Lý thuyết đại cương kim loại

Câu hỏi lý thuyết đại cương kim loại trong đề thi đại học có lời giải

Với Câu hỏi lý thuyết đại cương kim loại trong đề thi đại học có lời giải Hoá học lớp 12 tổng hợp 50 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập đại cương kim loại từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học lớp 12.

Bạn đang xem: Lý thuyết đại cương kim loại

*

Tải xuống

Tài liệu Câu hỏi lý thuyết đại cương kim loại trong đề thi đại học có lời giải Hóa học lớp 12 chọn lọc, có lời giải với phương pháp giải chi tiết, các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao có trong đề thi Đại học giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học đạt kết quả cao.

Câu hỏi lý thuyết Đại cương kim loại trong đề thi thử đại học

Câu 1 (CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 2 -2018) Dãy các kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở điều kiện thường?

A. Ca, Mg, K. B. Na, K, Ba.

C. Na, K, Be. D. Cs, Mg, K.

Đáp án B

Câu 2 (CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 2 -2018) Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là

A. oxi hóa các kim loại. B. oxi hóa các ion kim loại.

C. khử các ion kim loại. D. khử các kim loại.

Đáp án C

Câu 3 (CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 2 -2018) Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Fe3+ B. Al3+

C. Ag+. D. Cu2+

Đáp án B

Câu 4 (Chuyên Bắc Giang - 2018)Nói chung, kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. Vậy tính dẫn điện, dẫn nhiệt của các kim loại sau tăng theo thứ tự:

A. Fe 2, FeCl3. Thứ tự các quá trình nhận electron trên catot là

*

Chọn đáp án B

Câu 7 (Chuyên Thoai Ngọc Hầu - An Giang - Lần 1 – 2018) Trong số các kim loại sau, kim loại cứng nhất là

A. Al. B. Fe.

C. Cr. D. Cu.

Chọn đáp án C

Câu 8 Chuyên Thái Bình - Lần2-2018). Kim loại nào sau đây nhẹ nhất:

A. Mg. B. Na.

C. Li. D. Al.

Chọn đáp án C

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất là Hg và W.

Kim loại có khối lượng riêng thấp nhất và cao nhất là Li và Os.

Kim loại độ cứng thấp nhất và cao nhất là Cs và Cr.

⇒ chọn C.

Câu 9 Chuyên Thái Bình - Lần2-2018) Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hóa. B. tính axit.

C. tính khử. D. tính bazo.

Chọn đáp án C

Kim loại thường có 1 2 3 electron ở lớp ngoài cùng + độ âm điện bé.

⇒ Rất dễ nhường e ⇒ Thể hiện tính khử Chọn C

Câu 10 (Chuyên Thái Bình - Lần2-2018)Ion kim loại nào có tính oxi hóa mạnh nhất trong số các ion: Al3+; Fe2 ; Fe3+; Ag+.

A. A13+. B. Fe2+.

C. Fe3+. D. Ag+.

Chọn đáp án D

Do Al3+/Al > Fe2+/Fe > Fe3+/Fe2+ > Ag+/Ag ⇒ tính oxi hóa: Ag+ > Fe3+ > Fe2+ > Al3+⇒ chọn D.

Câu 11. (Chuyên Thái Bình - Lần2-2018)Cho dãy các kim loại: K; Zn; Ag; Al; Fe. số kim loại đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO4 là:

A. 3. B. 2.

C. 4. D. 5.

Chọn đáp án A

Các kim loại thỏa mãn là Zn, Al và Fe ⇒ chọn A

Câu 12 (Chuyên Bắc Ninh Lần 2-2018) Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. Pb B. Au

C. W D. Hg

Chọn đáp án D

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất là Hg và W.

Kim loại có khối lượng riêng thấp nhất và cao nhất là Li và Os.

Kim loại độ cứng thấp nhất và cao nhất là Cs và Cr.

⇒ chọn D.

Câu 13 (Chuyên Lương Văn Tụy -- Lần 1 -2018)Dãy các kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Na, Mg, Fe. B. Ni, Fe, Pb.

