Ý nghĩa tên hải anh

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên hải anh

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, cho nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 85 水 thủy <7, 10> 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn trong đất liền. ◎Như: Thanh Hải 青海, Trung Nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nhai 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát to. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà to, tửu hải 酒海 chén rượu to.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất to, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc cha môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng cho một trận nên thân.1. <上海> thượng hải 2. <公海> công hải 3. <南海> nam hải 4. <海關> hải quan 5. <英吉利海峽> anh cát lợi hải hạp 6. <誓海盟山> thệ hải minh sơn 7. <人海> nhân hải 8. <佛海> phật hải 9. <大海> đại hải 10. <地中海> địa trung hải 11. <眼空四海> nhãn không tứ hải 12. <海嘯> hải khiếu

Xem thêm: Tổng Hợp 11 Game Dragon Ball Chất Lượng Nhất Phải Chơi Ngay, Game 7 Viên Ngọc Rồng Online

海 có 10 nét, bộ thuỷ: nước(85)嗨 có 13 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)澥 có 16 nét, bộ thuỷ: nước(85)獬 có 16 nét, bộ khuyển: con chó(94)醢 có 17 nét, bộ dậu: một trong 12 địa chi(164)
Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 có 8 nét, bộ thuỷ: nước(85)英 có 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)婴 có 11 nét, bộ nữ: nữ giới, con gái, đàn bà(38)瑛 có 13 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)嘤 có 14 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)撄 có 14 nét, bộ thủ: tay(64)缨 có 14 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)罂 có 14 nét, bộ phẫu: đồ sành(121)樱 có 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 có 15 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)甇 có 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 có 15 nét, bộ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 nét, bộ nạch: bệnh tật(104)鹦 có 16 nét, bộ điểu: con chim(196)霙 có 17 nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 có 17 nét, bộ nữ: nữ giới, con gái, đàn bà(38)甖 có 19 nét, bộ ngõa: ngói(98)嚶 có 20 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)攖 có 20 nét, bộ thủ: tay(64)罌 có 20 nét, bộ phẫu: đồ sành(121)櫻 có 21 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 có 21 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)癭 có 22 nét, bộ nạch: bệnh tật(104)纓 có 23 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鸚 có 28 nét, bộ điểu: con chim(196)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Post engagement facebook là gì

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Phước tám ngón (kỳ cuối): án tử hình lần thứ hai và ngôi mộ linh của tướng cướp

 • Đơn vị của áp suất

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.