20 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh ôn thi THPT nước nhà giúp những em học viên lớp 12 tập luyện củng cố kiến thức và kỹ năng cho mình phần đông chuyên đề ngữ pháp trọng tâm, mặt khác giúp những em nhanh chóng nắm vững vàng được các cấu trúc ngữ pháp quan trọng.

Bạn đang xem: Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh theo chuyên đề

Tài liệu có 104 trang giới thiệu 20 siêng đề ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ôn thi thpt Quốc gia, cùng với đó là các lời khuyên răn về kim chỉ nan cách học Tiếng Anh, các tuyệt kỹ ôn tập tiếng Anh hiệu quả. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời độc giả cùng tìm hiểu thêm và mua tại đây.

Xem thêm: Cách Giảm Dung Lượng Video Không Cần Phần Mềm, Cách Nén Dung Lượng Video Không Cần Phần Mềm

20 chăm đề ngữ pháp tiếng Anh ôn thi trung học phổ thông Quốc gia

Chuyên đề 1. Các thì (tenses)

Chuyên đề 2. Sự hoà vừa lòng giữa công ty ngữ và đụng từ (subject – verb agreement)

Chuyên đề 3. Danh rượu cồn từ và đụng từ nguyên thể (gerund và infinitive)


Chuyên đề 4. Câu giả định (subjunctive)

Chuyên đề 5. Câu tiêu cực (passive voice)

Chuyên đề 6. Câu loại gián tiếp (reported speech)

Chuyên đề 7. Mệnh đề quan hệ (relative clauses)

Chuyên đề 8. Comparison

Chuyên đề 9. Liên trường đoản cú (conjunctions)

Chuyên đề 10. Mạo từ bỏ (articles)

Chuyên đề 11. Giới tự (prepositions)

Chuyên đề 12. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity)

Chuyên đề 13. Ngữ đụng từ: (prasal verbs)

Chuyên đề 14. Cấu tạo từ (word formation)

Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)

Chuyên đề 16. Sự phối kết hợp từ (collocations)

Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)

Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)

Chuyên đề 19. Khả năng đọc (reading skills)

Chuyên đề 20. Công dụng giao tiếp (communication skill)
Page 1


1. 
   
Khẳng định: S + Vs/es + O
Phủ định: S + DO/DOES + NOT + V +O
Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?
   TOBE
Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O
Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O
T   always, every, usually, often, generally, frequently.
 
Thì hiện tại đơn miêu tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
Vì dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
Thì bây giờ đơn biểu đạt 1 thói quen, một hành vi xảy ra thường xuyên ở hiện nay tại.
Vì dụ: Mary often goes to lớn school by bicycle.
I get up early every morning.
  ta thêm "es" sau các động tự tận thuộc là: O, S, X, CH, SH.
Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con fan
Vì dụ: He plays badminton very well
Thí lúc này đơn còn biểu đạt một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu, quánh biệt
dùng với các động từ bỏ di chuyển.
2. - PRESENT CONTINUOUS
 
Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O
Phủ định: S + BE + NOT + V_ing + O
Nghi vấn: BE + S + V_ing + O
   Now, right now, at present, at the moment

Thì bây giờ tiếp miêu tả một hành vi đang diễn ra và kẫo dài dài một thời hạn ở hiện tại.
Ex: The children are playing football now.
Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi tái diễn dùng cùng với phó trường đoản cú ALWAYS:
Ex: He is always borrowing our books & then he doesn't remember -
Thì này còn được sử dụng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở sau này gần)
Ex: He is coming tomrow
  Không sử dụng thí này với các động từ chỉ dìm thức chi giác như: to be, see, hear, understand,
know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,..........
Ex: I am tired now.
She wants to lớn go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?
3.  - PRESENT PERFECT
Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O
Phủ định: S + have/ has + NOT + Past participle + O
Nghi vấn: have/ has + S + Past participle + O
Từ nhấn biết: already, not... Yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...


