Tự Học Excel Cơ Bản

Tự học tập excel cơ bạn dạng là việc rất cần thiết hiện nay. Học excel là vấn đề tất yếu đối với mỗi sinh viên tương tự như người đi làm. Trong bài viết này, mình đã hướng dẫn các bạn lộ trình tự học excel cơ bản đầy đủ, dễ dàng học, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất giúp bạn có thể tự tin thực hiện excel tại trường học cũng tương tự công ty mà mình làm cho việc.

Bạn đang xem: Tự học excel cơ bản

Excel là một trong công cụ vô cùng trẻ khỏe sử dụng nhằm tổng hợp, đo lường và thống kê và phân tích. Excel được phát triển bởi Microsoft. Cùng rất Word & Powerpoint, Excel là 3 công cụ phổ biến nhất vào bộ áp dụng tin học công sở Microsoft Office.

Excel hiện giờ được sử dụng thông dụng và thoáng rộng trong các lĩnh vực. Cũng chính vì vậy, Excel đóng vai trò cực kì quan trọng, là 1 trong những công cụ không thể không có ở môi trường thiên nhiên doanh nghiệp.


*

Các ngôn từ chính:

1/ mày mò về Hàm trong excel

2/ Phân loại những nhóm Hàm trong excel

Hàm số họcHàm xử lý chuỗi ký kết tựHàm xử lý tài liệu ngày thángHàm thống kêHàm dò tìmHàm luận lí

3/ cỗ tài liệu Tự học tập excel

1. Khám phá về Hàm trong Excel

Cú pháp chung:

=TEN_HAM(các tham số)

Trong đó:

Các tham số trong hàm biện pháp nhau bởi dấu phẩy (,) hoặc có thể dấu chấm phẩy (;). Tuỳ vào thiết lập đặt, chúng ta cũng có thể tuỳ chỉnh sử dụng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy trong bí quyết để tiện lợi khi sử dụng.Tham số rất có thể là công thức, địa chỉ cửa hàng ô, showroom vùng, hoặc giá trị hằng; tuy vậy khi nào cũng phải thỏa mãn kiểu của từng tham số. Trong những hàm không giống nhau, tham số hoàn toàn có thể bắt buộc hoặc bao gồm tham số tùy chọn. Hàm luôn luôn trả về một giá bán trị.

2. Phân loại các nhóm Hàm vào Excel

a. Hàm số học

ABS:

ABS(x): trả về giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất (ABSolute) của biểu-thức-số xVí dụ: =ABS(1-5) -> Kết quả: 4

INT

INT(x): trả về số nguyên (INTeger) lớn số 1 còn nhỏ hơn hoặc bằng xVí dụ: =INT(15/2) -> Kết quả: 7

MOD

MOD(x, y): trả về số dư của phép phân tách nguyên x đến y theo qui tắc sau: MOD(x, y) = x – y* INT(x/y)Ví dụ: =MOD(9,2) -> Kết quả: 1

ROUND

ROUND(x, n): làm tròn số x tùy theo n;

với n > 0: có tác dụng tròn với n vị trí thập phânn = 0: làm cho tròn mang lại hàng đơn vị,n = -1 : làm cho tròn cho hàng chục,n = -2: có tác dụng tròn mang lại hàng trăm,…Ví dụ: =ROUND(6.27486,2) -> công dụng : 6.27

PRODUCT

PRODUCT(x1 , x2 , … , xn): trả về tích các số x1 , x2 , … , xn

SUM

SUM(x1 , x2 , … , xn): trả về tổng các số x1 , x2 , … , xn

SUMIF

SUMIF(vùng1, điều-kiện, vùng2): trả về tổng những ô vào vùng2 tương ứng theo sản phẩm tự với các ô vào vùng1 thỏa điều-kiện. Nếu bỏ qua tham số vùng_2 tức là vùng_2 = vùng_1.

Xem thêm: Tải Bài Hát Nếu Ngày Ấy Hot, Tải Bài Hát Nếu Ngày Ấy Mp3 Về Máy

SUMIFS

SUMIFS(vùng-tính-tổng, vùng-chứa-điều-kiện-1,điều-kiện-1, ,…) : trả về tổng các ô vào vùng-tính- tổng ứng với máy tự những ô trong vùng-chứa-điều-kiện-1 thỏa điều-kiện- 1 và những ô vào vùng-chứa-điều-kiện-2 thỏa điều-kiện-2,…

SUMPRODUCT

SUMPRODUCT(vùng1, vùng2, …): trả về tổng của tích những ô tương ứng trong vùng1, vùng2,…

RAND

RAND(): trả về 1 số ngẫu nhiện trong vòng từ 0 mang lại 1

RANDBETWEEN

RANDBETWEEN(số_nhỏ, số_lớn): trả về một số ngẫu nhiên trong vòng từ số_nhỏ cho số_lớn

b. Hàm xử lý chuỗi ký kết tự

LEFT

LEFT(chuỗi, ): trả về n ký tự phía trái của thông số chuỗi. Lưu lại ý, nếu như ta bỏ lỡ n thì mang định n=1.Ví dụ: =LEFT(“Tự học tập excel”,6) -> Kết quả: từ bỏ học

RIGHT

RIGHT(chuỗi, ): trả về n ký tự bên buộc phải của thông số chuỗi. Lưu lại ý, giả dụ ta bỏ qua n thì khoác định n=1.Ví dụ: =RIGHT(“Tự học tập excel”,6) -> Kết quả: excel (gồm dấu giải pháp trước chữ excel)

MID

MID(chuỗi, m, n): trả về n ký tự tính từ lúc ký tự sản phẩm công nghệ m của chuỗiVí dụ: =MID(“Tự học excel”,5,3) -> Kết quả: c e (gồm chữ c dấu bí quyết và chữ e)

TRIM

TRIM(chuỗi): trả về chuỗi vẫn cắt quăng quật những không gian của chuỗi, lúc ấy mỗi từ chỉ bí quyết nhau một khoảng trắng.Ví dụ: =TRIM(“ Tự học excel”) -> Kết quả: Tự học tập excel

LOWER

LOWER(chuỗi): trả về chuỗi chữ thường tương xứng với chuỗi sẽ choVí dụ: =LOWER(“Tự học tập EXCEL”) -> Kết quả: tự học excel

UPPER

UPPER(chuỗi): trả về chuỗi chữ hoa tương ứng với chuỗi sẽ choVí dụ: =UPPER(“Tự học tập excel”) -> Kết quả: TỰ HỌC EXCEL

PROPER

PROPER(chuỗi): trả về một chuỗi mà ký tự đầu của mỗi từ mọi là chữ hoa tương xứng với chuỗi sẽ choVí dụ: =PROPER(“Tự học tập excel”) -> Kết quả: Tự học tập Excel

LEN

LEN(chuỗi): trả về chiều nhiều năm của chuỗi, tức là số ký tự đề cập cả khoảng chừng trắng vào chuỗi đã cho Ví dụ: =LEN(“Tự học tập excel”) -> Kết quả: 12

FIND

FIND(chuỗi_1, chuỗi, ): trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi_1 trong chuỗi, bước đầu tìm từ địa chỉ thứ n phía bên trái chuỗi trở đi (mặc định n = 1). Tất cả phân biệt chữ hoa chữ thườngVí dụ:=FIND(“học”, “Tự học tập excel”) -> Kết quả: 54=FIND(“Học”, “Tự học tập excel”) -> Kết quả: #VALUE!

