*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn biện pháp hạch toán ngân sách trả trước - tài khoản 242, hạch toán túi tiền thuê nhà, văn phòng, TSCĐ trả trước, túi tiền lãi vay trả trước, cách thức dụng vắt dùng trong nhiều kỳ kế toán, giá cả sửa chữa trị Tài sản cố định và thắt chặt ...

Bạn đang xem: Phân bổ chi phí trả trước trên misa

1. Thông tin tài khoản 242 - túi tiền trả trước

a) thông tin tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế sẽ phát sinh nhưng lại có liên quan đến kết quả chuyển động SXKD của đa số kỳ kế toán và câu hỏi kết chuyển những khoản chi tiêu này vào chi phí SXKD của những kỳ kế toán sau.

b) các nội dung được phản chiếu là ngân sách trả trước, gồm:

- giá cả trả trước về thuê đại lý hạ tầng, thuê chuyển động TSCĐ (quyền thực hiện đất, công ty xưởng, kho bãi, văn phòng làm cho việc, shop và TSCĐ khác) ship hàng cho sản xuất, sale nhiều kỳ kế toán.

- chi phí thành lập doanh nghiệp, giá thành đào tạo, quảng cáo gây ra trong tiến độ trước hoạt động có giá chỉ trị phệ được phân bổ theo quy định của luật pháp hiện hành;

- chi phí mua bảo đảm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm nhiệm vụ dân sự chủ phương tiện đi lại vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản,...) và những loại lệ tầm giá mà doanh nghiệp download và trả một lần cho những kỳ kế toán;

- Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến chuyển động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán;

- Lãi chi phí vay trả trước cho nhiều kỳ kế toán;

- chi phí sửa chữa TSCĐ tạo ra một lần có giá trị khủng doanh nghiệp không tiến hành trích trước túi tiền sửa chữa khủng TSCĐ phân bổ theo luật của lao lý hiện hành;

- ngân sách nghiên cứu vớt và chi phí cho quy trình tiến độ triển khai không được tiêu chuẩn chỉnh ghi dìm là TSCĐ vô hình nếu được phân chia dần theo cách thức của quy định hiện hành;

- những khoản chi tiêu trả trước khác ship hàng cho vận động kinh doanh của rất nhiều kỳ kế toán.

c) bài toán tính và phân bổ chi tiêu trả trước vào chi phí SXKD từng kỳ kế toán phải địa thế căn cứ vào tính chất, cường độ từng loại ngân sách để lựa chọn phương thức và tiêu thức phù hợp lý.

- Kế toán cần theo dõi cụ thể từng khoản ngân sách trả trước theo từng kỳ hạn trả trước sẽ phát sinh, đã phân chia vào các đối tượng người tiêu dùng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân chia vào đưa ra phí.

đ) Đối với các khoản ngân sách chi tiêu trả trước bằng ngoại tệ, trường phù hợp tại thời khắc lập report có bởi chứng chắc chắn là về việc người phân phối không thể cung ứng hàng hóa, dịch vụ thương mại và công ty sẽ chắc chắn rằng nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì được coi là các khoản mục tiền tệ tất cả gốc nước ngoài tệ và phải nhận xét lại theo tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp liên tục có thanh toán tại thời gian báo cáo.

- Việc xác minh tỷ giá giao dịch chuyển tiền trung bình và giải pháp xử lý chênh lệch tỷ giá bán do review lại chi phí trả trước là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ được thực hiện theo chế độ sau: Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

Sơ vật chữ T hạch toán tài khoản 242

*

2. Kết cấu cùng nội dung thông tin tài khoản 242.

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản giá cả trả trước tạo nên trong kỳ.

-Các khoản giá thành trả trước đang tính vào ngân sách SXKD vào kỳ.

Số dư bên Nợ:Các khoản ngân sách trả trước không tính vào giá thành sản xuất, sale trong kỳ.

3.Cách hạch toán chi phí trả trước một vài nghiệp vụ:

a) lúc phát sinh các khoản giá thành trả trước phải phân bổ dần vào chi tiêu SXKD của nhiều kỳ, ghi:

Nợ TK 242 - chi phí trả trước

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,...

