Thì thừa khứ xong xuôi (Past Perfect) – bí quyết dùng, phương pháp và bài tập

*

Thì thừa khứ kết thúc là giữa những thì đặc biệt quan trọng trong kết cấu ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng không hề ít trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ.

Định nghĩa thì quá khứ trả thành

*

Thì vượt khứ trả thànhdùng để miêu tả một hành vi xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này các đã xảy ra trong thừa khứ. Hành động nào xẩy ra trước thì sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì cần sử dụng thì quá khứ đơn.

Bạn đang xem: Thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Cách cần sử dụng thì vượt khứ trả thành

*
Cách dùngVí dụ
Khi hai hành vi cùng xẩy ra trong quá khứ, ta cần sử dụng thì vượt khứ ngừng cho hành vi xảy ra trước cùng quá khứ đối kháng cho hành vi xảy ra sau.I met them after they had divorced.(Tôi gặp họ sau khi họ ly dị.)Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before.(Lan bảo rằng trước kia hai năm, cô ta từng được chọn làm hoa hậu.)An idea occurred lớn him that she herself had helped him very much in the everyday life.(Hắn bỗng nghĩ ra rằng bao gồm cô ta đã hỗ trợ hắn tương đối nhiều trong cuộc sống thường ngày hằng ngày.)
Thì vượt khứ trả thành diễn tả hành rượu cồn đã xẩy ra và đang hoàn tất trước một thời điểm trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đã dứt trong vượt khứ.We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến shop chúng tôi đã ăn trưa xong.)
Khithì thừa khứ hoàn thànhthường được sử dụng kết hợp với thì vượt khứ đơn, ta hay được dùng kèm với những giới từ và liên từ bỏ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, until, as soon as, no sooner…thanNo sooner had he returned from a long journey than he was ordered lớn pack his bags.(Anh ta mới ra đi về thì lại được lệnh cuốn gói ra đi.)When I arrived John had gone away.(Khi tôi đến thì John đã từng đi rồi.)Yesterday, I went out after I had finished my homework.(Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đã làm chấm dứt bài tập.)
Hành động xẩy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành vi khácI had prepared for the exams and was ready to bởi well.Tom had lost twenty pounds và could begin anew.
Trong câu đk loại 3 để diễn đạt điều kiện không có thựcIf I had known that, I would have acted differently.She would have come to the tiệc ngọt if she had been invited.
Hành động xảy ra trong một khoảng thời hạn trong thừa khứ, trước 1 mốc thời hạn khácI had lived abroad for twenty years when I received the transfer.Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.

Công thức thì vượt khứ trả thành

*
Câu khẳng địnhCâu lấp địnhCâu nghi vấn
S + had + VpIIVí dụ:– Hehad goneout when I came into the house. (Anh ấy sẽ đi ra phía bên ngoài khi tôi vào nhà.)– Theyhad finishedtheir work right before the deadline last week .(Họ đang hoàn thành quá trình của họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.)S + hadn’t + VpIICHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– Shehadn’t comehome when I got there. (Cô ấy vẫn chưa về nhà khi tôi về.)– Theyhadn’t finishedtheir lunch when I saw them. (Họ vẫn chưa ăn kết thúc bữa trưa lúc trông thấy họ).Had + S + VpII ?Trả lời: Yes, S + had.No, S + hadn’t.Ví dụ:–Hadthe filmendedwhen you arrived at the cinema? (Bộ phim đã kết thúc khi các bạn tới địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim nên không?)Yes, it had./ No, it hadn’t

Dấu hiệu nhận biết thì thừa khứ hoàn thành

*

Trong câu có các từ:

– when: Khi

Ví dụ:Whenthey arrived at the airport, her flighthad takenoff. (Khi họ tới sảnh bay, chuyến bay của cô ấy đã đựng cánh.)

– before: trước khi (Trước “before” thực hiện thì quá khứ ngừng và sau “before” thực hiện thì quá khứ đơn.)

Ví dụ: Shehad doneher homeworkbeforeher motheraskedher to vì so. (Cô ấy sẽ làm bài tập về nhà trước lúc mẹ cô ấy yêu cầu cô ấy làm cho như vậy.)

– After: sau thời điểm (Trước “after” áp dụng thì thừa khứ đối chọi và sau “after” áp dụng thì thừa khứ hoàn thành.)

Ví dụ: Theywenthome after theyhad eatena big roasted chicken. (Họ về nhà sau thời điểm đã ăn uống một con gà tảo lớn.)

– by the time (vào thời điểm)

Ví dụ: Hehad cleanedthe house by the time her mother came back. (Cậu ấy sẽ lau xong xuôi nhà vào thời gian mẹ cậu ấy trở về.)

