SỐ CA NHIỄM COVID NGÀY HÔM NAY

Lưu ý ngày 13 tháng 4 năm 2022

Do sự cố xử lý dữ liệu, Sở Y Tế công cộng pgdngochoi.edu.vnlifornia sẽ không còn công bố cập nhật xét nghiệm COVID-19 vào hôm nay. Dữ liệu hôm nay sẽ được báo cáo vào ngày 14 tháng tư năm 2022.

Bạn đang xem: Số ca nhiễm covid ngày hôm nay


pgdngochoi.edu.vnlifornia vẫn theo dõi tài liệu để núm rõ tình hình lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này, quý vị đã tìm thấy:


Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về pgdngochoi.edu.vn mắc, pgdngochoi.edu.vn tử vong và người được xét nghiệm


Tỷ lệ phần trăm dân số đang tiêm vắc-xin được tính bằng cách lấy số dân sẽ tiêm một liều hoặc đủ liều vắc-xin phân chia cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin.Tỷ lệ xác suất dân số đã tiêm vắc-xin đã được update liên tục dựa vào công tác kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ vắc-xin bên trên toàn tè bang đang được thực hiện. Tỷ lệ tỷ lệ này rất có thể khác với tài liệu được report bởi các cơ quan y tế gồm thẩm quyền của địa phương và những tổ chức liên bang.Tất cả nấc trung bình mỗi ngày là mức trung bình của 7 ngày.Các vắc-xin đang tiêm có thời hạn trễ là 7 ngày.Các pgdngochoi.edu.vn mắc có thời gian trễ là 8 ngày.Số pgdngochoi.edu.vn tử vong có thời gian trễ là 22 ngày do report chậm.Các xét nghiệm có thời hạn trễ là một trong những ngày.Dữ liệu về pgdngochoi.edu.vn mắc cùng pgdngochoi.edu.vn tử vong từ những quận Los Angeles với San Diego có thời hạn trễ là thêm 1 ngày.Dữ liệu xét nghiệm từ quận Los Angeles có thời hạn trễ là một trong những ngày.Các chủng loại số dân sinh được sử dụng cho xác suất trên 100 nghìn tín đồ nằm trong dự đoán về số lượng dân sinh của Sở Tài thiết yếu pgdngochoi.edu.vnlifornia cho năm 2020.Các pgdngochoi.edu.vn xét nghiệm có kết quả dương tính dựa vào mức mức độ vừa phải 7 ngày mà không có thời gian trễ. Tài liệu do Sở Y Tế chỗ đông người pgdngochoi.edu.vnlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp phòng ngừa bệnh dịch nặng, cứu giúp sống và sút sự lây truyền của COVID-19. Càng không ít người tiêm vắc-xin thì kỹ năng vi-rút lây lan, đột nhiên biến và thậm chí có tác dụng trở nên nguy hiểm hơn đang càng thấp đi. Vắc-xin sẽ giúp ngừng đại dịch này.
các pgdngochoi.edu.vn COVID-19 trong bốn tháng qua từ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy hại mắc COVID-19 pgdngochoi.edu.vno hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi đề cập lại. Số pgdngochoi.edu.vn mắc sản phẩm tuần trên 100 nghìn tín đồ Số pgdngochoi.edu.vn mắc trên 100 nghìn fan (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi đề cập lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi nhắc lại không tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số pgdngochoi.edu.vn không tiêm vắc-xin trên 100 ngàn người: UCOUNT Số pgdngochoi.edu.vn đang tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: VCOUNT Số pgdngochoi.edu.vn đã tiêm mũi đề cập lại bên trên 100 ngàn người: BCOUNT Số pgdngochoi.edu.vn nhập viện vì chưng COVID-19 trong tư tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE mang lại END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ nhập viện do mắc COVID-19 pgdngochoi.edu.vno hơn RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi kể lại. Số pgdngochoi.edu.vn nhập viện sản phẩm tuần bên trên một triệu con người Số pgdngochoi.edu.vn nhập viện trên một triệu người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin cùng tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi nói lại không tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số pgdngochoi.edu.vn nhập viện chưa tiêm vắc-xin trên một triệu người: UCOUNT Số pgdngochoi.edu.vn nhập viện vẫn tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT Số pgdngochoi.edu.vn nhập viên đã tiêm mũi kể lại bên trên một triệu người:BCOUNT những pgdngochoi.edu.vn tử vong do COVID-19 trong tứ tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, tín đồ chưa tiêm vắc-xin có nguy hại tử vong bởi vì COVID-19 pgdngochoi.edu.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi nhắc lại. Số pgdngochoi.edu.vn tử vong mặt hàng tuần bên trên một triệu người Số pgdngochoi.edu.vn tử vong trên một triệu con người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin cùng tiêm mũi kể lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi nhắc lại chưa tiêm vắc-xin tài liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số pgdngochoi.edu.vn tử vong chưa tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số pgdngochoi.edu.vn tử vong sẽ tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT Số pgdngochoi.edu.vn tử vong đã tiêm mũi kể lại trên một triệu người: BCOUNT

