TIẾNG ANH 7 UNIT 10 GETTING STARTED

1. Listen and read. 2.What are Lan and her father talking about? 3. Read the conversation again and answer the following questions. 4.Match the words/ phrases in the box with the correct pictures. 5.Complete each of the sentences with the correct word from the conversation.


Types of energy sources (Các loại năng lượng)

1. Listen and read.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 10 getting started

(Nghe và đọc)

Lan: Hi, Dad.

Mr Tan: Lan, what are you doing? It"s pretty late now.

Lan: I"m doing a project on energy sources. But I don"t quite understand what energy is

Mr Tan: Well, it"s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

Lan: Oh. Where does it come from? Mr Tan: It comes from many different sources like coal, oil, natural gas.... We call them non-renewable sources

Lan: Can it come from the sun, wind or water too?

Mr Tan: Yes, it can. We call those types of energy renewable sources because we cannot run out of them. Renewable means we can easily replace them.

Lan: I get it now.

Mr Tan: You know, some types of energy are cheap and easy to use, but others are more expensive and harder to find…

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Lan: Chào bố.

Ông Tân: Lan, con đang làm gì vậy? Bây giờ đã khá muộn.

Lan: Con đang làm một dự án về các nguồn năng lượng. Nhưng con không hoàn toàn hiểu năng lượng là gì

Ông Tân: Đúng, đó là nguồn điện mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

Lan: Ồ. Nó đến từ đâu vậy ạ? 

Ông Tân: Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên ... Chúng ta gọi đó là các nguồn không tái tạo

Lan: Nó có thể đến từ mặt trời, gió hay nước nữa không ạ?

Ông Tân: Có, nó có thể. Chúng ta gọi đó là những nguồn năng lượng tái tạo bởi vì chúng ta không thể sử dụng hết chúng. Có thể tái tạo nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Ông Tân: Con biết đấy, một số loại năng lượng rẻ và dễ sử dụng, nhưng một số loại khác thì đắt hơn và khó tìm hơn…


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Lời giải chi tiết:

1. She is doing a project on energy sources.

(Cô ấy đang thực hiện một dự án về các nguồn năng lượng.)

2. It’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

(Đó là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.)

3.

Xem thêm: Khách Sạn Ping Hà Nội Vị Trí Đắc Địa, Phòng Nghỉ Tiện Nghi, Đặt Phòng Khách Sạn Ping Hà Nội

It comes from many different sources like coal, oil, natural gas,…

(Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên,…)

4. Renewable sources means the sources we cannot run out of them.

(Nguồn tái tạo có nghĩa là những nguồn chúng ta không thể sử dụng hết chúng.)


4. Match the words/ phrases in the box with the correct pictures.

(Nối các từ / cụm từ trong ô với các hình ảnh đúng.)

1. oil

2. wind energy

3. coal

4. natural gas

*
?" translate_example1="Chúng đến từ đâu ?" type="lghaudio" />

3.

*
." translate_example1="Nó đến từ nhiều người khác nhau như than, dầu, khí đốt tự nhiên." type="lghaudio" />

4.

*
." translate_example1="Chúng tôi gọi chúng là các nguồn không thể tái tạo." type="lghaudio" />

5.

*
." translate_example1="Đó là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp ánh sáng, nhiệt hoặc điện." type="lghaudio" />

6.

*
or water too?" translate_example1="Vậy chúng có thể đến từ mặt trời, gió hoặc nước hay không?" type="lghaudio" />

7.

*
means we can easily replace them." translate_example1="Có thể tái tạo nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng" type="lghaudio" />

8.

*
them." translate_example1=" Chúng tôi gọi những nguồn năng lượng trên có thể tái tạo được vì chúng tôi không thể làm cạn kiệt chúng" type="lghaudio" />

9.

*
." translate_example1="Một số loại năng lượng thì rẻ và dễ dùng." type="lghaudio" />

10.

*
." translate_example1="Những loại khác thì đắt và khó tìm." type="lghaudio" />

11.

*
, oil, natural gas.." translate_example1="Nó đến từ nhiều người khác nhau như than, dầu, khí đốt tự nhiên." type="lghaudio" />

12.

*
, natural gas." translate_example1="Nó đến từ nhiều người khác nhau như than, dầu, khí đốt tự nhiên." type="lghaudio" />

13.

*
light, heat or electricity." translate_example1="Đó là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp ánh sáng, nhiệt hoặc điện." type="lghaudio" />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Trò chơi dân gian việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.