Hóa Ra Em Là Người Thứ 3

Học tiếng Trung qua bài hát Hóa ra em là người thứ ba 原来我是第三者 Yuánlái wǒ shì dì sān zhě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa


Hóa ra em là người thứ ba 原来我是第三者 Yuánlái wǒ shì dì sān zhěUy Tử & Quách Tử Hề 威仔 & 箱子君

Lời bài hát Hóa ra em là người thứ ba tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

曾经我也天真的以为你会为我拒绝céngjīng wǒ yě tiānzhēn de yǐwéi nǐ huì wèi wǒ jùjuétrấng ching ủa dể then chân tơ ỉ uấy nỉ huây uây ủa chuy chuếEm đã từng ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vì em mà từ chối 

如今她在你的怀里依偎还问你我是谁rújīn tā zài nǐ de huái lǐ yīwēi hái wèn nǐ wǒ shì shuírú chin tha chai nỉ tơ hoái lỉ i uây hái uân nỉ ủa sư suấyGiờ đây cô ấy đang dựa sát vào lòng anh, còn hỏi anh, em là ai

曾经我也幻想白色婚纱手捧著玫瑰céngjīng wǒ yě huànxiǎng báisè hūnshā shǒu pěng zhe méi·guitrấng ching ủa dể hoan xẻng pái xưa huân sa sẩu p"ẩng chưa mấy quâyEm cũng từng tưởng tưởng mặc váy cưới màu trắng, tay cầm hoa hồng

如今我却像个傀儡不得不全身而退rújīn wǒ què xiàng gè kuǐlěi bùdébù quán shēn ér tuìrú chin ủa truê xeng cưa quây lẩy pu tứa pu troén sân ớ thuâyMà hôm nay em lại như một con rối, không thể không lùi lại phía sau

还放不下 还念着她hái fàng bùxià hái niàn zhe tāhái phang pu xe hái nen chưa thaAnh vẫn chưa buông được, anh vẫn nhớ cô ấy

还在苦苦挣扎hái zài kǔ kǔ zhēngzháhái chai khủ khủ châng chávẫn đang đấu tranh trong đau khổ

无力再争 失落好深wúlì zài zhēng shīluò hǎo shēnú li chai châng sư lua hảo sânkhông còn sức lực tiếp tục tranh đấu, mất mát quá đau thương

已经满身伤痕yǐ·jing mǎn shēn shānghénỉ chinh mản sân sang hấntoàn thân đầy những vết sẹo

无人欢笑 没人能了wú rén huānxiào méi rén néng liǎoú rấn hoan xeo mấy rấn nấng lẻokhông ai vui cười, không ai có thể hiểu được

梦里醒来好悲伤mèng lǐ xǐng lái hǎo bēishāngmâng lỉ xỉnh lái hảo pây sangtỉnh dậy trong giấc mơ thật đau thương

我很坚强 我没逞强wǒ hěn jiānqiáng wǒ méi chéngqiángủa hẩn chen tréng ủa mấy trẩng tréngAnh rất kiên cường, không phải anh cố tỏ ra dũng cảm

请你不要拆穿qíng nǐ bùyào chāichuāntrính nỉ pu dao trai troanxin em đừng để lộ

你要走我不会留nǐ yào zǒu wǒ bù huì liúnỉ dao chẩu ủa pu huây liếuEm muốn đi, anh sẽ không níu giữ

强留的不会撑太久qiáng liú de bù huì chēng tài jiǔtréng liếu tơ pu huây trâng thai chiểuCố níu kéo cũng không giữ được bao lâu

怨时间太残忍 泪换不来永恒yuàn shíjiān tài cánrěn lèi huàn bù lái yǒnghéngdoen sứ chen thai trán rẩn lây hoan pu lái dủng hấngHận thời gian sao quá tàn nhẫn, nước mắt rơi không đổi được mãi mãi

是我入戏得太深shì wǒ rù hū dé tài shēnsư ủa ru hu tứa thai sânLà anh đã dấn quá sâu trong vở kịch

曾经我也天真的以为你会为我拒绝céngjīng wǒ yě tiānzhēn de yǐwéi nǐ huì wèi wǒ jùjuétrấng ching ủa dể then chân tơ ỉ uấy nỉ huây uây ủa chuy chuếEm đã từng ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vì em mà từ chối 

如今她在你的怀里依偎还问你我是谁rújīn tā zài nǐ de huái lǐ yīwēi hái wèn nǐ wǒ shì shuírú chin tha chai nỉ tơ hoái lỉ i uây hái uân nỉ ủa sư suấyGiờ đây cô ấy đang dựa sát vào lòng anh, còn hỏi anh, em là ai

曾经我也幻想白色婚纱手捧著玫瑰céngjīng wǒ yě huànxiǎng báisè hūnshā shǒu pěng zhe méi·guitrấng ching ủa dể hoan xẻng pái xưa huân sa sẩu p"ẩng chưa mấy quâyEm cũng từng tưởng tưởng mặc váy cưới màu trắng, tay cầm hoa hồng

如今我却像个傀儡不得不全身而退rújīn wǒ què xiàng gè kuǐlěi bùdébù quán shēn ér tuìrú chin ủa truê xeng cưa quây lẩy pu tứa pu troén sân ớ thuâyMà hôm nay em lại như một con rối, không thể không lùi lại phía sau

还放不下 还念着她hái fàng bùxià hái niàn zhe tāhái phang pu xe hái nen chưa thaAnh vẫn chưa buông được, anh vẫn nhớ cô ấy

还在苦苦挣扎hái zài kǔ kǔ zhēngzháhái chai khủ khủ châng chávẫn đang đấu tranh trong đau khổ

无力再争 失落好深wúlì zài zhēng shīluò hǎo shēnú li chai châng sư lua hảo sânkhông còn sức lực tiếp tục tranh đấu, mất mát quá đau thương

已经满身伤痕yǐ·jing mǎn shēn shānghénỉ chinh mản sân sang hấntoàn thân đầy những vết sẹo

无人欢笑 没人能了wú rén huānxiào méi rén néng liǎoú rấn hoan xeo mấy rấn nấng lẻokhông ai vui cười, không ai có thể hiểu được

梦里醒来好悲伤mèng lǐ xǐng lái hǎo bēishāngmâng lỉ xỉnh lái hảo pây sangtỉnh dậy trong giấc mơ thật đau thương

我很坚强 我没逞强wǒ hěn jiānqiáng wǒ méi chéngqiángủa hẩn chen tréng ủa mấy trẩng tréngAnh rất kiên cường, không phải anh cố tỏ ra dũng cảm

请你不要拆穿qíng nǐ bùyào chāichuāntrính nỉ pu dao trai troanxin em đừng để lộ

你要走我不会留nǐ yào zǒu wǒ bù huì liúnỉ dao chẩu ủa pu huây liếuEm muốn đi, anh sẽ không níu giữ

强留的不会撑太久qiáng liú de bù huì chēng tài jiǔtréng liếu tơ pu huây trâng thai chiểuCố níu kéo cũng không giữ được bao lâu

怨时间太残忍 泪换不来永恒yuàn shíjiān tài cánrěn lèi huàn bù lái yǒnghéngdoen sứ chen thai trán rẩn lây hoan pu lái dủng hấngHận thời gian sao quá tàn nhẫn, nước mắt rơi không đổi được mãi mãi

是我入戏得太深shì wǒ rù hū dé tài shēnsư ủa ru hu tứa thai sânLà anh đã dấn quá sâu trong vở kịch

曾经我也天真的以为你会为我拒绝céngjīng wǒ yě tiānzhēn de yǐwéi nǐ huì wèi wǒ jùjuétrấng ching ủa dể then chân tơ ỉ uấy nỉ huây uây ủa chuy chuếEm đã từng ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vì em mà từ chối 

如今她在你的怀里依偎还问你我是谁rújīn tā zài nǐ de huái lǐ yīwēi hái wèn nǐ wǒ shì shuírú chin tha chai nỉ tơ hoái lỉ i uây hái uân nỉ ủa sư suấyGiờ đây cô ấy đang dựa sát vào lòng anh, còn hỏi anh, em là ai

曾经我也幻想白色婚纱手捧著玫瑰céngjīng wǒ yě huànxiǎng báisè hūnshā shǒu pěng zhe méi·guitrấng ching ủa dể hoan xẻng pái xưa huân sa sẩu p"ẩng chưa mấy quâyEm cũng từng tưởng tưởng mặc váy cưới màu trắng, tay cầm hoa hồng

如今我却像个傀儡不得不全身而退rújīn wǒ què xiàng gè kuǐlěi bùdébù quán shēn ér tuìrú chin ủa truê xeng cưa quây lẩy pu tứa pu troén sân ớ thuâyMà hôm nay em lại như một con rối, không thể không lùi lại phía sau

曾经我也天真的以为你会为我拒绝céngjīng wǒ yě tiānzhēn de yǐwéi nǐ huì wèi wǒ jùjuétrấng ching ủa dể then chân tơ ỉ uấy nỉ huây uây ủa chuy chuếEm đã từng ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ vì em mà từ chối 

如今她在你的怀里依偎还问你我是谁rújīn tā zài nǐ de huái lǐ yīwēi hái wèn nǐ wǒ shì shuírú chin tha chai nỉ tơ hoái lỉ i uây hái uân nỉ ủa sư suấyGiờ đây cô ấy đang dựa sát vào lòng anh, còn hỏi anh, em là ai

曾经我也幻想白色婚纱手捧著玫瑰céngjīng wǒ yě huànxiǎng báisè hūnshā shǒu pěng zhe méi·guitrấng ching ủa dể hoan xẻng pái xưa huân sa sẩu p"ẩng chưa mấy quâyEm cũng từng tưởng tưởng mặc váy cưới màu trắng, tay cầm hoa hồng

如今我却像个傀儡不得不全身而退rújīn wǒ què xiàng gè kuǐlěi bùdébù quán shēn ér tuìrú chin ủa truê xeng cưa quây lẩy pu tứa pu troén sân ớ thuâyMà hôm nay em lại như một con rối, không thể không lùi lại phía sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Trò chơi dân gian việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.