Trống loạn thăng long thành

Ba quân ơi nghe chăng tiếng trống!!!!!Tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thê lương, Thăng Long sắp mất, uy danh sắp tàn... đời ta ...nát tan...Nhưng không... Hoàng Diệu này sẽ dẹp tan hồi trống loạn của thác quân để cố thủ Thăng Long ...thành...Tất cả hãy nghe ta mà giữ vững ngọn cờ vàng...Là một viên tổng đốc nhà Nam anh dũng, ta thề một lòng sống chết với ba quân...Đây là thành quách thân yêu, từng bảo bọc uy danh Hoàng Diệu. Thì có lẽ đâu giờ này ta lại để xóa tên mình trên trang Việt sử...ơ...Kìa tại sao ba quân lại thờ thẩn nhìn ta với tia mắt buồn như chán nản hay là ba quân ngầm bảo rằng ta đang rung sợ muốn qui hàng... về việc ta vừa sai Tôn Thất bá xuống mặt thành.Không! Đó là ta muốn kéo dài trận chiến để sẵn sàng chỉnh đốn quân binhVậy ba quân hãy gôm sẵn oán hờn lên đầu gươm ngọn giáo với tất cả niềm tin.Nếu mà thành quách đổ tan hãy bơi gạch vụn mà tìm xác ta...Trống lại đổ liên hồi ngạo nghễ, thế là địch quân đã xiết chặt vòng vây.Ba quân ơi, trời đất đang lần lần thâu hẹp lại để nhốt câm thù vào 4 nhánh thành caoVà máu lửa sẽ đến đây để gieo thêm thảm họa ...vậy ta phải đem máu lửa dẹp tan máu lửa rồi vẽ tên mình lên mặt đất quê hương... Tim người đựng mấy nguồn thương trần gian có mấy con đường nhục vinh, hãy tìm cái chết hùng anh dầu tan xương thịt, uy danh để đời...Trời ơi súng nổ đạn bay lửa tràn như bảo loạn đang mang tay ương thảm trạng đến đây rồi...cửa thành Nam bị tan vỡ lần hồi mà quân sĩ thây từng thây gụt ngã tiếng reo hò thay thế rên la..ôi ta muốn thét muốn la cho tường thành đổ nát để vùi chôn thi thể ba quân cho thịt xương kia khỏi bị gót xâm lăng nó chà đạp giày bừa...Thôi ba quân ơi, sức giặc mạnh như mưa tràn thác lũ ta không thể nào giữ nổi thành trì,...Vậy ta hạ lệnh giải binh cho tât cả bôn đào, hãy quăng hết giáo gươm, hãy theo lối riêng mà tìm sanh lộ ...đi mau đi, đừng chần chờ, đừng do dự, đừng đổ lệ khóc than ta... hãy tìm tâu lại đức vua rằng ta Hoàng Diệu không về nữa đâu, Thăng Long đã mất từ lâu, tây thi này cũng vùi sâu đáy mồ...Ội ta không thể cầm ngăn nước mắt khi nhìn theo đám quân sĩ thân yêu...đang âm thầm lẫn trốn với những đôi mắt buồn đẩm lệ chia ly, ta biết họ thương ta như thương một người anh ruột thịt nên không đành rời bỏ lúc nguy nan...nhưng ba quân ơi giờ đây không còn con đường nào khác hơn là phải ra đi để bảo toàn lực lượng, gom tàn quân chờ đợi 1 thời cơ để chiếm lại Thăng Long thành...Còn viên tổng đốc nhà Nam, thành tan thì xác cũng tan theo thành khi nghe nhịp trống trường đình, mơ hồi trống loạn mà tìm tên ta...


