Quy Chuẩn Văn Bản Hành Chính

Xin xin chào ban biên tập, em đã là sinh viên nguyên tắc tại Hà Nội. Em đang học môn biên soạn thảo văn bản tại trường. Cho em hỏi về mẫu trình bày văn bản hành chủ yếu và quy cầu về tên viết tắt tên các loại văn phiên bản hành chính như thế nào? Em xin cảm ơn!
*
Nội dung chính

Bảng chữ viết tắt tên một số loại văn bản hành thiết yếu được quy định như vậy nào?

Căn cứ Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP chính sách bảng chữ viết tắt tên nhiều loại văn bản hành thiết yếu như sau:

*

*

Mẫu trình diễn Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt) điều khoản trực tiếp/gián tiếp được quy định như vậy nào?

Căn cứ Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

Mẫu 1.1 như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Xe gtdd nghĩa la gì

  • Chịu nổi hay chịu nỗi

  • Cấu trúc mệnh đề if

  • x