Cách biến hóa số thành chữ trong Excel – Bài viết dưới đây, hướng dẫn cho các bạn kế toán cách thay đổi số thành chữ trong Excel một cách đơn giản dễ dàng và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Hàm vnd trong excel 2013


*

(Hình ảnh: Cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel)


** biến đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

– Các chúng ta Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn cần thêm vnTools vào Excel. Trên thanh công cụ, chúng ta chọn File => Option.

*

– Trong Option, các bạn chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, chúng ta chọn Brown rồi tìm về thư mục đã tải đặt vnTools (thông thường sẽ trong ổ C/Program File, chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.

*

– sau khi đã thêm được vnTools, chúng ta chọn tab vnTools để thao tác làm việc đổi số thành chữ. vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, bao gồm hộp thoại thao tác làm việc tương trường đoản cú như các hàm của Excel – trong đó bạn có thể chọn ô chứa chuỗi kết quả, ô chứa số đề nghị chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn muốn chuyển đổi số thành chữ theo tiếng anh, chúng ta thực hiện tựa như như thay đổi thành chữ theo giờ Việt tuy nhiên thay vị chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để tùy chỉnh bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ tiếng Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là đổi số thành chữ giờ anh

– cấu tạo hàm thực hiện đổi:

=VND(số bắt buộc đổi, true): đổi số thành chữ gồm hiện trường đoản cú “đồng” vùng sau cùng.

Xem thêm: Phim Tôi Là Ai: Thành Long Thuyết Minh, Của Thành Long

=VND(số phải đổi): chỉ đổi số thành chữ

=USD(số yêu cầu đổi, true): đổi số thành chữ theo tiếng anh có từ “Dollar”.

=USD(số cần đổi): đổi số thành chữ theo tiếng anh.

** chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn sẽ xem: phương pháp chuyển thay đổi số thành chữ trong Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ câu chữ hàm vào.

– sau thời điểm gõ xong xuôi chọn Close and Return bảng tính. Trong bảng tính ta có thể dùng hàm này như những hàm không giống của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong con đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File gồm Macro vừa viết thành tệp tin *.XLA trong folder nói trên) ví như muốn toàn bộ mọi tệp tin trong Excel đều áp dụng được hàm này.

** Dưới đó là nội dung hàm đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso gian lận 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” over If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” end If If (hgchuc = 0) and (hgdonvi > 0) và (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” kết thúc If end If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) và (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) & (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) end If end If over If Doi3so = Tam over Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” vì chưng While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 lớn 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) end If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” over Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) kết thúc Function “

– Chú ý: đề xuất gõ các chữ giờ đồng hồ Việt gồm dấu lại cho dù khi gõ vào Visual Editor thì nó không hiện nay chữ Việt. Để chắc ăn thì bạn chỉ cần sử dụng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() tuyệt =DSTC() rồi Enter

** chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng cách sử dụng ứng dụng AccHelper:

– Tải phần mềm đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau khi tải về, các bạn giải nén ra bởi cách: click chuột phải vào tệp tin vừa cài đặt về -> chọn Extract Here

*

– Cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003:

+ các bạn mở tệp tin Excel ngẫu nhiên => Vào Tools => Add-ins

*

+ hộp thoại Add-ins xuất hiện => chọn Browse… => Chọn đường dẫn tới ứng dụng mà về vật dụng tính của người sử dụng => chọn File tất cả tên AccHelperEx

*

+ Sau lúc chọn xong xuôi thì bấm nút OK trên vỏ hộp thoại.

*

– Phần mượt Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở tệp tin Excel bất kì, tiếp đến chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di đưa chuột mang đến vị trí đề nghị chuyển và gõ cú pháp: =VND(ô mong chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu thực hiện font Vntimes, áp dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô ý muốn chuyển,1)

+ Nếu thực hiện font VNI, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô mong chuyển,2)

+ Trường hợp gồm số lẻ, thực hiện câu lệnh như sau =VND(ô mong chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải ứng dụng chuyển thay đổi số thành chữ trong Excel:

Bài viết: Cách đổi khác số thành chữ trong Excel

*

Tags từ bỏ khóa: nhảy số thành chữ vào excel 2016 – đổi số thành chữ trong word – cách đọc số tiền bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ vào excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code chuyển số thành chữ vào excel