Định kỳ triển khai phân bổ chi tiêu trả trước vào túi tiền SXKD, ghi:

Nợ những TK 154, 635, 642

có TK 242 - chi phí trả trước.

b) lúc trả trước tiền thuê TSCĐ, thuê hạ tầng theo cách làm thuê vận động và phục vụ hoạt động kinh doanh cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ TK 242 - chi tiêu trả trước

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112,...

Xem thêm: Hồ Lắc Buôn Mê Thuột - Kinh Nghiệm Du Lịch Hồ Lắk

- nếu như thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, chi tiêu trả trước bao hàm cả thuế GTGT.

c) Đối với công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, vật dụng cho thuê tương quan đến hoạt động sản xuất, sale trong những kỳ, khi xuất dùng, mang lại thuê, ghi:

- khi xuất sử dụng hoặc cho thuê, ghi:

Nợ TK 242 - ngân sách chi tiêu trả trước

bao gồm TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, vật dụng cho thuê vẫn xuất kho theo tiêu thức hòa hợp lý. Căn cứ để xác minh mức giá cả phải phân chia mỗi kỳ hoàn toàn có thể là thời gian sử dụng hoặc cân nặng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, vật dụng cho thuê thâm nhập vào vận động sản xuất, marketing trong từng kỳ kế toán. Lúc phân bổ, ghi:

Nợ các TK 154, 642,...

bao gồm TK 242 - giá cả trả trước.

d) ngôi trường hợp công ty trả trước lãi chi phí vay cho bên cho vay:

- khi trả trước lãi tiền vay, ghi:

Nợ TK 242 - ngân sách chi tiêu trả trước

Có những TK 111, 112.

- Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo số nên trả từng kỳ vào ngân sách tài chủ yếu hoặc vốn hoá tính vào giá bán trị tài sản dở dang, ghi:

Nợ TK 635 - túi tiền tài bao gồm (chi tầm giá đi vay ghi vào giá thành SXKD vào kỳ)

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (nếu túi tiền đi vay mượn được vốn hoá vào quý giá tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng dở dang)

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất marketing dở dang (nếu giá thành đi vay mượn được vốn hoá vào giá trị tài sản sản xuất dở dang)

gồm TK 242 - chi phí trả trước.

đ) trường hợp túi tiền sửa chữa TSCĐ tạo nên lớn, doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi tiêu sửa trị TSCĐ, đề nghị phân bổ giá cả vào những kỳ kế toán, khi công việc sửa chữa trị hoàn thành:

- Kết chuyển giá cả sửa trị TSCĐ vào tài khoản chi tiêu trả trước, ghi:

Nợ TK 242 - giá cả trả trước.

tất cả TK 241 - XDCB dở dang (2413).

- Định kỳ, tính cùng phân bổ túi tiền sửa trị TSCĐ vào túi tiền sản xuất, sale trong kỳ, ghi:

Nợ các TK 154, 642,...

bao gồm TK 242 - chi tiêu trả trước.

e) ngôi trường hợp download TSCĐ và bất động sản chi tiêu theo thủ tục trả chậm, trả góp:

- lúc mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình dung hoặc mua không cử động sản đầu tư chi tiêu theo cách làm trả chậm, trả góp và mang về sử dụng ngay cho SXKD, hoặc để nắm giữ chờ đội giá hoặc cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ những TK 211, 217 (nguyên giá chỉ - ghi theo giá cài trả tiền ngay)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Nợ TK 242 - giá cả trả trước (phần lãi trả đủng đỉnh là số chênh lệch thân Tổng số chi phí phải thanh toán trừ (-) Giá download trả tiền tức thì trừ (-) Thuế GTGT (nếu có))

bao gồm TK 331 - đề nghị trả cho người bán (tổng giá chỉ thanh toán).

- Định kỳ, giao dịch thanh toán tiền cho tất cả những người bán, kế toán ghi:

Nợ TK 331 - buộc phải trả cho những người bán

Có những TK 111, 112 (số bắt buộc trả định kỳ bao hàm cả giá nơi bắt đầu và lãi trả chậm, trả dần phải trả định kỳ).

- Định kỳ, tính vào chi tiêu theo số lãi trả chậm, trả dần dần phải trả, ghi:

Nợ TK 635 - ngân sách tài chính

gồm TK 242 - túi tiền trả trước.

Chúc các bạn thành công! kế toán Thiên Ưng thường xuyên khai giảng những lớp học thực hành kế toán thực tế: dạy lập report tài chính, quyết toán thuế trực tiếp trên chứng từ thực tế