TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

12 thì cơ bản được phân tách theo 3 mốc thời gian: hiện tại tại, quá khứ cùng Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp đỡ bạn tổng quan công thức, biện pháp dùng với dấu hiệu nhận thấy các thì trong giờ Anh. Chúng ta hãy cùng tò mò nhé!Ngoài ra, các các bạn sẽ được học thêm cấu tạo về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai gần có dự tính nữa nhé!


*


1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Công thức thì bây giờ đơn

Công thức thì lúc này đơn đối với động tự thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì hiện tại đơn đối với động tự TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Bí quyết sử dụng:

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.)Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại tại. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên tài năng của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn:

Trong câu có xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng từ bỏ tần suất xuất hiện thêm trong thì hiện tại đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Tổng hợp các thì trong tiếng anh

Ví dụ:

I use the internet just about every day.I always miss you.

➨  Bạn xem chi tiết hơn về thì hiện tại đơn:  Thì hiện tại đơn (Simple Present) 

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Bí quyết sử dụng

Diễn tả hành vi đang ra mắt tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành động đang diễn ra cơ mà không tuyệt nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự kêu than với hành vi lặp đi lặp lại nhiều gây khó khăn chịu, bực mình. Vào trường hợp này, câu thông thường sẽ có trạng từ tần suất "always". (E.g : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember.)Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra sau đây theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to vương quốc của nụ cười tomorrow.)

Lưu ý đặc biệt quan trọng cần biết:

Không dùng thì hiện tại tại tiếp tục với những động trường đoản cú chỉ tri giác, nhấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants to go for a cinema at the moment.Do you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu bao gồm từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong các câu trước đó là 1 trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các chúng ta xem cụ thể về thì hiện tại tiếp diễn:  Thì hiện tại tại tiếp nối (Present Continuous) 

Tham khảo các bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Phương pháp sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ dẫu vậy không phân tích thời điểm, có hiệu quả liên quan mang đến hiện tại:

Ví dụ: : My oto has been stolen./ mẫu xe của tôi đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ đang kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành:

Trong thì hiện tại tại chấm dứt thường bao hàm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân Mới Nhất Năm 2021, Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Như Thế Nào

just, recently, lately: sát đây, vừa mớiever: vẫn từngalready: rồifor + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (dùng vào câu tủ định và câu hỏi)so far = until now = up to lớn now = up lớn the present: cho cho bây giờ

➨ Các bạn xem chi tiết hơn về thì hiện tại hoàn thành:  Thì hiện nay tại chấm dứt (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Phương pháp dùng:

Diễn tả một hành động bước đầu trong thừa khứ ra mắt liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vấn đề vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đang đứng bên dưới trời tuyết hơn 3 giờ đồng hồ rồi.

Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện tại ngừng nhấn khỏe khoắn vào kết quả còn thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn nhấn rất mạnh vào quá trình.

3. Cách nhận thấy thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn:

- Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với cồn từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you hotline Zoey yesterday?)

 

Với đụng từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Bí quyết dùng thì quá khứ đơn:

Diễn tả một hành động đã xảy ra và ngừng trong vượt khứ. 

Ví dụ:

I went to lớn the concert last week.A few weeks ago, a woman called lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các từ thường xuất hiện trong thì vượt khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Giải pháp dùng: 

Dùng để biểu đạt một hành vi đang xẩy ra tại 1 thời điểm xác minh trong thừa khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào cơ hội 12h ngày hôm qua, công ty chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.)

 

Dùng để mô tả một hành vi đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì thừa khứ tiếp diễn, hành vi xen vào phân tách thì vượt khứ đơn.

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đã tán gẫu với các bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu bao hàm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Post engagement facebook là gì

  • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

  • Phước tám ngón (kỳ cuối): án tử hình lần thứ hai và ngôi mộ linh của tướng cướp

  • Đơn vị của áp suất

  • x