QUY CHUẨN VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Xin chào ban biên tập, em đang là sinh viên luật tại Hà Nội. Em đang học môn soạn thảo văn bản tại trường. Cho em hỏi về mẫu trình bày văn bản hành chính và quy ước về tên viết tắt tên loại văn bản hành chính như thế nào? Em xin cảm ơn!
*
Nội dung chính

Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản hành chính được quy định như thế nào?

Căn cứ Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định bảng chữ viết tắt tên loại văn bản hành chính như sau:

*

*

Mẫu trình bày Nghị quyết (cá biệt), Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp/gián tiếp được quy định như thế nào?

Căn cứ Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

Mẫu 1.1 như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Chịu nổi hay chịu nỗi

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Xe gtdd nghĩa la gì

  • Trò chơi dân gian việt nam

  • x