Ý chính: Tìm gọi cách vô hiệu hóa hoặc gỡ cài đặt hoàn toàn cùng xóa Excel Add-in từ thực đơn Add-ins.

Bạn đang xem: Không chạy được add-in trong excel 2010

Trình độ kỹ năng: Mới bắt đầu

Excel Add-in là gì?

Add-in (hoặc VBA add-in) là một trong những file chứa những macro. Nó gồm phần mở rộng “.xlam”. Khi mở, các worksheet trong tệp tin được ẩn với macro hay được truy cập qua các button được tiếp tế toolbar hoặc ribbon. Một lúc được download đặt, file .xlam sẽ tự động hóa xuất hiện mỗi khi mở Excel.

Nếu bạn không muốn chạy add-in, nó hoàn toàn có thể đơn giản được loại bỏ hóa (tắt) hoặc trọn vẹn được gỡ bỏ.

Vô hiệu hóa Add-in

1. Mở Excel cùng click File.

*

2. Tiếp đến chọn nemu Options.

*

3. Tiếp theo, click gạn lọc “Add-Ins” trong menu mặt trái, và tiếp đến click button “Go…”

*

Bạn có thể sẽ cần đợi một vài giây để cửa sổ xuất hiện.

Một giải pháp khác để truy vấn add-ins của bạn bằng cách click vào button Excel Add-ins trên tab Developer.

*

Bạn cũng hoàn toàn có thể thêm button Excel Add-ins vào Quick Access Toolbar nếu như khách hàng sử dụng nó thường xuyên xuyên.

4. Bỏ check box bên cạnh tên của add-in nếu bạn có nhu cầu vô hiệu hóa. Tiếp đến click OK.

*

Add-in sẽ bị vô hiệu hóa với đóng lại. Nó đã không lộ diện nếu các bạn mở Excel vào lần sau.

Xem thêm: Xem Phim Hái Sao Cho Em Phim Hãy Hái Sao Cho Em, Hái Sao Cho Em

Để xóa hoàn toàn Add-in

1. Mở Excel, mang đến tab File, và lựa chọn Menu Options, tương tứ bước 1 với 2 làm việc trên.

2. Tiếp theo, khẳng định file add-in được lưu chỗ nào trong vật dụng tính.

*

3. Đóng Excel.

4. Tiếp đến tìm đến file add-in đó với xóa hoặc thay tên nó.

*

5. Mở Excel và dịch chuyển về lại menu Add-ins trong hành lang cửa số Options.

6. Dìm button “Go…” để mở cửa sổ Add-ins.

7. Lựa chọn add-in mà bạn vừa xóa.

*

8. Hộp thoại thông báo sẽ lộ diện hỏi bạn nếu còn muốn xóa dài lâu add-in. Click Yes.

*

Bây giờ bạn đã xóa dài lâu add-in từ menu Add-ins Window.

Bạn cũng rất có thể sử dụng quy trình này đến Microsoft Word, PowerPoint, và Outlook.