C. Zn, Al, Cu. D. K, Mg, Cu.

+ Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Wolfram thường dùng để làm dây tóc bóng đèn ⇒ Chọn C

Câu 14Chuyên Lương Văn Tụy -- Lần 1 -2018) Dãy nào sau đây bao gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về tính dẫn điện?

A. Cu, Fe, Al, Ag. B. Ag, Cu, Fe, Al.

C. Fe, Al, Cu, Ag. D.

Xem thêm: Phần Mềm Xem Thông Tin Ảnh (Hãng Sx, Model, Tọa Độ, Dữ Liệu Exif

Fe, Al, Ag, Cu.

Chọn đáp án C

Câu 15 (Chuyên Hạ Long - Lần 1-2018) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. Cu. B. Au.

C. W. D. Cr.

Chọn đáp án B

Câu 16 (CHUYÊN THÁI NGUYÊN 2018) Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là

A. đồng. B. sắt tây. C. bạc. D. sắt.

Đáp án C

Khi đeo đồ bạc trên người ngoài việc làm đẹp thì bạc còn có tác dụng để tránh gió, bạc còn có tác dụng lưu thông khớp và đường tim mạch

Câu 17 (CHUYÊN THÁI NGUYÊN 2018) Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

A. 2. B. 4.

C. 1. D. 3.

Đáp án D

Ở điều kiện thường những kim loại Li, K, Ba, Ca và Na có thể tác dụng mãnh liệt với H2O tạo dung dịch bazo.

⇒ Chọn Na, Ca và K

Câu 18: (CHUYÊN THÁI NGUYÊN 2018) Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr.

B. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.

C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Cu.

D. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W.

Đáp án C

Kim loại dẫn điện dẫn nhiệt tốt nhất là bạc (Ag)

Câu 19 (Chuyên Trần Phú - Lần 1-2018) Muốn bảo quản kimloại kiềm người ta ngâm chúng trong

A. dầu hỏa. B. xút.

C. ancol. D. nước cất.

Chọn đáp án A

Để tránh kim loại kiềm pứ với các tác nhân oxh trong không khí.

⇒ Ngâm kim loại kiềm trong dầu hỏa để cách li Chọn A

Câu 20: (CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ 2018) Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây phản ứng với nước?

A. Ba. B. Zn.

C. Be. D. Fe.

Đáp án A

Câu 21 (CHUYÊN CHUYÊN SƯ PHẠM 2018) Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. Ba. B. Be.

C. Na. D. K.

Đáp án B

Câu 22: (CHUYÊN CHUYÊN SƯ PHẠM 2018) Trong các ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Au3+, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

A. Fe2+. B. Cu2+.

C. Ag+. D. Au3+.

Đáp án D

Ta có: Fe2+/Fe > Cu2+/Cu > Ag+/Ag > Au3+/Au.

||⇒ tính oxi hóa: Au3+ > Ag+ > Cu2+ > Fe2+

Câu 23 (CHUYÊN CHUYÊN HƯNG YÊN 2018) Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại?

A. Xesi. B. Natri.

C. Liti. D. Kali.

Đáp án A

Câu 24: (CHUYÊN CHUYÊN HƯNG YÊN 2018) Trong số các kim loại sau, cặp kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất và thấp nhất:

A. W, Hg. B. Au, W.

C. Fe, Hg. D. Cu, Hg.

Đáp án A

– Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất là Hg và W.

– Kim loại có khối lượng riêng thấp nhất và cao nhất là Li và Os.

– Kim loại độ cứng thấp nhất và cao nhất là Cs và Cr.

Câu 25: (CHUYÊN CHUYÊN HƯNG YÊN 2018) Tính chất vật lý của kim loại nào dưới đây không đúng?

A. Tính cứng: Fe Cu > Al. D. Tỉ khối: Li + có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là

A. K+. B. Na+.

C. Rb+. D. Li+.

Đáp án B

Câu 30 (CHUYÊN CHUYÊN SƯ PHẠM 2018) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất có ký hiệu hóa học là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • Trò chơi dân gian việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.