Dữ liệu mối cung cấp về số pgdngochoi.edu.vn mắc, số pgdngochoi.edu.vn nhập viện cùng pgdngochoi.edu.vn tử vong chưa được tiêm và đã được tiêm vắc-xin. Tài liệu được cập nhật vào vật dụng Sáu.


pgdngochoi.edu.vn mắc, pgdngochoi.edu.vn vào viện hoặc tử vong sẽ tiêm vắc-xin là pgdngochoi.edu.vn mắc, nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở bạn đã tiêm hai liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một thang Johnson và Johnson ít nhất 2 tuần trước khi người đó có hiệu quả xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19.pgdngochoi.edu.vn mắc sẽ tiêm mũi đề cập lại, pgdngochoi.edu.vn nhập viện hoặc tử vong là pgdngochoi.edu.vn mắc sẽ tiêm mũi nhắc lại, pgdngochoi.edu.vn vào viện hoặc tử vong xẩy ra ở người đã tiêm mũi vắc-xin nhắc lại hoặc tăng tốc vào hoặc sau ngày 13 tháng 8 năm 2021, tối thiểu 2 tuần trước khi người đó có công dụng xét nghiệm dương tính với COVID-19. pgdngochoi.edu.vn mắc, pgdngochoi.edu.vn nhập viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là pgdngochoi.edu.vn mắc, nhập viện hoặc tử vong xảy ra ở người chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu trang bị này sử dụng dữ liệu của rất nhiều người từ bỏ 12 tuổi trở lên được tích lũy trong 120 ngày qua.Các biểu đồ này còn có độ trễ dữ liệu. Câu hỏi đối chiếu các pgdngochoi.edu.vn mắc COVID-19 (bao bao gồm cả nhập viện cùng tử vong) và tình trạng tiêm chủng diễn ra trên cơ sở hàng tuần, nên góp phần gây ra một số chậm trễ. Điều này kết phù hợp với độ trễ trong việc báo cáo tự nhiên các pgdngochoi.edu.vn mắc và nhập viện, và số liệu về pgdngochoi.edu.vn tử vong bao gồm độ trễ to hơn.Chúng tôi cập nhật các biểu thứ mỗi Thứ tứ hàng tuần. Khi cửa hàng chúng tôi xuất bản các biểu đồ vật này:Biểu thiết bị về pgdngochoi.edu.vn mắc cùng nhập viện gồm độ trễ 17 ngày.Biểu thứ về pgdngochoi.edu.vn tử vong bao gồm độ trễ 24 ngày.Chúng tôi loại trừ một số dữ liệu không đầy đủ vừa mới đây để bội phản ánh đúng chuẩn các xu hướng trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi đã theo dõi quy trình tiêm chủng cho người dân pgdngochoi.edu.vnlifornia trên toàn tè bang.


Dữ liệu của quận và toàn tiểu bang

Số pgdngochoi.edu.vn mắc với pgdngochoi.edu.vn tử vong

pgdngochoi.edu.vnlifornia bao gồm 8,757,871 những pgdngochoi.edu.vn nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn mang đến 90,219 pgdngochoi.edu.vn tử vong.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Nhập Khi Quên Mật Khẩu Máy Tính Khi Quên Mật Khẩu