Bạn đang xem: Trống loạn thăng long thành

Ba quân ơi nghe chăng tiếng trống!!!!!Tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thê lương, Thăng Long sắp mất, uy danh sắp tàn... đời ta ...nát tan...Nhưng không... Hoàng Diệu này sẽ dẹp tan hồi trống loạn của thác quân để cố thủ Thăng Long ...thành...Tất cả hãy nghe ta mà giữ vững ngọn cờ vàng...Là một viên tổng đốc nhà Nam anh dũng, ta thề một lòng sống chết với ba quân...Đây là thành quách thân yêu, từng bảo bọc uy danh Hoàng Diệu. Thì có lẽ đâu giờ này ta lại để xóa tên mình trên trang Việt sử...ơ...Kìa tại sao ba quân lại thờ thẩn nhìn ta với tia mắt buồn như chán nản hay là ba quân ngầm bảo rằng ta đang rung sợ muốn qui hàng... về việc ta vừa sai Tôn Thất bá xuống mặt thành.Không! Đó là ta muốn kéo dài trận chiến để sẵn sàng chỉnh đốn quân binhVậy ba quân hãy gôm sẵn oán hờn lên đầu gươm ngọn giáo với tất cả niềm tin.Nếu mà thành quách đổ tan hãy bơi gạch vụn mà tìm xác ta...Trống lại đổ liên hồi ngạo nghễ, thế là địch quân đã xiết chặt vòng vây.Ba quân ơi, trời đất đang lần lần thâu hẹp lại để nhốt câm thù vào 4 nhánh thành caoVà máu lửa sẽ đến đây để gieo thêm thảm họa ...vậy ta phải đem máu lửa dẹp tan máu lửa rồi vẽ tên mình lên mặt đất quê hương... Tim người đựng mấy nguồn thương trần gian có mấy con đường nhục vinh, hãy tìm cái chết hùng anh dầu tan xương thịt, uy danh để đời...Trời ơi súng nổ đạn bay lửa tràn như bảo loạn đang mang tay ương thảm trạng đến đây rồi...cửa thành Nam bị tan vỡ lần hồi mà quân sĩ thây từng thây gụt ngã tiếng reo hò thay thế rên la..ôi ta muốn thét muốn la cho tường thành đổ nát để vùi chôn thi thể ba quân cho thịt xương kia khỏi bị gót xâm lăng nó chà đạp giày bừa...Thôi ba quân ơi, sức giặc mạnh như mưa tràn thác lũ ta không thể nào giữ nổi thành trì,...Vậy ta hạ lệnh giải binh cho tât cả bôn đào, hãy quăng hết giáo gươm, hãy theo lối riêng mà tìm sanh lộ ...đi mau đi, đừng chần chờ, đừng do dự, đừng đổ lệ khóc than ta... hãy tìm tâu lại đức vua rằng ta Hoàng Diệu không về nữa đâu, Thăng Long đã mất từ lâu, tây thi này cũng vùi sâu đáy mồ...Ội ta không thể cầm ngăn nước mắt khi nhìn theo đám quân sĩ thân yêu...đang âm thầm lẫn trốn với những đôi mắt buồn đẩm lệ chia ly, ta biết họ thương ta như thương một người anh ruột thịt nên không đành rời bỏ lúc nguy nan...nhưng ba quân ơi giờ đây không còn con đường nào khác hơn là phải ra đi để bảo toàn lực lượng, gom tàn quân chờ đợi 1 thời cơ để chiếm lại Thăng Long thành...Còn viên tổng đốc nhà Nam, thành tan thì xác cũng tan theo thành khi nghe nhịp trống trường đình, mơ hồi trống loạn mà tìm tên ta...


*Cơn Bão Biển

Linh Trúc

*
251.525


http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20130812/04c6d71334ff2cc7d9b7f708c601a505a6def01a.jpg

Người Điên Yêu Trăng

Linh Trúc

*
206.690


http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20130812/04c6d71334ff2cc7d9b7f708c601a505a6def01a.jpg
http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20220621/8eUwjEOHOYmqWyn2Lhkj62b195312f752.jpg

Xem thêm: Mã Độc Nào Có Khả Năng Tự Sao Chép Bản Thân Và Lây Lan Qua Máy Tính Khác?

http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.pgdngochoi.edu.vn.net/bucket-image-pgdngochoi.edu.vn/images/singer/20220621/8eUwjEOHOYmqWyn2Lhkj62b195312f752.jpg

BÌNH LUẬN


Trải nghiệm tốt hơn với ứng dụng pgdngochoi.edu.vn

*
*
*


Nghe nhạc nhanh hơn với app pgdngochoi.edu.vn

Mạng xã hội pgdngochoi.edu.vn: Âm nhạc

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media) – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Địa chỉ giao dịch: Tòa nhà The Light, Đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chăm sóc khách hàng: 198 (Miễn phí)

Quảng cáo: hoptac
pgdngochoi.edu.vn.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Trò chơi dân gian việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.