ESG là gì? Giải thích toàn diện về tiêu chí đánh giá bền vững

Bạn có bao giờ tự hỏi esg là gì? Lý do nó lại trở nên thiết yếu cho doanh nghiệp hiện đại? Trong bài này, pgdngochoi sẽ đi sâu vào khái niệm ESG, khám phá các khía cạnh Môi trường, Xã hội và Quản trị, và nghiên cứu về ảnh hưởng của chúng tới quá trình vận hành doanh nghiệp cũng như cam kết với sự phát triển bền vững.

ESG là gì?

ESG là gì?

ESG là viết tắt của “Environmental, Social, and Governance”, một tiêu chuẩn đánh giá các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Trong thời đại hiện nay, khi môi trường và vấn đề xã hội ngày càng được quan tâm, ESG trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn cầu. 

Bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện về ESG, giúp người đọc hiểu rõ hơn về khái niệm này và tầm quan trọng của nó trong việc định hình tương lai bền vững.

Giải thích chi tiết từng yếu tố trong bộ tiêu chí ESG

Bộ tiêu chí ESG (Environmental, Social, and Governance) là một khung đánh giá quan trọng, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp đánh giá các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Dưới đây là giải thích chi tiết từng yếu tố trong bộ tiêu chí này và mối liên kết của chúng với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Môi trường (Environmental)

 • Yếu tố môi trường trong ESG tập trung vào việc đánh giá tác động mà doanh nghiệp gây ra đối với môi trường tự nhiên. Điều này bao gồm các vấn đề như:
 • Biến đổi khí hậu: Cách doanh nghiệp giảm thiểu phát thải khí nhà kính và tham gia vào các sáng kiến chống biến đổi khí hậu.
 • Ô nhiễm môi trường: Các biện pháp doanh nghiệp áp dụng để giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước và đất.
 • Sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững: Cách thức doanh nghiệp sử dụng các nguồn tài nguyên như nước, rừng và khoáng sản một cách có trách nhiệm và bền vững.

Xã hội (Social)

 • Yếu tố xã hội trong ESG đánh giá mức độ một doanh nghiệp quan tâm đến các vấn đề xã hội trong và ngoài tổ chức. Các vấn đề chính bao gồm:
 • Đạo đức kinh doanh: Các chuẩn mực và quy định doanh nghiệp áp dụng để đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch và công bằng.
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Các chương trình và sáng kiến nhằm cải thiện cộng đồng và môi trường xung quanh.
 • Điều kiện làm việc và an toàn lao động: Cách thức doanh nghiệp đảm bảo môi trường làm việc an toàn và công bằng cho nhân viên.

Quản trị (Governance)

 • Yếu tố quản trị trong ESG liên quan đến việc điều hành và quản lý doanh nghiệp:
 • Minh bạch thông tin: Mức độ doanh nghiệp cung cấp thông tin trung thực và minh bạch cho các bên liên quan.
 • Cấu trúc quản trị doanh nghiệp: Hiệu quả của hội đồng quản trị, bao gồm cả cấu trúc, độc lập và đa dạng.
 • Quản lý rủi ro: Các chính sách và quy trình doanh nghiệp áp dụng để nhận diện, giám sát và điều hành rủi ro.

Mối liên kết chặt chẽ với sự phát triển bền vững

Ba yếu tố ESG có mối liên kết mật thiết với nhau và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp quan tâm đến ESG thường có mức độ sẵn sàng cao hơn để thích ứng với các điều kiện thay đổi của thị trường, đồng thời xây dựng lòng tin và uy tín trong cộng đồng và với người tiêu dùng.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chí ESG

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chí ESG

Việc áp dụng tiêu chí ESG (Environmental, Social, and Governance) mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả xã hội. Dưới đây là một số lợi ích cụ thể:

Đối với doanh nghiệp

 • Nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu: Việc thực hiện các tiêu chí ESG cho thấy cam kết của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội và môi trường, giúp cải thiện hình ảnh và tăng cường niềm tin từ người tiêu dùng và các bên liên quan.
 • Thu hút nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng: Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các vấn đề bền vững và trách nhiệm xã hội, nên doanh nghiệp tuân thủ ESG sẽ hấp dẫn hơn trong mắt họ. Điều này cũng thu hút khách hàng có ý thức về môi trường và xã hội.
 • Tăng cường hiệu quả hoạt động và lợi nhuận kinh doanh: Áp dụng ESG giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn qua việc giảm lãng phí, tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa nguồn lực, từ đó có thể cải thiện lợi nhuận.
 • Giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sự phát triển bền vững: ESG giúp doanh nghiệp nhận diện và quản lý tốt hơn các rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị, từ đó đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững.

Đối với xã hội

 • Góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Các biện pháp ESG thường bao gồm giảm phát thải carbon và sử dụng bền vững tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường và chống lại biến đổi khí hậu.
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo dựng xã hội công bằng, văn minh: Tiêu chí xã hội trong ESG nhấn mạnh đến việc cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn và công bằng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
 • Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững: Khi doanh nghiệp chú trọng đến phát triển bền vững, chúng không chỉ đảm bảo sự phát triển kinh tế mà còn hỗ trợ phát triển xã hội một cách toàn diện, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của cả cộng đồng.

Thực trạng áp dụng tiêu chí ESG tại Việt Nam

Thực trạng áp dụng tiêu chí ESG tại Việt Nam

Áp dụng tiêu chí ESG (Environmental, Social, and Governance) đang dần được chú trọng tại Việt Nam, với những nỗ lực từ cả Chính phủ và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

Nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp

 • Chính phủ: Đã ban hành nhiều chính sách về môi trường và lao động, như giảm phát thải và cải thiện điều kiện làm việc.
 • Doanh nghiệp: Tăng cường báo cáo minh bạch và quản lý rủi ro, nhận thức về lợi ích của ESG ngày càng rõ nét.
 • Thách Thức
 • Nhận thức: Một số doanh nghiệp, đặc biệt là vừa và nhỏ, chưa thấy rõ lợi ích dài hạn của ESG, xem đó như gánh nặng tài chính.
 • Nguồn lực: Thiếu chuyên môn và tài chính là rào cản lớn, cùng với áp lực cạnh tranh khiến doanh nghiệp ngần ngại đầu tư vào các giải pháp bền vững.

Đề xuất giải pháp

 • Giáo dục và Nâng cao Nhận thức: Thực hiện các chiến dịch từ phía Chính phủ và tổ chức phi chính phủ để nâng cao hiểu biết về ESG.
 • Hỗ trợ Kỹ thuật và Tài chính: Cung cấp hỗ trợ tài chính và ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp áp dụng ESG, đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Khung Pháp lý và Kiểm định: Phát triển khung pháp lý rõ ràng để quản lý và đánh giá hiệu quả các chương trình ESG, bao gồm cả thiết lập tiêu chuẩn và chỉ số đo lường.

Tiêu chí ESG ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp trên toàn cầu. Việc hiểu và áp dụng hiệu quả các tiêu chí này không chỉ giúp cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, mà còn tăng cường minh bạch và hiệu quả quản trị. 

Xem thêm: FMCG là gì? Giải mã ngành công nghiệp tỷ đô

Tác giả: