lại chưa hẳn tháng 5 thì trị giá bán + phí vận chuyển.

Như vậy, pgdngochoi.edu.vn đã hướng dẫn chúng ta cách áp dụng hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right thông qua các ví dụ. Hy vọng, qua những ví dụ này, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn khi nào chúng ta đang cần phối kết hợp hàm Vlookup với các hàm khác, để có được kết qảu như mong muốn. Chúc chúng ta thành công!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.