Bài tập

*

Bài 1: cho dạng đúng của cồn từ vào ngoặc.

1. They (come) …………….. Back trang chủ after they (finish) ………………… their work.

2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.

3. Before he (go) ………………………….. Khổng lồ bed, he (read) ………………………… a novel.

4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

5. When I came lớn the stadium, the match (start) ………………………………….

6. Before she (listen) ………………….. Khổng lồ music, she (do)……………………. Homework.

7. Last night, Peter (go) ………………….. Lớn the supermarket before he (go) ………………… home.

Bài 2: Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi áp dụng từ gợi ý cho sẵn.

1. David had gone trang chủ before we arrived. – After …………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops. – Before ……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office. – When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before ………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.came – had finished

2. Had met

3. Went – had read

4.hadn’t worn

5.had started

6.listened – had done

7.had gone – went

Bài 2:

1.After David had gone home, we arrived. (Sau khi David về nhà, chúng tôi tới.)

2.Before we took a look around the shops, we had had lunch. (Trước khi chúng tôi đi coi xung quanh những cửa hàng, shop chúng tôi đã ăn uống trưa rồi.)

3.When we got out of the office, the light had gone out.(Lúc cửa hàng chúng tôi rời khỏi văn phòng thì đèn đã bị tắt trước kia rồi.)

4.By the time we started our work, she had explained everything clearly. (Vào thời điểm chúng tôi bước đầu công việc, cô ấy đã lý giải mọi thứ rõ ràng rồi.)

5.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. (Trước khi bà bầu tôi về nhà, ba tôi vẫn tưới tất cả các cây trong sân vườn rồi.)

Lưu ý

Các đụng từtrong thì thừa khứhoàn thành cần được chia về thì vượt khứ hoặc theobảng hễ từ bất quy tắc

Động từ theo phép tắc ta thêm “ed” vào sau đụng từ.

Ví dụ: wach – watched stop – stopped* Những chăm chú khi thêm “ed” vào sau hễ từ:– thường thì ta thêm “ed” vào sau hễ từ.– Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted* chăm chú khi thêm đuôi “-ed” vào sau hễ từ.+ Động tự tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed+ Động từ gồm MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân song phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.Ví dụ: stop – stopped cửa hàng – shopped tap – tappedNGOẠI LỆ: commit – committed travel – travelled prefer – preferred+ Động trường đoản cú tận cùng là “y”:– nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta thêm vào đó “ed”.Ví dụ: play – played stay – stayed– giả dụ trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta thay đổi “y” thành “i + ed”.Ví dụ: study – studied cry – cried

Động tự bất quy tắc

Một số rượu cồn từ bất quy tắc ta ko thêm đuôi “ed” vào sau đụng từ (ta hoàn toàn có thể học trực thuộc trong bảng cồn từ bất quy tắc cột 3.Ví dụ: go – gone see – seen buy – bought.