Page 2

Thì hiện tại hoàn thành biểu đạt hành hễ đã xảy ra hoặc chưa lúc nào xảy ra sống 1 thời hạn
không xác định trong vượt khứ.
Thì hiện tại hoàn thành cũng biểu đạt sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong vượt khứ.
Thì hiện nay tại chấm dứt cũng được sử dụng với since và for.
Since +  gian   (1995, I was young, this morning etc.) Khi tín đồ nói cần sử dụng since, fan
nghe phải tình thời hạn là bao lâu.
For +   gian (từ ban đầu tới bây giờ) Khi người nói sử dụng for, người nói đề nghị tình thời gian
là bao lâu.
4. - PRESENT PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O
Phủ định: S + Hasn't/ Haven't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been + V-ing + O?
T   all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently,
lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

Thí hiện tại dứt tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành vi đã xẩy ra trong vượt khứ
và thường xuyên tới lúc này (có thể cho tới tương lai)
.
5. - SIMPLE PAST
   
Khẳng định: S + V_ed + O
Phủ định: S + DID+ NOT + V + O
Nghi vấn: DID + S+ V+ O ?
 TOBE
Khẳng định: S + WAS/WERE + O
Phủ định: S+ WAS/ WERE + NOT + O
Nghi vấn: WAS/WERE + S+ O ?
   yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Thí thừa khứ đơn biểu đạt hành đụng đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời hạn xác định.
  +    
When + thí thừa khứ đối chọi (simple past)
When + hành động đầu tiên
6. - PAST CONTINUOUS
Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
Phủ định: S + wasn't/weren't + V-ing + O
Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O?
   While, at that very moment, at 10:00 last night, và this morning (afternoon).

Dùng để mô tả hành rượu cồn đã xảy ra cùng lúc. Tuy vậy hành động trước tiên đã xẩy ra sớm hơn cùng đã
đang tiếp tục xảy ra thí hành động thứ nhì xảy ra.
  + WERE/WAS +    - ING
While +      (past progressive)
7. - PAST PERFECT
Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O
Phủ định: S + hadn't + Past Participle + O
Nghi vấn: Had + S + Past Participle + O?
   after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for....

Thí vượt khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xẩy ra và xong trong quá khứ trước 1 hành động
khác cũng xẩy ra và xong trong quá khứ.


Page 3
8. - PAST PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + had + been + V_ing + O
Phủ định: S + hadn't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O?
 n  until then, by the time, prior to that time, before, after.

Thí thừa khứ xong tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành vi đã đang xẩy ra trong
quá khứ và xong xuôi trước 1 hành vi khác xẩy ra và cũng xong trong thừa khứ
9. - SIMPLE FUTURE
Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O
Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O?

Khi đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to.
Khi chỉ ý định trước, cần sử dụng be going lớn không được sử dụng will.
  + AM (IS/ARE) GOING khổng lồ +      simple form)
Khi diễn đạt sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to.
  + WILL +      simple form)
10. - FUTURE CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O
   in the future, next year, next week, next time, and soon.

Thí sau này tiếp diễn diễn đạt hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.
  + WILL + BE +    -ING 
  + BE GOING lớn + BE +  T  ING
11. - FUTURE PERFECT
Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?
   by the time và prior to lớn the time (có tức thị before)

Thí tương lai trả thành mô tả 1 hành động trong tương lai sẽ chấm dứt trước 1 hành vi khác trong
tương lai.
  + WILL + HAVE +     (PAST PARTICIPLE)
12. - FUTURE PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O
Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?

Thì tương lai dứt tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành vi sẽ vẫn xảy
ra về sau và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.
Khi chỉ dự định trước, dùng be going lớn không được dùng will.
  + AM (IS/ARE) GOING khổng lồ +    h  simple form)
Khi diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, sử dụng will không được dùng be going to.
  + WILL +      simple form)
Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 4.722 Lượt xem: 18.264 Dung lượng: 2,1 MB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

đôi mươi chuyên đề ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ôn thi THPT tổ quốc pgdngochoi.edu.vn Xem
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Mới nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA