Sấm giảng trọn bộ 6 quyển

l>Welcome lớn pgdngochoi.edu.vn

*
WELCOME khổng lồ TRANG PHÁP ÂM * WWW.pgdngochoi.edu.vn
* Hân Hoan kính chào Đón hồ hết Vị Phật sau này * thực hiện Trang web : Diệp Thi và Luân Vũ *
*
Trở Về trang chủ (Index)
Trở về Trang Pháp Âm
Bác nhì Như Sanh
*
Audio : MP3
Cặn buồn chán Ký Ức Những mẫu mã chuyện ngắn dí dỏm đầy ý vị vui vui , nói nhở họ rất nhiều trên phố Tu , Tu không xa cách thưc tế Cặn bẫy Ký Ức (Sách Unicode font) Sách hoàn toàn có thể in : Căn buồn bực Ký Úc
MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Giọng đọc Diệu Thủy (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Giọng Đọc Ông Bà người nghệ sỹ Thanh Điền với Thanh Kim Huệ (phát trọng điểm đọc miễn phí) CD-Audio1 : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)CD-Audio2 :(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Nhẫn Nhục cùng Luân Hồi (01) (02)
Nhân Quả (01) (02)
sinh sống Đạo (01) (02)
Tây Du Phiếm Giải (01) (02)
Tòng Lâm Cổ Tích (01) (02)
từ bỏ Truyện chưng Sáu Viên (01) (02) (03) (04)
Cặn bã Ký Ức Giảng Giải (New) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Thi Văn Giáo Lý-Sư Huệ Duyên tụng New New New (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Băng Gia Bảo: Sám Giảng Thi Văn Của Ðức Huỳnh Giáo Chủ MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

WMA:

Gia Bảo Cuốn 1 mặt A Gia Bảo Cuốn 1 mặt B Gia Bảo Cuốn 2 mặt A Gia Bảo Cuốn 2 phương diện B Gia Bảo Cuốn 3 mặt A Gia Bảo Cuốn 3 mặt B Gia Bảo Cuốn 4 khía cạnh A Gia Bảo Cuốn 4 khía cạnh B Gia Bảo Cuốn 5 khía cạnh A Gia Bảo Cuốn 5 mặt B Gia Bảo Cuốn 6 khía cạnh A Gia Bảo Cuốn 6 khía cạnh B Gia Bảo Cuốn7 MặtA Gia Bảo Cuốn7 phương diện B Gia Bảo Cuốn8 MặtA Gia Bảo Cuốn8 phương diện B Gia Bảo Cuốn9 MặtA Gia Bảo Cuốn9 MặtB

Sấm Giảng Cổ Truyền WMA:"Sứ Mạng của Đức Thầy" MP3:(01)
Quyển Một : MP3:(01) (02)

WMA:

Khuyên tín đồ Đời Tu Niệm 1a Khuyên fan Đời Tu Niệm 1b

Quyển Hai: MP3:(01)

WMA:

Kệ Dân CủaNgười Khùng

Quyển Ba: MP3:(01) (02)

WMA:

Sấm Giảng 1a Sấm Giảng 1b

Quyển Tư: MP3:(01) (02)

WMA:

Giác Mê chổ chính giữa Kệ1a Giác Mê trọng điểm Kệ 1b

Quyển Năm: MP3:(01) (02)

WMA:

Khuyến Thiện 1a Khuyến Thiện 1b

Quyển Sáu: MP3:

WMA:Cách Tu Hiền cùng Sự Ăn Ở của Một tín đồ Bổn Đạo

Băng Thi Văn học thuyết của Ðức Huỳnh Giáo Chủ MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

WMA:

Thi Văn lý thuyết 01

Thi Văn đạo giáo 02

Thi Văn giáo lý 03

Thi Văn đạo giáo 04

Thi Văn học thuyết 05

Thi Văn học thuyết 06

Thi Văn giáo lý 07

Thi Văn đạo giáo 08

Thi Văn giáo lý 09

Thi Văn đạo giáo 10

Thi Văn giáo lý 11

Thi Văn lý thuyết 12

Thi Văn lý thuyết 13

Thi Văn đạo giáo 14

Thi Văn đạo giáo 15

Thi Văn giáo lý 16

Thi Văn học thuyết 17

Thi Văn lý thuyết 18

Thi Văn học thuyết 19

Thi Văn lý thuyết 20

Ðức Phật Thầy Tây An

MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

Sư Vải cung cấp Khoai MP3:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Những chủng loại chuyện cạnh bên ÐứcThầy

MP3:

Chuyện mặt Thầy 1

Chuyện mặt Thầy 2

Chuyện mặt Thầy 3

Chuyện bên Thầy 4

Chuyện bên Thầy 5

Chuyện mặt Thầy 6

Chuyện bên Thầy 7

Chuyện mặt Thầy 8

Chuyện mặt Thầy 9

Chuyện mặt Thầy 10

Kim Cổ Kỳ Quan

MP3 :(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

WMA:

kim cổ Kỳ quan lại 1a

cổ lai Kỳ quan lại 1b

Kim Cổ Kỳ quan liêu 2a

Kim Cổ Kỳ quan 2b

Kim Cổ Kỳ quan lại 3a

Kim Cổ Kỳ quan liêu 3b

Kim Cổ Kỳ quan 4a

Kim Cổ Kỳ quan liêu 4b

Kim Cổ Kỳ quan liêu 5a

Kim Cổ Kỳ quan 5b

Kim Cổ Kỳ quan tiền 6a

Kim Cổ Kỳ quan 6b

Kim Cổ Kỳ quan liêu 7a

Kim Cổ Kỳ Quan7b

Kim Cổ Kỳ quan liêu 8a

Kim Cổ Kỳ quan 8b

Kim Cổ Kỳ quan lại 9a

Kim Cổ Kỳ quan tiền 9b

Kim Cổ Kỳ quan 10a

Kim Cổ Kỳ quan 10b

Phật Giáo Hòa Hảo Qua Sự thừa nhận Ðịnh khách hàng Quan

Phật Giáo Hòa Hảo Qua Sự dấn Ðịnh rõ ràng 1

Phật Giáo Hòa Hảo Qua Sự dấn Ðịnh rõ ràng 2

Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ 1

Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ 2

Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ 3

Ba Điều bắt buộc Biết (01) (02)
Ba Gánh Ngọc Vàng (01) (02)
Bốn Điều cần biết Môn Lễ Bái (01) (02)
tình nhân Tát Huỳnh Phú Sổ (01) (02)
Coi tại Sao chúng ta Phải Tu Hành (01) (02)
Giống làm sao Xạ Trung (01) (02)
Khóa Học trước đó chưa từng Có (01) (02)
Lợi Ích 2 Thời Cúng (01) (02)
Lý Luân Hồi (01) (02)
Lý Vô Ngã (01) (02)
Nhân Quả (01) (02)
Những Ngày Đi Tây Phương (01) (02)
Tại Sao Ta phải Tu (01) (02)
Thật Đúng Phật Pháp Là Sao (01) (02)
Thuyết Trình học Phật Tu Nhân (01) (02)
Thuyết Trình Lợi Ích Lễ Bái (01) (02)
Tu Cầu (01) (02)
Phật Giáo Hoà Hảo Qua Sự nhận Xét khách hàng Quan (01) (02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Xe gtdd nghĩa la gì

  • Cấu trúc mệnh đề if

  • Trò chơi dân gian việt nam

  • x