Giải Bài Tập Vật Lý 9 Sbt Bài 4

Giải SBT đồ dùng lý 9 bài bác 4: Đoạn mạch nối tiếp bao gồm 16 bài xích tập trong sách bài bác tập thiết bị lý 9, có đáp án đi kèm theo giúp các em đối chiếu và so sánh trong quá trình làm bài. Tư liệu giúp những em luyện giải Lý 9, từ đó học tốt Vật lý 9 hơn.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 4


Bài 4.1 trang 9 SBT đồ lý 9

Hai năng lượng điện trở R1 và R2 với ampe kế được mắc thông liền với nhau vào hai điểm A cùng B.

a) Vẽ sơ đồ vật mạch điện trên

b) mang lại R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện cầm của đoạn mạch AB theo nhị cách.

Lời giải:

a) Sơ vật mạch điện như hình dưới:

b) Tính hiệu điện vậy theo nhì cách:

Cách 1: U1 = I1R1 = 1V; U2 = I2R2 = 2V; vì mạch được mắc tiếp nối nên I = I1 = I1 phải UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V.

Cách 2: Ta gồm Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

UAB = IRtđ = 0,2 × 15 = 3V.

Bài 4.2 trang 9 SBT trang bị lý 9

Một năng lượng điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện thay 12V

a) Tính cường độ mẫu điện chạy qua điện trở đó

b) mong mỏi kiểm tra kết quả tính trên, ta hoàn toàn có thể dùng ampe kế để đo. Hy vọng ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ cái điện đã tính được cần có đk gì đối với ampe kế? vị sao?

Lời giải:

a) Cường độ loại điện chạy qua điện trở là:

*


b) Ampe kế phải có điện trở rất bé dại so với năng lượng điện trở của mạch, lúc ấy điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến điện trở của đoạn mạch. Chiếc điện chạy qua ampe kế chính là cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch vẫn xét.

Bài 4.3 trang 9 SBT đồ vật lý 9

Có mạch điện tất cả sơ vật như hình 4.1, trong những số ấy điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện cầm cố giữa hai đầu đoạn mạch AB bởi 12V.

a) Số chỉ của vôn kế với ampe kế là bao nhiêu?

b) chỉ cách hai năng lượng điện trở trên đây, nêu hai giải pháp làm tăng tốc độ loại điện vào mạch lên gấp ba lần (có thể đổi khác UAB)

Lời giải:

a) Ta tất cả số chỉ của ampe kế là:

*
;
*

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) phương pháp 1:

Giữ nguyên hai điện trở mắc nối liền nhưng tăng hiệu điện rứa của đoạn mạch lên vội 3 lần.

Cách 2:

Chỉ mắc năng lượng điện trở R1 = 10Ω sinh sống trong mạch, giữ hiệu điện cầm cố như ban đầu.

Bài 4.4 trang 9 SBT đồ dùng lý 9

Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình 4.2, trong số đó có năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω. Vôn kế chỉ 3V


a) Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?

b) Tính hiệu điện nắm giữa nhị đầu AB của đoạn mạch

Lời giải:

a) Số chỉ của ampe kế là:

*

b) Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu AB của đoạn mạch là:

*

Bài 4.5 trang 10 SBT trang bị lý 9

Ba điện trở có mức giá trị là 10Ω, 20Ω , 30Ω. Hoàn toàn có thể mắc những điện trở này ra sao vào mạch gồm hiệu điện vắt 12V để mẫu điện vào mạch gồm cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ giải pháp mắc đó.

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch là:

*

Có bố cách mắc năng lượng điện trở đó vào mạch. Cách đầu tiên là chỉ mắc năng lượng điện trở R = 30Ω trong khúc mạch; bí quyết thứ nhì là mắc hai năng lượng điện trở R = 10Ω cùng R = 20Ω nối liền nhau trong khúc mạch. Cách thứ ba là mắc bố điện trở R = 10Ω thông liền nhau.

