Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài bác 12 (có đáp án): phong trào dân tộc dân công ty ở nước ta từ năm 1919 mang đến năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: "Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga vẫn thấm sâu rộng vào giai cấp công nhân và bước đầu biến thành hành động của kẻ thống trị công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 12

A. Bãi thực của thợ máy xưởng đóng tàu ba Son cảng sài thành (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ luận bàn cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Giờ đồng hồ bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc nhờ cất hộ yêu sách đến họp báo hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác hồ ra đi tìm kiếm đường cứu vớt nước vào ngày tháng năm nào? tại đâu? Đầu tiên chưng đến nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, tại sài Gòn, trước tiên Bác đến nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. vị sao Nguyễn Ái Quốc vứt phiếu ưng ý Quốc tế đồ vật ba?

A. Thế giới thứ cha bênh vực quyền lợi cho những nước ở trong địa.

B. Quốc tế thứ tía giúp quần chúng ta chống chọi chống thực dân Pháp.

C. Nước ngoài thứ ba đi ra đường lối cho phương pháp mạng Việt Nam.

D. Thế giới thứ tía chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện khắc ghi Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con phố cứu nước đúng chuẩn cho biện pháp mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc thâm nhập sáng lập Đảng cùng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc hiểu sơ bàn thảo cương của Lê – nin về vụ việc dân tộc với thuộc địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc ra đời tổ chức Hội nước ta cách mạng giới trẻ (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để nghiên cứu, học tập chù nghĩa Mác - Lê-nin và cách mạng tháng Mười Nga, từ thời điểm năm 1920 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu sinh sống nước như thế nào ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. Trung Quốc.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước công ty nghĩa tư bản và công ty nghĩa đế quốc, quyền hạn của chúng ta là thống nhất, chúng ta hãy nhớ lời kêu gọi của các Mác: "Vô sản tất cả các nước hòa hợp lại." Hãy cho biết đoạn văn trên là của ai, viết trong thành quả nào?

A. Của Lê nin, vào sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc cùng thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng ghen trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc vào Tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa.

D. Lời trích trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của bí quyết mạng bốn sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc tránh Pari đến Liên Xô vào thời gian nào?

A. Tháng 6-1924.B. Tháng 6 -1922

C. Tháng 12-1923.D. Mon 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 -1924 gắn thêm với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Liên Xô, chính là :

A. Fan dự Đại hội dân cày Quốc tế.

B. Fan dự Đại hội lần thiết bị V của thế giới Cộng sản.

C. Tín đồ dự Đại hội quốc tế phụ nữ.

D. Tín đồ dự Đại hội lần đồ vật VII của thế giới Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Đặc điểm của thừa trình hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1919 đến năm 1925 là gì?

A. Thừa trình sẵn sàng về tứ tưởng thiết yếu trị và tổ chức cho sự thanh lập Đảng cộng sản việt nam (3 - 2 - 1930).

B quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Quy trình thành lập ba tổ chức triển khai Cộng sản sinh hoạt Việt Nam.

D. Quá trình chuẩn bị thực hiện công ty trương "vô sản hoá" để truyền cại trị nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 1920 mang đến 1925, Nguyễn Ái Quốc vận động chủ yếu hèn ở những nước:

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

D. Câu A cùng câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong trong thời gian 1919 - 1925 có sự kiện lịch sử dân tộc nào vượt trội gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm về Cách mạng tháng Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc mang lại với công ty nghĩa Mác - Lênin tra cứu ra con phố cứu nước đúng đắn.

C. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc thành lập và hoạt động Hội hòa hợp thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự khiếu nại nào dưới đây gắn tức tốc với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc sinh sống Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?

A. Tham dự Đại hội lần vật dụng V của quốc tế Cộng sản.

B. Ra đời Hội nước ta cách mạng thanh niên.

C. Thành lập Hội cấu kết thuộc địa.

D. Viết "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao trước tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ chủ nghĩa yêu thương nước mang lại chủ nghĩa Mác - Lênin, search ra tuyến phố cứu nước đúng đắn.