SEARCH

SEARCH(chuỗi_1, chuỗi, ): trả về địa chỉ xuất hiện trước tiên của chuỗi_1 vào chuỗi, bắt đầu tìm từ địa điểm thứ n bên trái chuỗi trở đi (mặc định n = 1). Không rõ ràng chữ hoa chữ thườngVí dụ:= SEARCH(“học”, “Tự học excel”) -> Kết quả: 4= search (“Học”, “Tự học tập excel”) -> Kết quả: 4

REPLACE

REPLACE(chuỗi, i, n, chuỗi_mới): thay thế n ký tự vào chuỗi ban đầu từ ký tự thiết bị i bởi chuỗi_mới.Ví dụ:= REPLACE(“Tự học excel”,5,8,”word”) -> Kết quả: Tự học word

SUBSTITUTE

SUBSTITUTE(chuỗi, chuỗi_cũ, chuỗi_mới, ): thay chuỗi_cũ trang bị i trong chuỗi bằng chuỗi_mới, nếu bỏ qua i nghĩa là sửa chữa thay thế tất cả chuỗi_cũ bởi chuỗi_mới.Ví dụ: = SUBSTITUTE((“Tự học tập excel”, “excel”, “tin học tập văn phòng”) -> Kết quả: Tự học tin học tập văn phòng

TEXT

VALUE

VALUE(chuỗi-số): trả về số tương ứng với chuỗi-số đã choVí dụ: =VALUE(“0065”) -> Kết quả: 65

c. Hàm xử lý dữ liệu ngày tháng

NOW

TODAY

DATE

DAY

MONTH

YEAR

WEEKDAY

TIME

TIME(giờ, phút, giây): trả về thời gian tương ứng với 3 tham số: giờ, phút, giây vẫn choVí dụ : = TIME(6,30,5) -> tác dụng 6:30:05

HOUR

HOUR(btgiờ): trả về một vài chỉ giờ đồng hồ (0 -> 23) khớp ứng với btgiờVí dụ : = HOUR(“08:30:15”) -> hiệu quả : 8

MINUTE

MINUTE(btgiờ): trả về một trong những chỉ phút (0 -> 59) tương ứng với btgiờVí dụ: =MINUTE(“08:30:15”) -> công dụng : 30

SECOND

SECOND(btgiờ): trả về một trong những chỉ giây (0 -> 59) tương ứng với btgiờVí dụ : =SECOND(“08:30:15”) -> kết quả : 15

d. Hàm thống kê

MIN

MIN(danh-sách) : trả về giá bán trị bé dại nhất của những số trong danh-sáchVí dụ: = MIN(3,1,2,9) -> Kết quả: 1

MAX

MAX(danh-sách) : trả về giá bán trị phệ nhất của những số vào danh-sáchVí dụ: = MAX(3,1,2,9) -> Kết quả: 9

AVERAGE

AVERAGE(danh-sách) : trả về quý giá trung bình của các số vào danh- sáchVí dụ: = AVERAGE (3,1,2,9) -> Kết quả: 3.5Ví dụ: Xem bỏ ra tiết

AVERAGEIF

AVERAGEIF(vùng_1, điều_kiện<, vùng_2>): trả về cực hiếm trung bình của các ô trong vùng2 tương ứng theo máy tự với các ô trong vùng1 thỏa điều-kiện. Nếu bỏ qua tham số vùng_2 tức thị vùng_2 = vùng_1

COUNT

COUNT(danh-sách) : trả về con số các ô bao gồm kiểu số trong danh-sáchVí dụ: =COUNT(1,4,5, “tự học”) -> Kết quả: 3

COUNTA

COUNTA(danh-sách) : trả về con số các ô bao gồm nội dung không giống rỗng trong danh-sáchVí dụ: =COUNTA(1,4,5, “tự học”) -> Kết quả: 4

COUNTIF

COUNTIF(vùng, điều-kiện) : trả về con số các ô trong vùng thỏa điều-kiện

RANK

RANK(ô, vùng, kiểu) : trả về trang bị tự xếp hạng của ô trong vùng; phong cách = 1: xếp thứ hạng tăng dần, thứ hạng = 0 hoặc ko ghi kiểu: xếp hạng giảm dần

e. Hàm dò tìm

VLOOKUP

VLOOKUP(giá-trị-dò, bảng-dò, cột, kiểu-dò): sử dụng giá-trị-dò để dò search trên cột trước tiên của bảng-dò (Không tìm kiếm thấy trả về #N/A) tất cả 2 trường hợp: đẳng cấp dò là False giỏi 0: tức là dò tìm chính xác.Kiểu dò là True, hoặc 1, hoặc lờ đi: tức thị dò tìm xấp xỉ. Excel dò mang đến một giá bán trị lớn số 1 còn bé dại hơn hay bằng giá-trị-dò. Cột thứ nhất của bảng-dò nên được thu xếp tăng dần.

HLOOKUP

HLOOKUP(giá-trị-dò, bảng-dò, dòng, kiểu-dò): dùng giá-trị-dò nhằm dò tìm trên dòng trước tiên của bảng-dò (Không tìm thấy trả về #N/A) có 2 ngôi trường hợp: Kiểu-dò là False xuất xắc 0: dò tìm chủ yếu xác.Kiểu-dò là True, hoặc 1, hoặc lờ đi: tức là dò tìm xấp xỉ. Excel dò mang lại một giá chỉ trị lớn số 1 còn nhỏ hơn hay bằng giá-trị-dò. Dòng đầu tiên của bảng-dò cần được sắp đến tăng dần.

MATCH

MATCH(giá-trị-dò, bảng-dò, kiểu-dò): Trả về trang bị tự địa điểm của giá-trị-dò vào bảng-dò (chỉ là một dòng hoặc 1 cột). Kiểu-dò là 0 (dò đúng đắn và bảng-dò không nên sắp xếp)Kiểu-dò là một trong hoặc lờ đi (MATCH tìm tới giá trị lớn số 1 còn bé dại hơn hay bằng giá-trị-dò với bảng-dò yêu cầu được bố trí tăng dần)Kiểu-dò là -1 (MATCH tìm đến giá trị nhỏ dại nhất còn lớn hơn hay bằng giá-trị-dò và bảng-dò buộc phải được thu xếp giảm dần).

CHOOSE

CHOOSE(thứ-tự, quý giá 1, giá trị 2, …): trả về một quý giá trong một danh sách các giá trị; quý hiếm đó tương xứng với thứ-tự chỉ ra. Nếu thứ-tự nhỏ dại hơn 1 hoặc to hơn số quý giá trong list thì CHOOSE trả về #VALUE!

INDEX

INDEX(bảng-dò, dòng, cột): trả về cực hiếm trong bảng-dò tương xứng với tọa độ dòng, cột.

f. Hàm luận lí

IF

IF(btLogic1, bt1, bt2): nếu btLogic có mức giá trị TRUE thì trả về bt1, ngược lại btLogic có mức giá trị FALSE thì trả về bt2Ví dụ : =IF(1>2,1,2) -> Kết quả: 2

AND

AND(btLogic1, btLogic2, …): trả về TRUE nếu tất cả các btLogic đều có giá trị TRUE, trả về FALSE nếu như có ít nhất một btLogic có giá trị FALSEVí dụ: =AND(1>2,2 hiệu quả : FALSE

OR

OR(btLogic1, btLogic2, …): trả về FALSE nếu tất cả các btLogic đều phải có giá trị FALSE, trả về TRUE trường hợp có ít nhất một btLogic có mức giá trị TRUEVí dụ : =OR(1>2,2 hiệu quả : TRUE

NOT

NOT(btLogic): trả về giá chỉ trị phủ định của btLogicVí dụ: =NOT(AND(1>2,2 Kết quả: TRUE

3. Tải về bộ tư liệu tự học Excel cơ bạn dạng (file pdf):

Tải bộ tài liệu tại đây: liên kết download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Xe gtdd nghĩa la gì

  • Cấu trúc mệnh đề if

  • Trò chơi dân gian việt nam

  • x