Các hễ từ bất nguyên tắc thông dụng
Dạng nguyên mẫuDạng thừa khứDạng thừa khứ trả thành
awake = tấn công thứcawokeawoken
be (xem bài bác độngừ to lớn BE)was, werebeen
beat =đánh, thắngbeatbeaten
become = trở thànhbecamebecome
begin = bắt đầubeganbegun
bend = bẻ congbentbent
bet = cá, đánh cuộcbetbet
bid =đấu giábidbid
bite = cắnbitbitten
blow = thổiblewblown
break = làm vỡbrokebroken
bring =đem lạibroughtbrought
broadcast = truyền hình, truyền thanhbroadcastbroadcast
build = xây dựngbuiltbuilt
burn = có tác dụng bỏng, đốt cháyburned/burntburned/burnt
buy = muaboughtbought
catch = bắt lấycaughtcaught
choose = chọnchosechosen
come =đếncamecome
cost = tốncostcost
cut = cắtcutcut
dig =đào (đào lổ)dugdug
do = làmdiddone
draw = rút radrewdrawn
dream = mơ, mơ ướcdreamed/dreamtdreamed/dreamt
drive = lái xe 4 bánh trở lêndrovedriven
drink = uốngdrankdrunk
eat = ănateeaten
fall = rơifellfallen
feel = cảm thấyfeltfelt
fight = chiến đấufoughtfought
find = tìm thấy, thấy cái gì đó như thế nàofoundfound
fly = bayflewflown
forget = quênforgotforgotten
forgive = tha thứforgaveforgiven
freeze =đông lạnh, đông thành đáfrozefrozen
get = đem (tra tự điển thêm)gotgotten
give = chogavegiven
go =điwentgone
grow = trưởng thành, trồnggrewgrown
hang = treohunghung
have = cóhadhad
hear = ngheheardheard
hide = giấu, trốnhidhidden
hit =đánhhithit
hold = nắm, cầm, giữheldheld
hurt = làm tổn thươnghurthurt
keep = giữkeptkept
know = biếtknewknown
lay =đặt, để, sắp xếp (tra trường đoản cú điển thêm)laidlaid
lead = dẫn đầu, lãnh đạoledled
learn = học, học đượclearned/learntlearned/learnt
leave = rời khỏileftleft
lend = mang đến mượnlentlent
let =để (để mang lại ai làm gì đó)letlet
lie = nói dốilaylain
lose = mất, tấn công mất, thua cuộclostlost
make = làm cho ramademade
mean = hy vọng nói, tất cả nghĩa làmeantmeant
meet = chạm mặt mặtmetmet
pay = trả giá, trả tiềnpaidpaid
put = đặt,để (tra tự điển thêm)putput
read =đọcreadread
ride = cưỡi, chạy xe cộ 2 bánhroderidden
ring = reo, gọi điện thoạirangrung
rise = mọc, lên caoroserisen
run = chạyranrun
say = nóisaidsaid
see = thấysawseen
sell = bánsoldsold
send = gửisentsent
show = mang đến xemshowedshowed/shown
shut =đóngshutshut
sing = hátsangsung
sit = ngồisatsat
sleep = ngủsleptslept
speak = nóispokespoken
spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng thời gian)spentspent
stand =đứngstoodstood
swim = bơi, lộiswamswum
take = lấy, thừa nhận (tra trường đoản cú điển thêm)tooktaken
teach= dạytaughttaught
tear = xétoretorn
tell = mang đến ai biếttoldtold
think = nghĩ, suy nghĩthoughtthought
throw = quăng, vứtthrewthrown
understand = hiểuunderstoodunderstood
wake = thức dậywokewoken
wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức (nước hoa)woreworn
win = chiến thắngwonwon
write = viếtwrotewritten

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Quá khứ kết thúc tiếp diễn (Past perfect continuous) là một trong trong 12 thì cơ bạn dạng dùng để nói về 1 hành động xảy ra và bắt đầu trước 1 hành vi khác trong vượt khứ. Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa học tập về thì này nhé.

*

Định nghĩa

Thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn(Past perfect continuous)được dùng để miêu tả quá trình xẩy ra 1 hành động ban đầu trước một hành động khác trong vượt khứ.

Cấu trúc thì thừa khứ ngừng tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu đậy địnhCâu nghi vấn
S + had + been + V-ingVí dụ:– Ithad been rainingvery hard for two hours before it stopped.– Theyhad been workingvery hard before we came.S + hadn’t + been + V-ingCHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– My fatherhadn’t been doinganything when my mother came home.– Theyhadn’t been talkingto each other when we saw them.Had + S + been + V-ing ?Trả lời:Yes, S + had./ No, S + hadn’t.No, S + hadn’t.Ví dụ:–Hadtheybeen waitingfor me when you met them?Yes, they had./ No, they hadn’t.–Hadshebeen watchingTV for 4 hours before she went khổng lồ eat dinner?Yes, she had./ No, she hadn’t.

Sử dụng thì này như vậy nào?

➣Diễn đạt một hành vi đang xẩy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ:

– Ihad been thinkingabout that before you mentioned it.

Tôi vẫn sẽ nghĩ về điều ấy trước khi bạnđề cập tới.

*

Diễn đạt hành động là lý do của một điều gì đó trong thừa khứ.

Ví dụ:

– Sam gained weight because shehad been overeating.

Sam tăng cân bởi côấy đã nạp năng lượng quá nhiều.

– Betty fail the final chạy thử because shehadn’t been attendingclass.

Betty đang trượt bài xích kiểm tra cuối kì bởi cô ấy không thâm nhập lớp học.

*
Sam gained weight because she had been overeating

Diễn tả một hành vi xảy ra kéo dãn dài liên tục trước một hành vi khác trong vượt khứ.

Xem thêm: Cập Nhật Số Điện Thoại Của Xe Phương Trang Là Số Bao Nhiêu? Số Điện Thoại Xe Phương Trang Là Số Bao Nhiêu

Ví dụ:

– The couplehad been quarrelingfor 1 hour before their daughter came back home.Đôi vợ ông xã đã ôm đồm nhau suốt một giờ trước lúc đứa đàn bà về nhà.

– The studenthad been waitingin the meetingroom for almost an hour beforehe was punished.Cậu học viên đã hóng gần một giờ đồng hồ trong chống họp trước lúc chịu phạt.

*
The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home

Diễn tả hành vi xảy ra để sẵn sàng cho một hành vi khác.

Ví dụ:

– Ihad been practicingfor five months and was ready for the championship.Tôi đã rèn luyện suốt 5 mon và sẵn sàng chuẩn bị cho giải vô địch.