Bài 4.6 trang 10 SBT đồ vật lý 9

Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu được loại điện tất cả cường độ buổi tối đa là 2A với R2 = 40Ω chịu đựng được dòng điện tất cả cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế về tối đa rất có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch tất cả R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Lời giải:

Chọn C. 90V

Hướng dẫn: lúc R1, R2 mắc thông liền thì dòng điện chạy qua hai năng lượng điện trở có cùng cường độ. Vì vậy đoạn mạch này chỉ chịu được cường độ dòng điện buổi tối đa là: U = I x Rtđ = I x (R1 + R2)= 1,5A.


Vậy hiệu năng lượng điện thế tối đa là: U = 1,5 × (20 + 40) = 90V.

Bài 4.7 trang 10 SBT đồ dùng lý 9

Ba năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc thông liền nhau vào hiệu điện nỗ lực 12V

a) Tính điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b) Ta bao gồm cường độ cái điện chạy qua dây dẫn: I = U/R = 12/30 = 0,4A.

Hiệu điện cố giữ nhị đầu mỗi điện trở là:

U1 = IR1 = 0,4 × 5 = 2V

U2 = IR2 = 0,4 × 10 = 4V

U3 = IR3 = 0,4 × 15 = 6V

Bài 4.8 trang 10 SBT trang bị lý 9

Đặt hiệu điện cố kỉnh U = 12V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R1 = 40Ω cùng R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ cái điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tách Ô Trong Word 2010, 2013, 2016, 2019, Hướng Dẫn Cách Tách Ô, Gộp Ô Trong Word

Cường độ mẫu điện chạy qua mạch này là: I = U/Rtđ = U/(R1 + R2) = 12/(40 + 80) = 0,1A

Bài 4.9 trang 10 SBT đồ vật lý 9

Một đoạn mạch tất cả hai điện trở R1 cùng R2 = 1,5R1 mắc thông suốt với nhau. Cho loại điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu năng lượng điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện cầm cố giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Hướng dẫn: vị hai năng lượng điện trở mắc thông liền với nhau nên ta có: U1/U2 = (IR1)/(IR2 ) = R1/(1,5R1)

⇒ U2 = 1,5U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Bài 4.10 trang 10 SBT thiết bị lý 9

Phát biểu nào sau đây không đúng so với đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ loại điện là như nhau tại số đông vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện nắm giữa nhị đầu đoạn mạch bởi tổng các hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch

C. Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu đoạn mạch bởi hiệu điện thay giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong mạch

D. Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở mắc vào mạch tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện vậy giữa nhì đầu đoạn mạch bởi hiệu điện gắng giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong đoạn mạch do trong đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối liền thì hiệu điện chũm giữa nhị đầu đoạn mạch bởi tổng những hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu mỗi điện trở mắc trong khúc mạch.


Bài 4.11 trang 11 SBT đồ dùng lý 9

Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch ko có điểm lưu ý nào bên dưới đây?

A. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của nhiều điện trở

B. Đoạn mạch bao gồm điểm nối tầm thường của hai năng lượng điện trở

C. Mẫu điện chạy qua những điện trở của đoạn mạch gồm cùng cường độ

D. Đoạn mạch tất cả những điện trở mắc tiếp tục với nhau và không có mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn B. Đoạn mạch bao gồm điểm nối phổ biến chỉ của hai năng lượng điện trở. Bởi vì đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch có những điểm nối chung của đa số điện trở.

Bài 4.12 trang 11 SBT vật dụng lý 9

Đặt một hiệu điện nỗ lực UAB vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở R1 cùng R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện cụ giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở khớp ứng là U1, U2. Hệ thức nào sau đó là không đúng?

A. RAB = R1 + R2

B. IAB = I1 = I2

C. U1/U2 = R2/R1

D. UAB = U1 + U2

Lời giải:

Chọn C do hiệu điện cầm giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Bài 4.13 trang 11 SBT vật dụng lý 9

Đặt một hiệu điện nắm U vào hai đầu một quãng mạch có sơ đồ vật như bên trên hình 4.3, trong những số đó các năng lượng điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ dại hơn từng nào lần đối với khi công tắc nguồn K mở?

