Hệ Số Cao Nhất Là Gì

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đã xem: Hệ số tối đa là gì


Bạn đang xem: Hệ số cao nhất là gì

*

Cho đa thức x 3 + 2 x 5 - x 4 + x 2 - 2 x 3 + x - 1 , tổng hệ số cao nhất và hệ số tự do của nhiều thức là:

A. -1

B. 3

C. 1

D. 2


Xem thêm: Hội Những Người Thích Ngồi Cafe Cuối Tuần Ngắm Mưa Rơi Cho Anh Nhớ Em Nhiều

*

Thu gọn gàng x3+ 2x5- x4+ x2- 2x3+ x - 1

= 2x5- x4- x3+ x2+ x - 1

Hệ số cao nhất là 2, hệ số tự vì chưng là -1. Tổng là 2 + (-1) = 1. Chọn C


*

Cho nhiều thức P(x) = 5x3+ 2x4–x2–5x3–x4+ 1 +3x2+ 5x2. Hệ số tối đa là thông số tự vày của đa thức theo thứ tự là

phân tích đa thức A thành tích của 1 nhị thức số 1 vs 1 nhiều thức bậc 3 với thông số nguyên làm sao cho hệ số tối đa của đa thức bậc tía là 1:A=3x^4+11x^3-7x^2-2x+1

Hệ số cao nhất và hệ số tự vị của nhiều thức 4 x 6 - 3 x 2 + 5 x 5 - 2 x 6 - 2 là:

A. -2 và 4

B. 4 và -2

C. 2 cùng -2

D. -2 cùng 2

Hệ số tối đa và hệ số tự bởi vì của đa thức 2 x 4 - 3 x 2 + x - 7 x 4 + 2 x là:

A. 2 cùng 3

B. -5 và 0

C. -7 và 1

D. 2 và 0

Phân tích nhiều thức thành tích của 1 nhị thức số 1 với một đa thức bậc bố với thông số nguyên làm thế nào cho hệ số cao nhất của đa thức bậc bố là 1

(A=3x^4+11x^3-7x^2-2x+1)

Phân tích nhiều thức A các kết quả của một nhị thức hàng đầu với một nhiều thức bậc cha với hệ số nguyên sao để cho hệ số cao nhất của nhiều thức là 1:(3x^4+11x^3-7x^2-2x+1)

Vì tận cùng là 1 (1=1.1 hoặc -1.-1)

=> 3x4+3x3-7x2-2x+1 = (ax +1)(bx3+cx2+dx+1) (1=-1.-1 thì để dấu trừ ra ngoài sẽ mất dấu)

Vì 3=1.3 hoặc -1.-3

=> ta thấy a=1 hoặc -1là không thế (nhìn vào là biết thôi)

=> a=-3 hoặc 3

Đặt phép tính phân tách cho từng ngôi trường hợpta được 3x4+11x3-7x2-2x+1= (-3x+1)(-x3-4x2+x+1)

Đây là bí quyết suy luận của bản thân khi làm bài bác trên còn ghi vào giấy thì đừng có tác dụng vậy nhé

Chỉ nên ghi : 3x4+11x3-7x2-2x+1 = 3x4-x3+12x3.... V.v => để nhân tử chung

Phân tích nhiều thức A kết quả của một nhị thức bậc nhất với 1 đa thức bậc ba với hệ số nguyên nguyên làm thế nào cho hệ số cao nhất của nhiều thức là 1.

(A=3x^4+11x^3-7x^2-2x+1)

Ta có

(A=3x^4+11x^3-7x^2-2x+1)có tận cùng là 1

(1=1cdot1=-1cdotleft(-1 ight))

(Rightarrow3x^4+11x^3-7x^2-2x+1=left(ax+1 ight)left(bx^3+cx^2+dx+1 ight))

Vì(3=1cdot3=left(-1 ight)cdotleft(-3 ight))

=> Ta thấy A=1 hoặc A=-1 là ko thể

=> A=-3 hoặc A=3

Đặt phép tính mang lại từng trường vừa lòng ta được

(3x^4+11x^3-7x^2-2x+1=left(-3x+1 ight)left(-x^3-4x^2+x+1 ight))

Tổng hệ số cao nhất và thông số tự vị của nhiều thức x 5 - 3 x 2 + 7 x 4 - 9 x 3 + x 2 - 2 x + 5 x 2 là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Xe gtdd nghĩa la gì

  • Cấu trúc mệnh đề if

  • Trò chơi dân gian việt nam

  • x