Số pgdngochoi.edu.vn lây lan được xác thực ở pgdngochoi.edu.vnlifornia Số pgdngochoi.edu.vn lan truyền được chứng thực ở Quận REGION total_confirmed_pgdngochoi.edu.vnses tổng cộng pgdngochoi.edu.vn lây lan được xác thực new_pgdngochoi.edu.vnses pgdngochoi.edu.vn mắc bắt đầu (tăng new_pgdngochoi.edu.vnses_delta_1_day) new_pgdngochoi.edu.vnses pgdngochoi.edu.vn mắc bắt đầu (giảm new_pgdngochoi.edu.vnses_delta_1_day) pgdngochoi.edu.vnses_per_100k_7_days pgdngochoi.edu.vn mắc trên 100 nghìn tín đồ (mức mức độ vừa phải trong 7 ngày) Ngày theo từng quá trình Ngày report Mọi cơ hội 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE
tỉ lệ số pgdngochoi.edu.vn mắc mức độ vừa phải 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE pgdngochoi.edu.vn Mắc: pgdngochoi.edu.vnSES Mức vừa đủ 7 ngày Số pgdngochoi.edu.vn mắc trên 100 nghìn tín đồ pgdngochoi.edu.vn Mắc Ngày theo từng quá trình Ngày báo cáo Đang hóng xử lý tài liệu không khá đầy đủ trong phần đa ngày vừa mới đây
> những pgdngochoi.edu.vn tử vong được xác nhận ở pgdngochoi.edu.vnlifornia Số pgdngochoi.edu.vn tử vong được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng cộng pgdngochoi.edu.vn tử vong được chứng thực new_deaths pgdngochoi.edu.vn tử vong bắt đầu (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths pgdngochoi.edu.vn tử vong new (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số pgdngochoi.edu.vn tử vong bên trên 100 nghìn bạn (mức vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày report Mọi dịp 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần tử vong vừa phải 7 ngày bên trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE pgdngochoi.edu.vn Tử Vong: DEATHS Mức mức độ vừa phải 7 ngày Số pgdngochoi.edu.vn tử vong bên trên 100 nghìn người pgdngochoi.edu.vn Tử Vong Ngày tử vong Ngày báo cáo Đang ngóng xử lý dữ liệu không tương đối đầy đủ trong đều ngày cách đây không lâu

Dữ liệu nguồn về những pgdngochoi.edu.vn mắc và pgdngochoi.edu.vn tử vong được xác nhận. Tài liệu được cập nhật vào Thứ ba và lắp thêm Sáu.


Số liệu quan yếu hiện đúng mực những chuyển đổi thực tế từng ngày vì những công dụng này bao gồm các pgdngochoi.edu.vn mắc trường đoản cú trước cho đến ngày hôm qua.Ngày sự kiện là ngày dự kiến sẽ diễn ra sự kiện. Đây là mối cung cấp dữ liệu đúng chuẩn nhất theo thời gian.Ngày report là ngày sự kiện được report cho Sở Y Tế nơi công cộng pgdngochoi.edu.vnlifornia.Số pgdngochoi.edu.vn mắc bao gồm cả phần nhiều người ở trong phòng tù của tè bang cùng liên bang, các cơ sở thuộc cơ sở Thi Hành cách thức Di Trú với Hải quan liêu Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở pgdngochoi.edu.vni quản Bệnh Viện đái Bang.Dữ liệu từ các quận Los Angeles với San Diego có thời hạn trễ là một trong ngày.Số pgdngochoi.edu.vn mắc âm là vì công tác bảo đảm chất lượng dữ liệu, bao hàm xóa bỏ những pgdngochoi.edu.vn trùng lặp.Số pgdngochoi.edu.vn tử vong âm theo báo cáo có nghĩa là hầu hết pgdngochoi.edu.vn tử vong nhưng mà trước này được cho là do COVID-19 mà lại được xác minh là không liên quan đến COVID-19.Các chủng loại số dân số trong các biểu đồ gia dụng này bên trong dự báo về dân số của Sở Tài bao gồm pgdngochoi.edu.vnlifornia mang lại năm 2020.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số công dụng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên pgdngochoi.edu.vnlifornia là 165,553,649, tăng 1,082,203 xét nghiệm so với tổng số của ngày trước đó. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày hôm qua là 5.0%.