– Willishad been studyinghard & felt good about the Spanishtest he was about lớn take.Willisđã học hành rất cần mẫn và cảm giác rấttốt về bài xích thi tiếng Tây Ban Nha nhưng anh ấy sẽ làm.

– Anna và Markhad been fallingin lovefor 5years và prepared for a wedding.Anna cùng Markđã yêu nhau được 5năm với đã chuẩn bị cho một đám cưới.

*
I had been practicing for five months và was ready for the championship

Diễn tả một hành vi xảy ra kéo dãn liên tục trước một thời điểm xác minh trong quá khứ.

Ví dụ:

– Shehad been walkingfor 2 hours before 11 p.m. Last night.Cô ấy đã quốc bộ 2 tiếng đồng hồ tính đến 9h tối qua.

– My younger brotherhad been cryingfor almost 1 hour before lunchtime.Em trai tôi đã khóc suốt một giờ đồng hồ trước bữa trưa.

*
My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime

Nhấn mạnh hành động để lại kết quả trong thừa khứ.

Ví dụ:

– Yesterday morning,he was exhausted because hehad been workingon his report all night.Sánghôm qua, anh ấy sẽ kiệt sức vì chưng trước đó đã làm report cả đêm.

=> vấn đề “kiệt sức” đã xảy ra trong vượt khứ với là hiệu quả của bài toán “làm báo cáocả đêm” đang được ra mắt trước đó nên tại chỗ này ta thực hiện thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn nhằm diễn đạt.

*
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

LƯU Ý:Thì thừa khứ dứt tiếp diễn rất có thể được sử dụng trong câu đk loại 3nhằmdiễn tả điều kiện không tồn tại thực trong thừa khứ.

Ví dụ:

– If wehad been workingeffectively together, we would have been successful.(Nếu công ty chúng tôi còn làmviệc cùng nhau một giải pháp hiệu quả,chúng tôi đã thành công xuất sắc rồi.)

– She would have beenmore confidentif shehad been preparingbetter.(Cô ấy đã có thể sẽtự tin hơnnếucô ấy sẵn sàng tốt hơn.)

Dấu hiệu thừa nhận biết

Các câu ở trong thì thừa khứ dứt tiếp diễn thường xuyên chứa những từ nhận thấy như:

Until thenBy the timePrior to that timeBefore, after.

Bài tập thực hành

Bài 1. Phân tách động từ vào khu vực trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day)I’d been working hardall day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to lớn cancel my holiday. (I/look/forward to lớn it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened và didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: xong câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. Wehad been playingfor half an hour when it started khổng lồ rain.

2. I had arranged to lớn meet Tom in a restaurant. I arrived & waited for him. After đôi mươi minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. For 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went khổng lồ a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. When …..

Bài 3: chia động từ và xong câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.

2 John và I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5When I arrived, everybody was sitting round the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his tương tác lens.

7When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward khổng lồ it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for trăng tròn minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a car suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. Was walking

3. Had been running

4. Were eating

5. Had been eating

6. Was looking

7. Was waiting … had been waiting

Thì vượt khứ đơn

Khẳng định:S + V2/ed + O

Phủ định:S + didn’t + V-inf + O

Nghi vấn:Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– diễn tả một hành động xảy ra trên thời điểm xác minh trong vượt khứ, cùng đã xong xuôi điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô ấy đã xuất sắc nghiệp vào năm ngoái)

– miêu tả một hành động diễn ra lặp đi lặp lại hoặc xảy ra liên tiếp trong vượt khứ và hiện thời không xẩy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used to lớn go fishing with my father. (Khi còn nhỏ, tôi thường đi câu với bố)

– sử dụng kết phù hợp với thì vượt khứ tiếp diễn khi diễn đạt một hành vi chen ngang vào một hành động khác đang xảy ra trong quá khứ.

Ex: When my mother went to lớn the super market, my father was reading newspaper. (Khi mẹ tôi đi khôn cùng thị, thân phụ tôi thì phát âm báo)

–Phó từ dấn dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời gian… (nói tầm thường là thời gian trong quá khứ).

–Khi nói về cái gì đấy đang đang được sáng tạo trong quá khứ, ta dùng thì thừa khứ đơn.

Ex:It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes tò mò ra Mexica vào khoảng thời gian 1519.)

Vậy, điểm không giống nhau cơ phiên bản giữa nhị thì này là thì quá khứ đơn mô tả một hành động đã hoàn thành trong quá khứ, còn hiện tại hoàn thành mô tả một hành động xảy ra tại 1 thời điểm không khẳng định trong vượt khứ, kéo dãn tới hiện tại (và có công dụng đi đến tương lai).