Để dữ liệu đó hoàn toàn có thể được số lượng giới hạn trong một phạm vi làm sao đó, có thể là số nguyên, số thập phân, ngày, giờ, trong danh sách sẵn tất cả hoặc chuỗi có độ lâu năm xác định. Khi đó chức năng Data Validation sẽ giúp nhập liệu một cách đúng chuẩn theo yêu cầu, giảm bớt sai sót. Các bước thực hiện:

Chọn vùng dữ liệu dữ liệu nên kiểm soát.Vào tab Data > team Data Tools > lựa chọn Data Validation > Data Validation. Excel hiển thị vỏ hộp thoại Data Validation gồm 3 tab là: Settings, input Message với Error Alert.

Bạn đang xem: Kiểm soát dữ liệu trong excel

*

Hộp thoại Data Validation

Tab Settings: cho phép thiết lập về điều kiện nhập liệu trong Validation criteria. Tuỳ vào yêu thương cầu kiểm soát điều hành mà chọn trong danh sách bên dưới Allow. Khoác định lúc đầu cho phép nhập bất kể kiểu tài liệu nào vào vào ô (Any value). Để chuyển đổi theo ý muốn, buộc phải chọn trong danh sách thả xuống của Validation criteria, có những lựa chọn: Whole number, Decimal, List, Date, Time, Text lenght, Custom.Whole number: tác dụng này chỉ có thể chấp nhận được nhập dữ liệu là số nguyên. Nếu nhập số thập phân, chuỗi,… sẽ ảnh hưởng báo lỗi. Khi lựa chọn Whole number, tính năng Data mở ra cho phép cấu hình thiết lập phạm vi cực hiếm nhập.Between (not between): chỉ được cho phép nhập quý giá trong một phạm vi xác định (hoặc ngoại trừ phạm vi xác định). Ví dụ như điểm thi nên nằm trong phạm vi tự 0 cho 10, tháng trong năm từ là 1 đến 12… trong đó:Minimum: giá trị giới hạn nhỏ dại nhất lúc nhập dữ liệu.Maximum: giá bán trị số lượng giới hạn lớn nhất khi nhập dữ liệu.Ignore blank: bỏ qua mất ô trống (không xét đk nhập dữ liệu khi ô trống).Clear All: huỷ bỏ tất cả.Equal lớn (not equal to): chỉ cho phép nhập một giá chỉ trị khẳng định (hoặc ngoại trừ giá trị xác định). Giá chỉ trị xác minh đó được khai báo trong Value và có thể là giá chỉ trị nắm định bằng phương pháp nhập trực tiếp hoặc có thể đổi khác được bằng phương pháp sử dụng hàm hoặc công thức.Greater than (Greater than or equal to): chỉ được cho phép nhập giá bán trị to hơn (hoặc lớn hơn hay bằng) giá bán trị giới hạn chỉ định. Giá trị giới hạn đó được khai báo trong Minimum và hoàn toàn có thể là giá trị nỗ lực định bằng phương pháp nhập trực tiếp hoặc tất cả thể biến hóa được bằng cách sử dụng hàm hoặc công thức. Ngược lại với trường thích hợp này là less than (less than or equal to).Decimal: chỉ được cho phép nhập liệu là số nguyên hoặc số thập phân. Cách thực hiện tương tự đối với Whole number.List: chỉ chất nhận được nhập dữ liệu xuất phát từ 1 danh sách sẵn có. Danh sách này rất có thể được nhập trực tiếp, từ một vùng vào sheet, từ tên (Name) vùng sẵn có hoặc từ tệp tin khác.Danh sách nhập trực tiếp: gõ danh sách trực tiếp trong Source, mỗi phần tử được ngăn cách bởi lốt phẩy.

*

Hộp thoại diễn tả nhập giá trị trực tiếp vào trực thuộc tính Source

Danh sách nhập xuất phát điểm từ một vùng ở bảng tính: lựa chọn vùng list trên bảng tính, địa chỉ danh sách sẽ hiển thị trong Source. Với phương pháp này, vùng list phải thuộc nằm thuộc sheet với số đông ô yêu cầu nhập. Nếu muốn sử dụng vùng list ở sheet khác thì phải đặt tên mang lại vùng đó, khi đó Source vẫn hiển thị tên vùng.

Xem thêm: Tin Nh An Ninh Trật Tự

*

Hộp thoại biểu lộ chọn quý giá vào Source của Data validation

Hạn chế của chức năng List là không tự động tìm đến thành phần cần search trong danh sách khi gõ ký kết tự đầu tiên. Bởi vì vậy, với danh sách nhiều đối tượng người tiêu dùng việc kiếm tìm sẽ mất quá nhiều thời gian.

Date: công dụng này chỉ có thể chấp nhận được nhập quý giá ngày, việc điều khiển và tinh chỉnh miền cực hiếm nhập tương đương như so với Whole number.

*

Hộp thoại miêu tả chọn quý hiếm ngày của Data validation

Text length: cho phép nhập tài liệu là chuỗi gồm độ nhiều năm xác định, việc tùy chỉnh cấu hình chiều dài chuỗi nhập như là như so với Whole number.Tab Input Message: được cho phép hiển thị thông tin nhập tài liệu khi di chuyển chuột vào ô, từ đó triết lý cho công việc nhập dữ liệu.Show đầu vào message when cell is selected: bật /tắt cơ chế hiển thị thông báo khi ô được chọn.Title: tiêu đề của thông báo.Input message: văn bản thông báo.Tab Error Alert: khi ô đã có được đặt cơ chế Data validation, nếu người tiêu dùng nhập liệu ko đúng hình thức thì Excel sẽ bị thông báo.Show error alert after invalid data is selected: nhảy (tắt) chính sách hiển thị cảnh báo sau khi dữ liệu được nhập vào ô.Style: mẫu mã cảnh báo, tất cả Stop (dừng lại), Warrning (cảnh báo), Information (thông tin).Title: tiêu đề vỏ hộp thông báo.Error message: văn bản thông báo.

*

Hộp thoại biểu hiện các thông số cho Error Alert của Data validation

Các làm việc với Worksheet

Chèn thêm worksheet vào workbook, rất có thể thực hiện các cách sau:Vào tab Home > Insert > Insert Sheet.Nhấn vào nút
*
trên thanh sheet tab.Nhấn tổ hợp phím .Xóa worksheet khỏi workbook, rất có thể thực hiện các cách sau:Chọn sheet ao ước xóa, vào tab Home > Cells > Delete > Delete sheet.Nhấp phải chuột lên thương hiệu sheet ước ao xóa bên trên thanh sheet tab, lựa chọn Delete, xác thực xóa lựa chọn Delete.Sắp xếp worksheet trên workbook, rất có thể thực hiện những cách sau:Chọn tên sheet đề xuất sắp xếp, drag mang lại vị trí mới.Right click lên tên sheet đề xuất sắp xếp, lựa chọn Move or Copy…. Excel hiển thị hộp thoại Move or Copy, chọn lên thương hiệu sheet trong list mà muốn di chuyển sheet mang đến trước nó, kế tiếp nhấn OK.