B. Thành lập Hội vn cách mạng thanh niên.

C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.

D. Khởi thảo cương cứng lĩnh bao gồm trị thứ nhất của Đảng cùng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm kiếm chân lý cứu giúp nước của Nguyễn Ái Quốc không giống với con đường cứu nước của lớp bạn đi trước là:

A. Đi sang châu mỹ tìm con đường cứu nước.

B. Đi sang châu mỹ tìm mặt đường cứu nước.

C. Đi sang châu Phi tìm con đường cứu nước.

D. Đi lịch sự phương Đông tìm đường cứu nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự kiện ghi lại bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Ảnh tận hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tứ tưởng cứu vãn nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cương của Lê nin về vụ việc dân tộc với thuộc địa (7-1920).

D. Quăng quật phiếu đồng tình việc gia nhập thế giới Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự khiếu nại 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc quăng quật phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế Cộng sản với tham gia tạo nên Đảng cùng sản Pháp, đã lưu lại Người đi từ công ty nghĩa yêu thương nước sang chủ nghĩa cùng sản. Là một trong người cộng sản trước tiên của Việt Nam. )


Câu 116. Vạch trần chủ yếu sách bọn áp bóc lột man rợ của chủ nghĩa đế quốc nói thông thường và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội dung của tờ báo làm sao của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống công nhân

B. Nhân đạo

C. Người cùng khổ

D. Tập san Thư tín thế giới

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ sau đây trong phòng thơ Chế Lan Viên tương xứng với sự khiếu nại nào trong cuộc đời hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc trước tiên là phút chưng Hồ cười"?

A. Trong khi sáng lập ra Hội đoàn kết thuộc địa ngơi nghỉ Pa ri.

B. Khi gọi luận cưng cửng của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

C. Khi viết bài và quản lý nhiệm tờ báo "Người thuộc khổ".

D. Lúc dự Đại hội thế giới Cộng sản lần sản phẩm V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập trường , quan tiền điểm của chính bản thân mình về vị trí kế hoạch của biện pháp mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa trào lưu công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước nằm trong địa, về vai trò, sức mạnh to phệ của dân cày ở những nước trực thuộc địa trong :

A. Đại hội Đảng làng hội Pháp họp ngơi nghỉ Tua (12-1920)

B. Hội nghị nước ngoài nông dân (6-1923)

C. Đại hội nước ngoài cộng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội việt nam cách mạng bạn trẻ (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là nhà nhiệm kiêm chủ cây viết báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Người cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 120. thời gian tháng 6 – 1923 thêm với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc làm việc Liên Xô, đó là sự việc kiện nào?

A. Người tham dự lễ hội nghị quốc tế nông dân.

B. Fan dự Đại hội lần lắp thêm V thế giới Cộng sản.

C. Người dự Đại hội nước ngoài phụ nữ.

D. Tín đồ dự Đại hội VII quốc tế Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong vượt trình hoạt động để sẵn sàng cho việc thành lập Đảng cùng sản Việt Nam, vận động nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại quảng châu (Trung Quốc)?

A. Tham dự các buổi lễ hội nghị quốc tế nông dân.

B. Dự Đại hội nước ngoài Cộng sản.

C. Ra báo "Thanh niên".

D. Xuất bạn dạng tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là:

A. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Thanh niên".

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. thời gian ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho những tờ báo:

A. Đời sống công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tạp chí "Thư tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tập san "Thư tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện gì nối sát với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp quý phái Liên Xô dự hội nghị thế giới nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về quảng châu - Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất phiên bản tác phẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. phần nhiều sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Thành công "Đường Kách mệnh" với "Bản án chế độ thực dân Pháp" được gửi vào Việt Nam.

Xem thêm: Top Các Shop Đồng Hồ Thủ Dầu Một Bình Dương, Địa Chỉ Shop Đồng Hồ Bình Dương

B. Báo "Người cùng khổ", báo "Thanh niên" được phổ biến ở Việt Nam.

C. Chủ trương "Vô sản hoá" của Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

D. Cả ba vụ việc trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những chuyển động nào của Hội nước ta Cách mạng bạn trẻ gắn bó quan trọng với sứ mệnh của Nguyễn Ái Quốc:

A. Mở lớp tập huấn bao gồm trị đào tạo và huấn luyện cán bộ tại quảng châu - Trung Quốc, ra báo "Thanh niên".

B. Kín chuyển những tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Công ty trương trào lưu "Vô sản hoá".

D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sản xuất sợi nam giới Định, nhà máy diêm cùng cưa Bến Thủy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của những buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc trong số những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc đón nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin.

B. Chuẩn bị về bao gồm trị, bốn tưởng và tổ chức triển khai cho sự thành lập và hoạt động của bao gồm đảng vô sản làm việc Việt Nam.

C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân vào cuộc chống chọi giải phóng dân tộc.

D. Giải pháp mạng việt nam trở thành một thành phần của cách mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội nước ta cách mạng thanh niên được ra đời vào thời gian nào? Ở dâu?

A. Tháng 5 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

B. Mon 6 - 1925 ở hương Cảng (Trung Quốc).

C. Tháng 7 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

D. Mon 6 - 1925 ở quảng châu (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. cơ quan ngôn luận của Hội nước ta Cách mạng giới trẻ là:

A. Báo Thanh niên.

B. Thắng lợi "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án chính sách thực dân Pháp".

D. Báo "Người cùng khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba tư tưởng sau đây được trình diễn trong thành phầm nào của Nguyễn Ải Quốc?

- biện pháp mạng là việc nghiệp của quần chúng.

- cách mạng cần do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh đạo.

- phương pháp mạng vn phải đính thêm bó và đoàn kết với biện pháp mạng núm giới.

A. Tập san Thư tín Quốc tế.

B. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc thực thụ trở thành đồng chí cộng sản.

B. Bạn dạng yêu sách của quần chúng An Nam ko được hội nghị Vecxai chấp nhận.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bạn dạng Sơ bàn thảo cương của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa nghỉ ngơi Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm nào sau đây thể hiện việt nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận được thức đúng yêu mong khách quan liêu của lịch sử dân tộc dân tộc?

A. Công ty trương thực hiện cách mạng bằng bạo lực.

B. Phát triển cơ sở đảng ở một trong những địa phương Bắc Kì.

C. Đề cao binh lính người việt trong quân đội Pháp.

D. Nhất quyết phát rượu cồn cuộc khởi nghĩa lặng Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự khác biệt cơ bản giữa Hội vn Cách mạng giới trẻ và việt nam Quốc dân đảng là ở

A. Nhân tố tham gia.

B. Bề ngoài đấu tranh.

C. Khuynh hướng cách mạng.

D. địa phận hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. lý do chính dẫn đến thua kém của cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái (2.1930) là do

A. Bị động, chưa xuất hiện sự chuẩn bị chu đáo.

B. Pháp tiến hành khủng bố, bọn áp dã man.

C. Không có mục tiêu rõ ràng.

D. Lực lượng binh lính lập cập đầu hàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135. kế hoạch và sách lược của biện pháp mạng giải tỏa dân tộc nước ta được thể hiện trước tiên trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Chủ yếu cương vắn tắt, sách lược văn tắt

C. Bạn dạng án chính sách thực dân Pháp

D. Luận cương cứng chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm thông thường trong xu hướng đấu tranh của 3 tổ chức cộng sản thành lập 1930 ở vn là gì?

A. Mục tiêu giải phóng kẻ thống trị vô sản

B. Theo khuynh hướng cách mạng vô sản

C. Mục đích giải phóng dân tộc

D. Theo khuynh hướng cách mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục cấp 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • Trò chơi dân gian việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.