Tập Làm Toán Lớp 1

Theo đồ vật tự từ bé bỏng đến lớn: ............................................Theo trang bị tự từ to đến bé: ............................................

Bạn đang xem: Tập làm toán lớp 1

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo trang bị tự từ bé đến lớn: ............................................Theo vật dụng tự từ mập đến bé: ............................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn: ..................................................

- Theo thứ tự từ to đến bé:...................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo lắp thêm tự:

Từ bé đến lớn: .......................................................................

Từ bự đến bé: .......................................................................

Chuyên đề 3: search số bự nhất, nhỏ nhắn nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số bự nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số béo nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số to nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: những phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

Xem thêm: Bật Mí Cách Tải Game Miễn Phí Về Máy Điện Thoại Samsung Cảm Ứng

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán gồm lời văn

Bài 1. Viết phép tính yêu thích hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có tất cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính mê say hợp.

a) Có:12 mẫu kẹo

Có vớ cả: .... Chiếc kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 nhỏ lợn

Còn lại: ..... Bé lợn?

Bài 3. Viết phép tính đam mê hợp.

a, Có: 6 quả cam

Cho đi: 3 quả cam

Tất cả có: .... Trái cam?

Có: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: ..... Mẫu kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải vấn đề theo bắt tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có tất cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 dòng kẹo

Rơi mất: 8 loại kẹo

Còn lại ….. Dòng kẹo?

Bài 7.

Thùng trang bị nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng sản phẩm công nghệ hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng có toàn bộ ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam sót lại …….. Viên bi?

B. Tổng hợp phiếu bài tập lớp 1

1. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ bỏ 10 mang đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

1, Số khủng nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé bỏng nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tắp lự trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan gồm 2 cái cây viết chì, chị em mua thêm vào cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái bút chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a, Số 15 tất cả …. Chục và …. 1-1 vị.

Số 20 gồm …. Chục với …. đơn vị.

Số 17 bao gồm …. Chục với …. đối kháng vị.

Số 9 tất cả …. Chục và …. 1-1 vị.

b, Số ….gồm 1 chục cùng 0 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 đối chọi vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 đối chọi vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp tới xếp các số sẽ cho

a, Theo lắp thêm tự từ nhỏ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo vật dụng tự từ khủng đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một trong những biết rằng đem số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số phải tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một con gà gồm mấy mẫu chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số ngay tức khắc trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, hình vẽ bên tất cả mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam gồm 17 quyển vở, Nam cho em 2 quyển. Hỏi

Nam còn sót lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số có 2 chục và 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính yêu thích hợp:

*

Bài 4:Tìm một số trong những biết rằng mang 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm một thì vẫn ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu thích hợp để điền vào địa điểm chấm 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: kết quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Không chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB dài 7 cm, đoạn trực tiếp CD nhiều năm 12cm. Hỏi cả nhị đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • Trò chơi dân gian việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.