Thanh lý bảo hiểm xã hội

*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Thanh lý bảo hiểm xã hội


*
Danh mục
*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

mẫu hợp đồng => BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ


Mẫu số 06-UQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

BIÊN BẢNTHANH LÝ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN THU BHXH, BHYT(Số: ......./TLHĐ)

- địa thế căn cứ Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT số: ...../HĐ/20...., ngày ... Tháng ... Năm 20... Giữa BHXH .............. và ...(Tổ chức) .................;

- Sau khi xem xét .................................................................................................................

- Hôm nay, ngày .... Tháng .... Năm ....Chúng tôi gồm:

Bên A: Cơ quan bảo hiểm xã hội .....................................................................................

- Điện thoại: ..........................................................................................................................

- Đại diện: Ông/bà: ......................................................... Chức vụ: .....................................

Bên B: Tổ chức ..................................................................................................................

- Điện thoại: ..........................................................................................................................

- Đại diện: Ông/bà: ...............................................................................................................

Tiến hành ký Biên bản thanh lý hợp đồng với văn bản như sau:

1. Thanh lý hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT số: ....../HĐ/20... Cam kết ngày ........ tháng ........ năm ............ giữa nhì bên.

2. Kể từ thời điểm lập Biên phiên bản này, hai bên chứng thực đã hoàn tất với thanh toán đầy đủ phần đa quyền lợi, nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hòa hợp đồng số: ....../HĐ/20....

Xem thêm: 30+ Mẫu Đề Thi Lý Thuyết Bằng Lái Xe B2, B1, C, D, E, Thi Thử Bằng Lái Xe B2

3. Mặt B cam kết, sẽ chuyển rất đầy đủ sổ BHXH, Thẻ BHYT cho những người tham gia; đã nộp đầy đủ số chi phí thu được, hoàn trả Biên lai thu tiền sót lại (nếu có), Thẻ nhân viên cấp dưới thu BHXH, BHYT cho cơ quan lại BHXH. Sau 05 ngày làm việc kể từ khi ký biên bạn dạng thanh lý thích hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT này, nếu còn tồn tại khiếu kiện về những vấn đề trên bên B cần có trách nhiệm giải quyết.

4. Biên bạn dạng này bao gồm hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 02 bạn dạng có cực hiếm pháp lý hệt nhau mỗi mặt giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký, ghi rõ chúng ta tên, đóng dấu)

 

HƯỚNG DẪN LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của tổng giám đốc BHXH Việt Nam)

...

8. Biên bản thanh lý thích hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT (Mẫu số 06-UQ)

a. Mục đích: Là căn cứ lưu lại việc thực hiện quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên khi ngừng hợp đồng.

b. Đối tượng áp dụng: Tổ chức dịch vụ và cơ quan BHXH.

c. Thời gian lập: Khi ngừng hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT.

d. địa thế căn cứ và phương pháp lập:

- căn cứ vào vừa lòng đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT và các phụ lục hợp đồng (nếu có) đã làm được thực hiện, cơ quan BHXH cùng Tổ chức dịch vụ thương mại thu BHXH, BHYT cùng tiến hành lập Biên bạn dạng thanh lý vừa lòng đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT theo những quy định tại đúng theo đồng thu BHXH, BHYT đang được cam kết kết.

- hiệu quả Tổ chức dịch vụ thương mại thu BHXH, BHYT vẫn thực hiện.

- Biên phiên bản thanh lý thích hợp đồng lập thành 02 bản, mỗi mặt giữ 01 bản.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 7 lần nàng tiên cá xuất hiện ngoài đời thực được con người bắt gặp i vivu thế giới

 • Xe gtdd nghĩa la gì

 • Chịu nổi hay chịu nỗi

 • Cấu trúc mệnh đề if

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.