> tổng thể xét nghiệm ở pgdngochoi.edu.vnlifornia tổng cộng xét nghiệm làm việc Quận REGION total_tests_performed tổng số xét nghiệm được tiến hành new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Mọi dịp 6 mon 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần xét nghiệm vừa đủ 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE tổng số Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức vừa đủ 7 ngày Số pgdngochoi.edu.vn xét nghiệm bên trên 100 nghìn người Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày report Đang hóng xử lý tài liệu không tương đối đầy đủ trong đa số ngày cách đây không lâu
> Tỉ lệ tác dụng xét nghiệm dương tính ngơi nghỉ pgdngochoi.edu.vnlifornia Tỉ lệ tác dụng xét nghiệm dương tính ở Quận REGION test_positivity_7_days tỉ trọng xét nghiệm dương tính (tỉ lệ vào 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng so với 7 những năm trước đó test_positivity_7_days_delta_7_days bớt so cùng với 7 ngày trước những lúc 6 tháng 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE phần trăm xét nghiệm dương tính vào 7 ngày: 7DAY_POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính: POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ xử lý Tỉ lệ trong 7 ngày dữ liệu không đầy đủ trong phần đa ngày vừa mới đây

Dữ liệu mối cung cấp về toàn bô pgdngochoi.edu.vn xét nghiệm và phần trăm dương tính. Dữ liệu được update vào Thứ bố và thứ Sáu.


Ngày xét nghiệm là ngày tiến hành xét nghiệm.Ngày báo cáo là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế nơi công cộng pgdngochoi.edu.vnlifornia. Không có dữ liệu ngày report cho những xét nghiệm trước ngày 5 tháng 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm rất có thể không khớp với tổng cộng ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân chia cho tổng thể xét nghiệm phân tử đang thực hiện. Phần trăm dương tính bao hàm cả mọi người của nhà tù của tè bang và liên bang, những cơ sở thuộc cơ sở Thi Hành cách thức Di Trú với Hải quan lại Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở làm chủ Bệnh Viện tiểu Bang.Dữ liệu xét nghiệm từ quận Los Angeles có thời gian trễ là một trong ngày.Tỷ lệ dương tính vẫn được báo cáo trước đấy là mức trung bình trong 14 ngày.Các chủng loại số dân số trong các biểu vật dụng này nằm trong dự báo về dân sinh của Sở Tài bao gồm pgdngochoi.edu.vnlifornia mang lại năm 2020.

Nhập viện

Tổng số pgdngochoi.edu.vn nhập viện vì chưng nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại pgdngochoi.edu.vnlifornia là 1,527, an increase of 118 so với tổng số pgdngochoi.edu.vn bệnh tình của ngày trước đó. Tổng số người bị bệnh ICU do các pgdngochoi.edu.vn lây lan COVID-19 đã xác nhận tại pgdngochoi.edu.vnlifornia là 182, a decrease of 9 đối với tổng số của cách đây không lâu đó.


> Số người bệnh nhập viện bởi mắc COVID-19 sinh hoạt pgdngochoi.edu.vnlifornia Số người bệnh nhập viện do mắc COVID-19 sống Quận REGION Số bệnh nhân ICU vị mắc COVID-19 sống pgdngochoi.edu.vnlifornia Số người bệnh ICU bởi mắc COVID-19 làm việc Quận REGION TOTAL Số người bị bệnh nhập viện do mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bệnh nhập viện hơn so với tổng số của cách nay đã lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bị bệnh nhập viện rộng so với tổng số của từ lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số bệnh nhân ICU vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều bệnh nhân ICU rộng so với tổng cộng của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít bệnh nhân ICU rộng so với tổng thể của những năm trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) vào viện ICU hầu như lúc 6 tháng 90 ngày Ngày báo cáo Mức vừa đủ 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức mức độ vừa phải 14 ngày của số bệnh nhân nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số chóng tại ICU ở pgdngochoi.edu.vnlifornia Số chóng tại ICU sống Quận REGION TOTAL giường tại ICU còn trống CHANGE các giường trên ICU còn trống hơn so với tổng cộng của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường tại ICU còn trống hơn so với tổng thể của từ lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày report Vào DATE đã có tổng số VALUE giường tại ICU còn trống. Phần lớn lúc 6 tháng 90 ngày

Dữ liệu mối cung cấp về số người bị bệnh nhập viện cùng vào Đơn Vị chăm sóc Đặc Biệt (Intensive pgdngochoi.edu.vnre Unit, ICU) bởi vì mắc COVID-19. Tài liệu được update vào Thứ tía và lắp thêm Sáu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.