A. Nhỏ tuổi hơn 2 lần

B. Lớn hơn 2 lần

C. Bé dại hơn 3 lần

D. Lớn hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. Lớn hơn ba lần.

Bài 4.14 trang 11 SBT thứ lý 9

Đặt một hiệu điện vậy U = 6V vào nhì đầu đoạn mạch gồm cha điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ loại điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở của đoạn mạch bên trên đây

b) trong các ba năng lượng điện trở vẫn cho, hiệu điện cố giữa nhị dầu năng lượng điện trở như thế nào là lớn nhất? vị sao? Tính trị số của hiệu năng lượng điện thế lớn nhất này

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do cha điện trở mắc thông liền nên cường độ dòng điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu điện thế lớn nhất là U3 = 0,4 × 7 = 2,8V do I không đổi nếu R bự ⇒ U lớn.

Bài 4.15 trang 12 SBT vật lý 9

Đặt một hiệu điện nạm U vào nhì đầu đoạn mạch có sơ đồ gia dụng như bên trên hình 4.4 trong những số đó điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω.

a) cho thấy số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở với khi K đóng góp hơn hèn nhau 3 lần. Tính năng lượng điện trở R3

b) cho thấy thêm U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Ta có:


⇒ R3 = 18Ω

b) Rtđ = R1 + R2 + R3 = 27Ω

⇒ Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở: I = U/Rtđ = 5,4/27 = 0,2A.

Bài 4.16 trang 12 SBT đồ dùng lý 9

Đặt một hiệu điện nắm U vào hai đầu một quãng mạch có sơ vật như bên trên hình 4.5. Khi đóng công tắc nguồn K vào địa chỉ 1 thì ampe kế bao gồm số chỉ I1 = I, khi chuyển công tắc nguồn này sang vị trí số 2 thì ampe kế tất cả số chỉ cần I2 = I/3, còn khi gửi K sang vị trí 3 thì ampe kế có số chỉ I3 = I/3. Cho biết thêm R1 = 3Ω, hãy tính R2 với R3.

Lời giải:

+) khi K đóng ở đoạn 1: I1 = I; R1 = 3Ω. (1)

+) Khí K ở chỗ 2: I2 = I/3; R = R1 + R2 = 3 + R2 (2)

Khi K ở đoạn 3: I3 = I/8; R = R1 + R2 + R3 = 3 + R2 + R3 = 3 + R2 + R3 (3)

Từ (1) ⇒ U = I1.R1 = 3I (1")

Từ (2) ⇒ U = I2 (3 + R2) = I/3(3 + R2) (2")

Từ (3) ⇒ U = I3 (3 + R2 + R3) = I/8(3 + R2 + R3) (3")

Thay (1") và (2") ⇒ 3I = I/3 (3 + R2 ) ⇒ R2 = 6Ω

Thay (1") cùng R2 vào (3") ⇒ 3I = I/3(3 + 6 + R3) ⇒ R3 = 15Ω

..................................

Bài tiếp theo: Giải bài tập SBT thứ lý lớp 9 bài 5

Như vậy, pgdngochoi.edu.vn đã chia sẻ bài Giải sách bài bác tập thiết bị lý 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp. Đây là giải thuật hay mang lại các thắc mắc trong SBT phía bên trong chương trình giảng dạy môn thứ lý lớp 9. Với giải đáp làm bài theo từng câu giúp các em nạm bắt được không ít dạng bài khác nhau, từ kia giúp những em giải Lý 9 hiệu quả.

Ngoài Giải sách bài bác tập đồ vật lý 9 bài xích 4: Đoạn mạch nối tiếp, mời những bạn tìm hiểu thêm Giải bài xích tập vật dụng Lí 9, Giải Vở BT thứ Lý 9, định hướng Vật lý 9 nhằm học tốt Lý 9 hoặc đề thi học tập học kì 1 lớp 9, đề thi học tập học kì 2 lớp 9 những môn Toán, Văn, Anh, Hóa, cũng được cập nhật liên tục trên pgdngochoi.edu.vn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.