HÌNH ẢNH EM YÊU ANH NHIỀU NHƯ THẾ NÀY NÀY

- Nhưng nhiều thế nào cơ...lúc nào anh cũng bảo nhiều, nhưng em ko biết là nhiều thế nào cả. - Cô gái bắt đầu giận dỗi.

Bạn đang xem: Hình ảnh em yêu anh nhiều như thế này này

- Nhưng anh ko biết lấy cái gì để so sánh cả. Bởi vì tình yêu là vô hạn, làm sao anh có thể lấy cái hữu hạn để đo được chứ? - Chàng trai vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

- Cô bạn em đã nói rằng...bạn trai của cô ấy nói...tình yêu của anh ấy nhiều như nước đại dương rộng nhất, cao như ngọn núi cao nhất...

- Em yêu...đại dương rộng nhất cũng có thể đo được, ngọn núi cao nhất cũng có thể đo được...

Xem thêm: Đau Rốn Khi Mang Thai: Bình Thường Hay Bất Thường? Hay Bất Thường?

- Vậy là anh chẳng yêu em! - Giọng cô gái như sắp khóc..., vùng vằng bỏ đi.

Mấy ngày sau đó, cô vẫn giận anh, ko nghe điện thoại và làm mặt lạnh khi anh đến tìm.

Cuối tuần, anh đến tìm cô. Cô ko chịu gặp. Anh để lại 1 tấm thiệp và ra về.

Tấm thiệp viết:

"Em yêu, Anh ko thể tìm ra một cái gì hữu hạn để đo được tình yêu vô hạn mà anh giành cho em. Nhưng anh đã biết cách để tính ra kích thước tình yêu đó. Chiều dài được tính bằng chiều dài cuộc sống của anh...bởi vì anh mong muốn sẽ yêu em suốt những năm tháng mà anh sống. Chiều rộng được đo bằng trái tim anh...trái tim luôn ngập tràn hình bóng em, thật nhiều thật nhiều...nhưng vẫn luôn muốn lưu giữ hình bóng em mãi mãi. Và em yêu...chiều sâu được đo bằng nỗi nhớ của anh giành cho em lúc này. Anh nhớ em nhiều lắm...Bằng các số liệu như thế...em đã tính được anh yêu em nhiều như thế nào chưa?"

Cô gái bật khóc. Những ngày qua, cô nhớ anh biết chừng nào. Cô chạy ra mở cửa...mong có thể nhìn thấy hình bóng anh trong giây lát...Bất chợt...một vòng tay thật ấm, thật thân quen ôm chặt lấy cô. Cô quay đầu lại, dụi đầu vào bờ vai ấy, lặng im. Cô biết, mãi mãi cô chẳng bao giờ cần hỏi anh " Anh yêu em nhiều như thế nào" thêm 1 lần nào nữa.

*


Anh y\u00eau em nhi\u1ec1u nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o? - C\u00f4 g\u00e1i h\u1ecfi.\r\n\r\n- Nhi\u1ec1u l\u1eafm, nhi\u1ec1u \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed9 anh ch\u1eb3ng th\u1ec3 n\u00e0o \u0111o \u0111\u1ebfm \u0111\u01b0\u1ee3c. - Ch\u00e0ng trai tr\u1ea3 l\u1eddi.\r\n- Nh\u01b0ng nhi\u1ec1u th\u1ebf n\u00e0o c\u01a1...l\u00fac n\u00e0o anh c\u0169ng b\u1ea3o nhi\u1ec1u, nh\u01b0ng em ko bi\u1ebft l\u00e0 nhi\u1ec1u th\u1ebf n\u00e0o c\u1ea3. - C\u00f4 g\u00e1i b\u1eaft \u0111\u1ea7u gi\u1eadn d\u1ed7i.\r\n- Nh\u01b0ng anh ko bi\u1ebft l\u1ea5y c\u00e1i g\u00ec \u0111\u1ec3 so s\u00e1nh c\u1ea3. B\u1edfi v\u00ec t\u00ecnh y\u00eau l\u00e0 v\u00f4 h\u1ea1n, l\u00e0m sao anh c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ea5y c\u00e1i h\u1eefu h\u1ea1n \u0111\u1ec3 \u0111o \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ee9? - Ch\u00e0ng trai v\u1eabn ki\u00ean nh\u1eabn d\u1ed7 d\u00e0nh.\r\n- C\u00f4 b\u1ea1n em \u0111\u00e3 n\u00f3i r\u1eb1ng...b\u1ea1n trai c\u1ee7a c\u00f4 \u1ea5y n\u00f3i...t\u00ecnh y\u00eau c\u1ee7a anh \u1ea5y nhi\u1ec1u nh\u01b0 n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ea1i d\u01b0\u01a1ng r\u1ed9ng nh\u1ea5t, cao nh\u01b0 ng\u1ecdn n\u00fai cao nh\u1ea5t...\r\n- Em y\u00eau...\u0111\u1ea1i d\u01b0\u01a1ng r\u1ed9ng nh\u1ea5t c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 \u0111o \u0111\u01b0\u1ee3c, ng\u1ecdn n\u00fai cao nh\u1ea5t c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 \u0111o \u0111\u01b0\u1ee3c...\r\n- V\u1eady l\u00e0 anh ch\u1eb3ng y\u00eau em! - Gi\u1ecdng c\u00f4 g\u00e1i nh\u01b0 s\u1eafp kh\u00f3c..., v\u00f9ng v\u1eb1ng b\u1ecf \u0111i.\r\n\r\nM\u1ea5y ng\u00e0y sau \u0111\u00f3, c\u00f4 v\u1eabn gi\u1eadn anh, ko nghe \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i v\u00e0 l\u00e0m m\u1eb7t l\u1ea1nh khi anh \u0111\u1ebfn t\u00ecm.\r\n\r\nCu\u1ed1i tu\u1ea7n, anh \u0111\u1ebfn t\u00ecm c\u00f4. C\u00f4 ko ch\u1ecbu g\u1eb7p. Anh \u0111\u1ec3 l\u1ea1i 1 t\u1ea5m thi\u1ec7p v\u00e0 ra v\u1ec1.\r\n\r\nT\u1ea5m thi\u1ec7p vi\u1ebft:\r\n\"Em y\u00eau, Anh ko th\u1ec3 t\u00ecm ra m\u1ed9t c\u00e1i g\u00ec h\u1eefu h\u1ea1n \u0111\u1ec3 \u0111o \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ecnh y\u00eau v\u00f4 h\u1ea1n m\u00e0 anh gi\u00e0nh cho em. Nh\u01b0ng anh \u0111\u00e3 bi\u1ebft c\u00e1ch \u0111\u1ec3 t\u00ednh ra k\u00edch th\u01b0\u1edbc t\u00ecnh y\u00eau \u0111\u00f3. Chi\u1ec1u d\u00e0i \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ednh b\u1eb1ng chi\u1ec1u d\u00e0i cu\u1ed9c s\u1ed1ng c\u1ee7a anh...b\u1edfi v\u00ec anh mong mu\u1ed1n s\u1ebd y\u00eau em su\u1ed1t nh\u1eefng n\u0103m th\u00e1ng m\u00e0 anh s\u1ed1ng. Chi\u1ec1u r\u1ed9ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111o b\u1eb1ng tr\u00e1i tim anh...tr\u00e1i tim lu\u00f4n ng\u1eadp tr\u00e0n h\u00ecnh b\u00f3ng em, th\u1eadt nhi\u1ec1u th\u1eadt nhi\u1ec1u...nh\u01b0ng v\u1eabn lu\u00f4n mu\u1ed1n l\u01b0u gi\u1eef h\u00ecnh b\u00f3ng em m\u00e3i m\u00e3i. V\u00e0 em y\u00eau...chi\u1ec1u s\u00e2u \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111o b\u1eb1ng n\u1ed7i nh\u1edb c\u1ee7a anh gi\u00e0nh cho em l\u00fac n\u00e0y. Anh nh\u1edb em nhi\u1ec1u l\u1eafm...B\u1eb1ng c\u00e1c s\u1ed1 li\u1ec7u nh\u01b0 th\u1ebf...em \u0111\u00e3 t\u00ednh \u0111\u01b0\u1ee3c anh y\u00eau em nhi\u1ec1u nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o ch\u01b0a?\"\r\nC\u00f4 g\u00e1i b\u1eadt kh\u00f3c. Nh\u1eefng ng\u00e0y qua, c\u00f4 nh\u1edb anh bi\u1ebft ch\u1eebng n\u00e0o. C\u00f4 ch\u1ea1y ra m\u1edf c\u1eeda...mong c\u00f3 th\u1ec3 nh\u00ecn th\u1ea5y h\u00ecnh b\u00f3ng anh trong gi\u00e2y l\u00e1t...B\u1ea5t ch\u1ee3t...m\u1ed9t v\u00f2ng tay th\u1eadt \u1ea5m, th\u1eadt th\u00e2n quen \u00f4m ch\u1eb7t l\u1ea5y c\u00f4. C\u00f4 quay \u0111\u1ea7u l\u1ea1i, d\u1ee5i \u0111\u1ea7u v\u00e0o b\u1edd vai \u1ea5y, l\u1eb7ng im. C\u00f4 bi\u1ebft, m\u00e3i m\u00e3i c\u00f4 ch\u1eb3ng bao gi\u1edd c\u1ea7n h\u1ecfi anh \" Anh y\u00eau em nhi\u1ec1u nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o\" th\u00eam 1 l\u1ea7n n\u00e0o n\u1eefa.\r\n\n","product_id":0,"type":0,"date":1324574142,"date_text":"10 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4803\/319480\/anh-yeu-em-nhieu-the-nao.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"styles","name":"styles","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"styles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Trò chơi dân gian việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.